Examensarbeten inom omEV:s bevakningsområde

Creative commons license

Varje år brukar jag undersöka vilka examensarbeten, som skrivits på våra högskolor och universitet.

Det är intressant att se vilka ämnen, som har valts av studenter, men även vad företag och universitet tycker är relevant att skriva om

Dagens nyhetsbrev är lista på dessa arbeten uppdelat i olika ämneskategorier, som är inom omEV:s bevakninsområde. De flesta uppsatserna går att ladda hem som fulltext. Jag har säkert missat en del arbeten, så om någon vill rekommendera något arbete så hör av er.

Batterier
Active cell balancing algorithms in lithium-ion battery. Jiang, Bowen. Chalmers. länk

Adaptive dual estimation of battery state of charge and state of health. Glass, Leon. Chalmers. länk

Automated analysis of battery articles. Robin Haglund. Uppsala Universitet. länk

Business model for Take-back -The case of High Voltage Lithium-ion batteries in the European market. Alcevska, Elma. Chalmers. länk

Business-to-Business Market Making on the Internet: A Case for End-of-Life Electric Vehicle Batteries. Hannes Marten. Göteborgs Universitet. länk

Circular Business Models for Electric Vehicle Lithium-Ion Batteries: An analysis of current practices of vehicle manufacturers in the EU and the potential for innovation at Volvo Group. Levke Albertsen. Lunds universitet. länk 

Data-driven modelling for health estimation of high-voltage battery systems. Rauh, Lukas. Chalmers. länk 

Early-Stage Prediction of Lithium-Ion Battery Cycle Life Using Gaussian Process Regression. Love Wikland. KTH. länk   

En studie av vilka brandtekniska krav som bör ställas på energilager innehållandes litiumjonbatterier. Stefan Einer; Victor Engvall. Lunds universitet. länk

Identifying and mitigating risks in the future supply of raw materials in lithium-ion batteries.Pålsson, Marcus, Kindgren, Emil. Chalmers. länk

Industrialization of Lithium-Ion Prismatic Battery Cell for the Automotive Industry. Oliver Liiv. KTH. länk

Investigation and Application of Safety Parameters for Lithium-ion Battery Systems. Axel Relefors. KTH. länk

Life After Use: Circular Economy Business Models for the Second-Life of EV Batteries. Josefson, Fredrik, Fransson, John. Chalmers. länk

Measurement System Analysis : For Battery Production Using DMAIC at Northvolt AB. Phuc Nguyen; Adam Sahlberg. Luleås tekniska universitet. länk

Modular Battery Management System interface to integrated Vehicle Control Unit : Creating a BMS playground using Arduino. Joel André. Karlstads universitet. länk

Optimal usage of EV batteries –  V2X and second life of batteries : From a circular economy perspective. Regina Leandersson. KTH. länk

Optimisation of electricity usage during battery production. Emma Ulfsparre. Uppsala universitet. länk

Recycling strategies for End-of-Life Li-ion Batteries from Heavy Electric Vehicles. Iryna Samarukha. KTH. länk

Second Life Batteries Faciliating Sustainable Transition in the Transport and Energy Sectors? : An Exploratory Field Study in Colombia. Iris Vesterberg; Sofia Westerlund. KTH. länk 

Suggestions for implementation of Statistical Process Control in Lithium-ion battery processes : A field study at Northvolt. Luleå tekniska universitet. Maximilian Trydegård; Magnus Blide. länk  

THE SHIFT TOWARD ELECTRIFICATION IN THE AUTOMOTIVE INDUSTRY – A Scenario Analysis Investigating What Sourcing Mode for Lithium-Ion Battery Cells Original Equipment Manufacturers Can Take to Meet Future Demand in The United States. Nicolina Jacobsson; Sara Svärd. Göteborgs Universitet. länk

Techno-economic analysis of commercial battery storage systems in Northern Europe. Albert Bergström. Uppsala universitet. länk  

Bussar

A heuristic approach for scheduling of electrical buses. Rasmus Lindberg. Linköping universitet. länk  

Impact of electrified bus transport on the electricity system of Gothenburg – Can electric buses provide a service to the electricity system? Erlandsson, Rasmus, Hodel, Henrik. Chalmers. länk

Bränsleceller och vätgas

A future introduction of biohydrogen to the Swedish energy system. Fritiof Pröjts Erlandsson. Lunds universitet. länk

Ekonomiska förutsättningar för vätgasproduktion som stöd till vindkraft. Henrik Nilsson; Christoffer Larsson. Högskolan i Dalarna. länk  

Feasibility study for a 300kW pilot scale hydrogen production process from wood biomass : The case of Sandviksverket, Växjö. Derick Samjeila Ewang. Linnéuniversitetet. länk

