Analys av EU forskning och innovation inom transport elektrifiering

Creative commons license

JRC (The Joint Research Centre) har undersökt vilken offentlig forskning och innovation som har pågått inom transport elektrifiering i Europa. De har sammanställt allt i en 110-sidig rapport.

Rapporten innehåller utvärdering av forskning och innovation uppdelat enligt tematisk områden, samt belyser den senaste utvecklingen och undersöker framtida behov.

Analysen använder metoden som utvecklats inom Europeiska kommissionens transportforsknings- och innovationsövervaknings- och informationssystem (TRIMIS).

Metoden för deras analys

JRC har en databas som innehåller alla EU-finansierade projekt som de bedömer vara inom området transport elektrifiering. De inkluderar också transportprojekt inom vätgas i området. EU-finansierade projekt är de som fått finansiering inom Horisont 2020 (2014-2020) eller sjunde ramprogrammet (2007-2013).

Databasen innehåller också en del projekt som fått finansiering av nationer. Min bedömning är dock att de flesta projekt som enbart fått medel från medlemsländerna ej är med.

JRC har använt databasen för att göra bedömningar av hur mycket medel som satsat på olika delar inom transport elektrifiering, men också på andra kvantitativa trender som finns. De har sammanställt data om vilka organisationer som är mest framgångsrika att få pengar och projekt, vilka teknikfrågor som får mest pengar och vilka länder som får mycket pengar.

De har också gjort en uppdelning av transport elektrifiering i sju områden och för var och ett av områden har de undersökt trender som t ex typiska forskningsfrågor.

De sju områdena är:

 • Batteri och energimanagementssystem (sid 30+)
 • Laddningsteknologi och laddinfrastruktur (sid 34+)
 • Kraftelektronik, elmaskiner och transmission (se sid 38+)
 • Bränsleceller och vätgasinfrastruktur (se sid 42+)
 • E-mobilitet (Red. kommentar: Är ofta mikromobilitet) (se sid 46+)
 • Elektrifiering av andra transportslag (se sid 50+)

För varje område gör de en sammanlagd bedömning av var forskningen är på väg, hur många projekt som finns, hur mycket pengar de fått och vad de europeiska projekten har uppnått.

De gör också mer detaljerade analyser av enskilda projekt, som de bedömer har gjort extra viktiga bidrag.

En analys är också vilka teknikfrågor som har kommit långt med avseende på teknikmognad dvs flyttat sig på TRL (Technology readiness level) skalan.

I rapporten finns också en analys av utveckling av vetenskapliga publikationer inom alla sju områdena.

Några slutsatser från rapporten

 • 3 miljarder euro har blivit investerat i EU-finansierade projekt. EU själva har finansierat 1,85 miljarder euro och resten av övriga organisationer gått in med.
 • Finansiering av området ökar.
 • Mängden publikationer inom området ökar kontinuerligt.
 • Det är huvudsakligen vägtransporter som får medel.

Sverige är med relativt bra i projekt inom området och nämns tillsammans med Nederländerna och Österrike som länder som utmärker sig positivt. Sverige är på sjunde plats som land, räknat med avseende hur mycket medel de olika länder fått i Europa. Tyskland har fått mest.

Några av de organisationer som är mest framgångsrika att få medel i Europa är (i rankning efter mycket medel de fått)

 1. Fraunhofer
 2. CRF
 3. CEA
 4. BUT
 5. AVL

AB Volvo är på 13:e plats av de organisationer som fått mest medel i Europa.

En allmän trend är dock att det är många organisationer som är med i EU-projekt. 2230 organisationer har varit med. Och endast 13% av medlen totalt har gått till  de 15 organisationer som fått mest.

Egna kommentarer

Egentligen så anser jag att analysen av varje enskilt teknikområde var det intressanta, men jag kan inte få med det i dagens utskick på ett bra sätt. De har gjort en analys vilka de stora forskningsfrågorna är och vad EU har satsat mest på än så länge i varje teknikområde.

Deras publikationsanalys var för begränsad tycker jag. De använder för få sökord, så jag undrar lite vad de egentligen får fram.

Jag har lite svårt att bedöma om EU kommer använda JRC analys till något, men det är ett försök att skapa någon sorts överblick av projekt och trender.

I rapporten finns i princip alla EU-projekt inom området med i stor tabell i slutet. Om någon vill hitta rapporter och annat i något kunskapsområde kan det vara en plats att starta.

[1] JRC. Research and innovation in transport electrification in Europe An assessment based on the Transport Research and Innovation Monitoring and Information System (TRIMIS). länk