Arkiv / Samhälle

Startups inom e-mobilitet (del 1 av 4) – Investeringar och startups att hålla koll på

Creative commons license

Under 2020 har flera relativt nya e-mobilitetsföretag sett sina börskurser formligen explodera. Tesla har erhållit mest uppmärksamhet (upp 388 %) men även kinesiska NIO (upp 1 004 %) och Xpeng (upp 75 % sedan notering den 27 aug) följer trenden med snabbt ökade börskurser [1]. E-mobilitet är milt uttryckt hett på börsen, vilket även kan ha ökat intresset för mindre mogna startups i sektorn. Förutom för de stora pengaflödena är startups också intressanta som innovatörer, mer än en gång har en eller flera startups förändrat premisserna på en given marknad. OmEV tänker göra en serie om startups i e-mobilitetssektorn.

I dagens nyhetsbrev ger vi en global utblick rörande trender i investeringar. I följande nyhetsbrev kommer vi bland annat göra nedslag i intressanta startupmarknader samt sammanställa svenska e-mobilitetsstartups. Ni får gärna kontakta oss med tips på svenska startups inom e-mobilitet.

Stora investeringar har gjorts i (e)mobilitets startups
Startups med inriktning på en eller flera av de fyra stora megatrenderna: automatisering, uppkoppling, elektrifiering och smart mobilitet har rest över 220 miljarder USD från investerare mellan åren 2010 och 2019 enligt en rapport från Mckinsey [2]. Huvuddelen (+90 %) av investeringarna kommer från aktörer utanför fordonsindustrin som techbranschen, private equity och riskkapitalister. Närmare 40 % av investeringarna har gjorts i USA, med Kina som tvåa (ca 23 %) [2].

Den största kategorin är ridehailing (t ex Uber och Lyft) med 56 miljarder USD. På plats fem finns kategorin elbilar och elbilsladdning med 19 miljarder USD, följt av batterier med 14,3 miljarder USD [2].

Nederländska konsultfirman EVBoosters följer investeringar i e-mobilitetsstartups. Deras estimat för investeringar inom e-mobilitet är betydligt högre än Mckinseys. De estimerar totala investeringar på över 17 miljarder USD endast under 2019 [3]. Reds. anm., den stora diskrepansen mellan olika källor förklaras delvis av osäker eller bristande data. EVBoosters bekräftar dock USA:  s dominans. Rapporten innehåller en del intressanta data för 2019 [3]:

 • Elbilstillverkare har erhållit flest investeringar (98 st)
 • Den enskilt största investeringen i sektorn under 2019 gick till Kinesiska NIO (reds., anm numera börsnoterade)
 • Shell var den mest aktiva investeraren i Q3 och Q4
 • Tyskland har en starkt uppåtgående trend i antal investeringar

Pandemin har minskat viljan att investera i e-mobilitet
Avtagande ekonomisk tillväxt i de stora ekonomierna under 2019 hade en direkt effekt på startups inom mobilitetssektorn. Investeringarna minskade med ca 10 % från 2018 till 2019.

Ett undantag är e-mobilitetsstartups, där investeringarna ökade med 163 % mellan 2018 och 2019 [5]. Vilket bland annat kan härledas till EU: s striktare CO2 krav [5].

Tillväxten hämnades dock när pandemin slog till under Q1 2020. Mellan Q4 2019 och Q1 2020 minskade investeringarna i e-mobilitetsstartsups med närmare 45 % [3,4]. Det minskade intresset för e-mobilitet kan förklaras med störningar i leveranskedjan för främst batterier, samt sjunkande oljepriser [5].

Oron för utvecklingen av e-mobilitet i början av året (och pandemin) visade sig ogrundad. Redan under våren ökade marknadsandelar och konsumentintresse för elfordon och börskurserna för elbilsbolag rusade. Det stora intresset för de större bolagen speglades nödvändigtvis inte i investeringar i startups. En analys av startupinvesteringar i främst amerikanska bolag för första halvåret 2020 visar på en nivå i paritet med 2019 [6]. Det har således skett en viss återhämtning från Q1 2020 under sommaren men en liknande explosion i intresse som på börsen har uteblivit i startupsektorn.

11 e-mobilitetsstartsups att hålla koll på
Bakom makrostatistiken finns det en mängd startupbolag värda att undersöka mer i detalj. En bra metod för att bedöma startupbolags framtidspotential är att fråga riskkapitalister. Business Insider frågade under augusti 2020 åtta ledande amerikanska riskkapitalister vilka startupbolag inom e-mobilitet som de bedömer har mest potential. Nedan är deras val (utan inbördes ordning) [7]:

 • Rivian: Tillverkare av elektriska pickups, SUV: s och transportfordon, länk
 • Chargepoint: Hårdvara, mjukvara och supporttjänster för elbilsladdning, länk
 • Volta: Driver elbilsladdstationer som är gratis att använda, affärsmodellen bygger på reklam, länk
 • Ion Storage Systems: Utvecklar solid-state batterier, länk
 • Chanje: Utvecklar en elektrisk transportbil (reds. anm., av 3,5 ton typ) samt ett laddningssystem för kunder, länk
 • Outrider: Utvecklar en elektrisk, automatisk truck för transporter inom terminalområden, länk
 • Zoomo: Säljer och hyr ut elcyklar till privatpersoner, företag och transportörer, länk
 • Stable: Utvecklar mjukvara som kan optimera placering av laddstationer samt mjukvara som schemalägger laddning för fordonsflottor, länk
 • Desktop Metal: Utvecklar 3D-skrivare för tillverkning av metall- och kolfiberkomponenter, vilket kan spara vikt i t ex elbilar, länk
 • QuantumScape: Utvecklar solid-state batterier, länk
 • CelLink: Tillverkar lättvikts kablage och batterikretsar, vilket kan minska vikt och förbättra värmeledningsförmågan på packnivå, länk

Egen kommentar
Kapitalmarknadernas värdering på Tesla, Nio et al är fascinerande. Framtida vinster förväntas bli stora, vilket även ger starka incitament för att starta och investera i startups. Det är därför lite förvånande att aktiviteten inte har ökat nämnvärt sedan 2017 [6], även om det såklart kan finnas en viss fördröjning i systemet. Trots en relativt svag inhemsk marknad för elfordon framträder USA som den viktigaste nationen för investeringar i e-mobilitetsstartups. Håller USA:s dominans inom tech på att upprepa sig även för e-mobilitet? Ställs frågan till amerikanska riskkapitalister verkar svaret vara ja (alla 11 startups på listan ovan är från USA).

USA är dock inte det enda landet med en aktiv startupmarknad, i nästa brev i serien om startups tittar vi närmare på andra länder.

Referenser

[1] Avanza 2020/11/10. länk

[2] Mckinsey. The future of mobility is at our doorstep. 2019. länk

[3] EVBoosters. Funding report 2019. länk

[4] EVBoosters. Funding report Q1 2020. länk

[5] Oliver Wyman. 2020. länk

[6] Techcrunch. Juli 2020. länk

[7] Business Insider. Sep 2020. länk