Arkiv / Fordon

Ellastbilar tips events

Creative commons license

Förra veckan var ett europeiskt online event om el(batteri)lastbilar, som IRENA, The Pentalateral Energy Forum, ChargePoint och Transport & Environment arrangerade.

Ni kan se hela eventet här (3 timmar, youtube).

Alla bilder finns att ladda hem här (104 bilder).

Ni kan se agendan här.

Bl a AB Volvo, DHL Express, ABB, CALSTART, DG CLIM och DG Move presenterade.

Det var flera bra presentationer, men jag rekommenderar speciellt:

  • AB Volvos presentation börjar 30:00 min in i filmen.
  • ChargePoints (55 min in i filmen) – mycket om varför mjukvara är viktigt för laddning för lastbilar.
  • ABB:s (1 tim 2 min) om 1+MW system, peak-shaving, smart laddning och standards för tunga e-fordon.DPD:s (1 tim 15 min), som ska köra en el(batteri)lastbil med 700 kms elräckvidd i Schweiz.
  • CALSTARTs (1 timme 25 min) – Om rekommendationer från CALSTART för alla som vill göra regional ellastbilsprojekt. Det behövs krav på tillverkning av nollemissionsfordon, krav på inköp av nollemissionsfordon, subventioner för inköp av fordon, subventioner för laddning och nollzoner.
  • DG MOVE (1 timme 39 minuter). Om vad EU gör och planerar för ellastbilar. Kommissionen vill göra det möjligt att använda Eurovignette för att stödja tidiga användare av ellastbilar. Kommissionen har önskan att återstartspengarna efter corona delvis kommer användas för den nya “gröna” infrastrukturen. TEN-T policy guidelines kommer nästa år. EU kommer använda det systemet för att finansiera laddinfrastruktur för tunga fordon. Det kommer kopplas till AFID (Alternative Fuels Infrastructure Directive) direktivet.
  • Nederländska ELAAD presenterade (1 tim 54 min) en studie om var el(batteri)lastbilar kommer ladda på sikt och hur det kommer påverka elnätsbolagen i Nederländerna.

Lastbilar – tips på seminarium

28 okt JRC ONLINE WORKSHOP: DECARBONISATION OF HEAVY-DUTY VEHICLE TRANSPORT

“The European Commission’s Joint Research Centre is organising a one-day online workshop on the decarbonisation of heavy goods vehicle transport. In this regard, road freight is deemed to be particularly difficult. Technologies that could lead to full decarbonisation on the road are: Hydrogen fuel cells, Batteries and Caternary/Pantograph.

The purpose of this online workshop will be to consider which of the options has the highest potential of environmental benefit, identify challenges (and solutions) for these technologies and consider the infrastructure developments that will be needed in each case. The emphasis of the presentations will be on Technical Readiness and cover the most recent Life Cycle Assessment / Well-to-Wheel studies of each of the options. Furthermore, the relative costs of each technology option and the associated infrastructure requirements will be considered.”

For more information, please visit the event webpage (sista dagen att anmäla sig 27 okt (idag)).

18 nov Webbinarium: Nu elektrifierar vi Sveriges lastbilstransporter
Välkommen att delta i ett webbinarium den 18 november för att ta del av den senaste utvecklingen inom elektrifierade lastbilstransporter! Tillsammans med industri, akademi och myndigheter startar vi nu omställningen till eldrift och diskuterar vilka steg vi behöver ta härnäst.

En omställning för att elektrifiera lastbilsflottan har påbörjats. Nationella mål och EU-krav rörande utsläpp för lätta och tunga fordon samt sjunkande batteripriser påskyndar uvecklingen. Nyligen annonserade även Sveriges regering en satsning på drygt en miljard kronor för att bland annat ge stöd till regionala elektrifieringspiloter med laddinfrastruktur för tunga fordon under åren 2021 samt 2022.

Under webbinariet kommer vi att dela kunskap och erfarenheter kring elektrifierade lastbilstransporter. Ni kommer att få lyssna till konkreta exempel och erfarenheter från bland annat åkerier, fordonstillverkare, laddoperatörer och elnätsbolag. Därutöver deltar även akademi och myndigheter.”
Arrangör: CLOSER, Region Halland, Västra Götalandsregionen, Region  Skåne Mer information

24 nov Välkommen till Stockholms stads webbinarium om eldrivna transportfordon
“800 lätta lastbilar kör redan i Stockholm. Allt eftersom laddinfrastrukturen byggs ut blir det allt lättare att gå över till bilar som kör på el. Är din verksamhet intresserad av att testa eldrivet?

På Stockholms stads webbinarium delar företag och verksamheter som redan kommit igång med omställningen med sig av sina erfarenheter.

Stockholms stads fleet manager går igenom den vilka eltransportbilar som finns att välja på på den svenska marknaden.

Du får också veta mer om hur du fixar laddning till bilen och hur det ser ut med laddplatser i Stockholm, nu och framtida utveckling.” Mer info och anmälan

3 dec  Hydrogen (vätgas) som drivmedel för transporter

Fossilfria transporter i norr, North Sweden Cleantech och Förnybart i tanken bjuder in till en spännande dag om hydrogen (vätgas) som drivmedel med särskilt fokus på tunga transporter. Läs mer och anmälan