Arkiv / Samhälle

Försäljning av nya laddbara bilar i Västeuropa och Sverige 2020, samt ett gammalt löfte

Creative commons license

2010 gav jag ett löfte. När 2020 gått skulle jag jämföra 2010 års elbilsprognoser med hur försäljningen blev 2020. De elva prognoser jag valda att ta med 2010 trodde alla på att elbilar (BEV) globalt skulle stå för cirka 3-4 procent av nybilsförsäljningen 2020.

Det blev cirka 3 procent [1].

De elva analyser 2010 hade rätt. Det gick ungefär så fort som många insatta konsulter trodde 2010.

Siffran 3 procent är den globala siffran. Det finns givetvis skillnader mellan regioner och länder. Det har gått olika fort beroende på styrmedel, köpkraft och mycket annat.

Försäljningen av laddbara bilar ökade mycket i Västeuropa 2020

2020 blev 1,33 miljoner laddbara bilar nyregistrerade i Västeuropa, som är 18 länder som inkluderar t ex Norge, Schweiz, Sverige och Storbritannien.  Det är en rejäl ökning från 2019 då cirka 0,59 miljoner laddbara bilar blev registrerade i Europa [3].

En viktig trend är att Europa har något större försäljning än Kina 2020. Kina kommer troligtvis ha en nyförsäljning av laddbara bilar på cirka 1,2 miljoner laddbara bilar [4].

Den globala försäljningen av nya laddbara bilar blir cirka 3 miljoner 2020 [1], så Kina och Västeuropa är de stora marknaderna än så länge. 2019 var försäljningen globalt 2,2 miljoner.

I Västeuropa blev den slutliga marknadsandelen 12 procent för 2020. Elbilar (BEV) var 55 procent och laddhybrider (PHEV) 45 procent av Västeuropas försäljning [3].

En utmärkande trend var att försäljningen ökade mycket under sista kvartalet 2020 och speciellt i december då försäljningen var stor. 500 000 laddbara bilar blev sålda sista kvartalet i Västeuropa och av dem blev 270 000 sålda under december [3].

Det gav stora marknadsandelar av nyregistrering av laddbara bilar i december:

  • Nederländerna hade 72 procent varav de flesta var elbilar (BEV) [5]
  • Norge hade 66,7 procent [6,7],
  • Sverige hade 49,4 procent [8],
  • och Tyskland hade 26,6 procent [9].

En del av förklaringen är nya tillgängliga modeller som t ex ID.3. En annan förklaring är att många biltillverkare ville sälja många laddbara bilar för klara lagstiftningen för g CO2/km [3,9], samt i t ex Nederländerna ändrar de skattereglerna så många ville köpa sin elbilar innan ändringarna sker. Det var också många länder som ändrade sina styrmedel för att gynna försäljningen av laddbara bilar under COVID krisen [10].

Några analytiker tror inte ökningen kommer bestå eftersom g CO2/km trycket på biltillverkarna att öka försäljningen av laddbara bilar per år inte är så stort under perioden 2022-2025 [3].

Försäljningen av laddbara bilar i Sverige under 2020

I Sverige sjönk försäljningen av alla personbilar med 18 procent under 2020 i jämförelse med 2019 [11]. Försäljningen av laddbara bilar ökade dock mycket i absoluta tal.

Totalt blev 291 664 nya personbilar sålda i Sverige 2020 [11].

Marknadsandelen för laddbara för 2020 blev 32,2% 2020. Det är en stor ökning från 2019 då försäljningen var 11,3%.

Det är huvudsakligen juridiska personer som köper laddbara bilar i Sverige. Deras andel var 75% [11].

Försäljningen av nya personbilar 2019 och 2020 i Sverige uppdelat på olika drivlinor och drivmedel [12]:

                              2020            2019    Hur många fler/färre 2020

Elbil (BEV)              27 283          15 702       * 1,7 2020 i jmfr 2019

Laddhybrid (PHEV)       65 905      24 967      * 2,6

Elhybrid (HEV)            47 468       32 916      * 1,4

Gas                           3 439          5 317       * 0,65

Bensin                     93 270         162 453       * 0,57

Diesel                    53 357           114 441      * 0,47

Etanol                            5            718        * 0,01

Summa                 290727          356514       *0,82

Passade också på undersöka vilka fabrikat som stod för den största nyregistreringen av laddbara bilar i Sverige under 2020 [11]. Jag har avrundat siffrorna. De riktiga siffrorna finns i Bil Swedens databas om ni vill ha dem.

Laddhybrider nyreg. 2020 Sverige uppdelat på fabrikat [11]
Volvo Cars 20 000 st
Kia 12 000
VW 8 500
BMW 6 600
Mercedes 5 700
Mitsubishi 2 800
Skoda 1 800
Toyota 1 600
Audi 1 600
Peugeot 1 300
Ford 790
Porsche 730
Hyundai 500

Elbilar (BEV) nyreg. 2020 Sverige uppdelat på fabrikat [11]
VW 5 700 st
Tesla 4 900 st
Kia 3 000 st
Renault 2 200 st
Audi 2 100 st
Hyundai 2 100 st
Nissan 1 800 st
Polestar 1 600 st
BMW 770 st
Mercedes 770 st
Porsche 470 st
Volvo Cars 260 st

Referenser

[1] Global Top 20 November 2020. EV Sales spot 31 dec 2020. länk

[2] Plug-ins accounted for every fourth new car entering West European roads in December – EXCLUSIVE. 8 jan 2021. Mattias Schmidt. länk

[3] Global electric car sales by key markets, 2010-2020. IEA. 2 dec. länk

[4] Market monitor: European passenger car registrations, January–November 2020. länk

[5] Netherlands: Plug-Ins Dominate Car Sales In December 2020. 11 jan 2021. INSIDEEVs. länk

[6] Norway: with stats from December, stronger EV sales in 2020. Electrive. 5 jan 2021. länk

[7] OFV. Bilåret 2020. 5 jan 2021. länk

[8] BIL Sweden summerar fordonsåret 2020. 4 januari. bilder (pdf)

[9] Volkswagen triples electric car sales ahead of climate rules. VW. 12 jan 2021. AP. länk

[10] Economic recovery packages in response to COVID-19: Another push for electric vehicles in Europe? ICCT. 3 aug 2020. länk

[11] BIL Sweden summerar fordonsåret 2020. 4 January. bilder (pdf)

[12]  Data hämtad 13 januari 2021 från sökbar databas med nyregistreringar månadsvis. Bil Sweden. länk