Arkiv / Fordon

Volvokoncernens elfordonsplaner

Creative commons license

Den 5 november hade Volvokoncernen sin kapitalmarknadsdag 2020[1,2].

Dagen handlade huvudsakligen om vad Volvokoncernen tror på och kommer göra inom eldrivna kommersiella fordon. De har stora planer.

Det går att titta på en inspelningen från dagen här (2 timmar 30 minuter).  Ni kan se powerpointbilderna här (51 bilder, laddas hem direkt till datorn).

Om ni vill börja att titta på något så börja gärna med bild 32 av 51. Det är hur Volvo ser på deras nyförsäljningen av lastbilar globalt fram till 2050.

Volvo Trucks arbetar mot målet att hela produktsortimentet ska vara fossilfritt 2040. De dominerade drivlinorna är batterielektriska och bränslecellselektriska. Det finns kvar cirka 10-20% förbränningsmotorlastbilar som använder vätgas/biobränsle/biogas.

Det finns ett tidigare mål. Ambitionen är att elektriska fordon ska stå för minst 35 procent av den globala fordonsförsäljningen år 2030 [2]. (Redaktionens kommentar: Det är en global siffra. Sverige kommer med god sannolikhet vara ett land med större försäljning). Omställningstakten kommer variera mellan olika marknader, beroende på variabler så som ekonomiska incitament, tillgång till infrastruktur för laddning och typen av transportverksamhet.

De har redan börjat masstillverka batteriellastbilar. Nu kommer det fler modeller i tyngre klasser. Volvo Lastvagnar kommer i Europa från och med 2021 erbjuda ett komplett program av batteri-elektriska lastbilar för distribution, sophämtning, regionala transporter och anläggningstransporter i stadsmiljöer [3].

Volvo Lastvagnar genomför nu tester av eldrivna, tunga lastbilar av modellerna Volvo FH, Volvo FM och Volvo FMX som kommer att användas i Europa för regionala transporter och för anläggningstransporter i stadsmiljöer. Dessa lastbilar har tågvikter upp till 44 ton. Lastbilarna har, beroende på batterikonfiguration, räckvidder upp till 300 km. Försäljningen inleds nästa år och volymproduktionen startar 2022 för dessa modeller [3].

Några av testerna som Volvo gör är ett samarbete med ICA [4] och kundtester av helt eldrivna lastbilar för anläggningsbranschen [5]. Volvo är också en parterna (övriga är Chalmers, Dagab, EVBox, Göteborg Energi, Scania, Vattenfall och Volvokoncernen) i projektet Reel där medverkande aktörer testa och utveckla elektrifiering av regionala transporter med tunga lastbilar i praktiken. Först ut är transporter på upp till 30 mil i Mälardalen respektive Västra Götaland. Projektet finansieras av Energimyndigheten och Vinnova med 12,5 miljoner kronor för 2020-2021 [6].

Volvo Trucks North America fick också nyligen 21,7 miljoner USD från U.S. EPA och South Coast AQMD för 70 VNR Electric trucks i Kalifornien [7].

AB Volvo tror också på bränsleceller.

“– Batterielektriska fordon är en bra lösning för stadsdistribution, stadsbussar, regionala transporter och liknande applikationer. Vid tyngre laster och längre avstånd kommer bränsleceller att bli en betydelsefull teknik. De två teknikerna kompletterar varandra och båda kommer att behövas för att vi ska kunna bygga morgondagens hållbara transportsystem, säger Martin Lundstedt. [2]”.

Förra veckan kom Volvokoncernen och Daimler Truck AG överens om att bilda ett samriskbolag för att utveckla, producera och kommersialisera bränslecellsystem för användning i tunga lastbilar som huvudfokus, men också för andra applikationer. Båda parternas ambition är att göra det nya företaget till en ledande global tillverkare av bränsleceller. Affären är fortfarande föremål för granskning av berörda konkurrensmyndigheter samt andra godkännanden [8].

Båda företagens mål är att börja med kundtester av lastbilar med bränsleceller inom cirka tre år och att vara i serieproduktion under andra halvan av detta decennium [8].

Referenser

[1] Volvokoncernens kapitalmarknadsdag 2020. 5 november. länk

[2] Volvokoncernens kapitalmarknadsdag fokuserade på koncernens starka ställning inom elektrifiering. AB Volvo. 5 november. länk

[3] Volvo Lastvagnar lanserar ett komplett program med eldrivna lastbilar i Europa under 2021. Volvo Trucks Pressrelease. 5 november. länk

[4] Volvo Lastvagnar och ICA ingår samarbete för att minska miljöpåverkan från transporter. 4 nov. Volvo Trucks Pressrelease. länk

[5] Volvo Lastvagnar inleder kundtester av helt eldrivna lastbilar för anläggningsbranschen. 15 okt. Volvo Trucks Pressrelease. länk

[6] Unikt samarbete banar väg för elektrifierade godstransporter. Vinnova. 4 nov. länk

[7] Volvo Trucks Awarded $21.7M from U.S. EPA and South Coast AQMD to Deploy 70 Class 8 VNR Electric Zero-Emission Trucks. 19 oktober. länk

[8] Samriskbolag för storskalig produktion av bränsleceller: Volvokoncernen och Daimler Truck AG tecknar bindande avtal för nytt bränslecellsföretag. 2 nov. AB Volvo. länk

[9] Volvokoncernen förbinder sig att följa initiativet för vetenskapliga klimatmål. AB Volvo. 5 nov 2020. länk

[10] Volvokoncernen lanserar ramverk för grön finansiering. AB Volvo. 5 nov 2020. länk