Förnybar vätgas i Skåne – En utvärdering av praktiskt genomförbar potential ur ett energisystemperspektiv. Erik Ormegard; Mirjam Särnbratt. Lunds universitet. länk  

Hybridtillämpning av polymermembran-bränsleceller för tvåhjulsfordon. Simon Sandahl; Adam Jisland. Högskolan i Halmstad. länk ‘ 

Hydrogen – The future fuel for construction equipment? : A well to tank analysis of hydrogen powered machine applications at Volvo CE. Andreas Sjödin; Elias Ekberg. Mälardalens högskola. länk

Hydrogen gas in Sweden : Is hydrogen gas a viable energy carrier in Sweden? Katarina Björkman. Mälardalens högskola. länk 

Hydrogen production and storage at Renova – A preliminary analysis. Hellström, Andreas. Chalmers. länk   

SELF-SUFFICIENT OFF-GRID ENERGY SYSTEM FOR A ROWHOUSE USING PHOTOVOLTAIC PANELS COMBINED WITH HYDROGEN SYSTEM : Master thesis in energy system. Mahamed Maxamhud; Arkam Shanshal. Mälardalens Högskola. länk

Techno-economic analysis of solar powered hydrogen production in vicinity of Swedish steel industries. Max Friman. KTH. länk

Utvärdering av vätgaslagring för att reducera eleffektuttaget i en kommersiell byggnad med solelproduktion. Katarina Widing; Inga Sjöberg. Uppsala Universitet. länk

Elnät och laddning

Battery electric vehicles : The diffusion in Sweden and the impact on the local power grid in Västerås. Daniel Bogdanoski; Rebin Rasool. Mälardalens Högskola. länk 

Integration of electric vehicles (EVs) in future renewable energy based power grid. Khan, Hafiz M Abu Bakar. Ali, Haider. Chalmers. länk

Power mapping and aggregation as a service : A techno-economic view on Li-ion batteries for peak shaving and frequency regulation. Filip Angwald. Uppsala Universitet. länk

Elektrifierade fordon och elnätet. Alexander Svensson. Högskolan i Borås. länk

Evaluating the impact on the distribution network due to electric vehicles : A case study done for Hammarby Sjöstad. Robert Karlsson. KTH. länk

Pre-feasibility study of V2G system in the micro-grid of St. Martine Island, Bangladesh. Md Abu Raihan Chowdhury. Uppsala Universitet. länk 

Elvägar

Ekonomisk analys av elvägssystemteknik : Elektrifiering av framtida Tvärförbindelse Södertörn. Eric Wranne; Oscar Nilsmo. KTH. länk

Exploring Barriers towards Adoption within Electric Road Systems : A Case Study of the User Perspective. Frida Borin; Linnea Tjernlund. KTH. länk 

Future electricity demand and grid connections of electric road systems for heavy transport. Front, Robin, Raisse, Martin. Chalmers. länk 

Status of The Technology for Electrical Road Focusing on Wireless Charging : International Outlook. Padma Kumar Parameswaran Thampi; Thomas Paul Thodukulam Poulose. Högskolan i Halmstad. länk

Fordon och eldrivekomponenter

Analysis of Cooling System and Its Influence on Magnetic Flux Density in a Motor. Ronaldo Gustav Pangihutan Hasibuan. Uppsala Universitet. länk 

Batteridrivna gruvmaskiner och dess påverkan på elkvalitet. Axel Söderberg. KTH. länk

Cooling Fan Optimization for Heavy Electrified Vehicles : A study on performance and noise. Amir Khiabani; Daniel Acebo Alanis. KTH. länk

Decreasing charging time of Lithium-Ion Battery by controlling temperature during the process. Seyedhafez Sadeghi Meykola. Halmstad universitet. länk 

Design and Analysis of Electric Over-actuated Vehicle Suspension. Ankith Suresh Athrey. KTH. länk 

Design of a Disconnect Clutch and Actuator for a 48V P4 Electric Drive Transmission. Oscar Blomqvist; Matthis Schneider. Lunds universitet. länk 

Design and Optimization of Battery Housing in Electric Cars. Bala, Abhishek, Chaitanya Kamaraju, Meher. Chalmers. länk 

Effects of driving style on energy usage in battery electric vehicles. Berglund, Emma. Chalmers. länk 

Machine learning to predict future power and energy demands in the battery electric vehicles. Davidson, Sujitha Zhang, Ze. Chalmers. länk 

Modeling and control design of an electric vehicle powertrain. Django Le Clerre Maraine. KTH. länk

Multi-Objective Optimization of Torque Distribution in Hybrid Vehicles. Ansh Gandhi, Ankur Fartyal. KTH. länk

Next generation of trunks in battery electric vehicles. Albin Andersson. Chalmers. länk 

Parameter Guidelines for Electric Vehicle Route Planning. Joakim Fridlund; Oliver Wilén. KTH. länk

Statistical Modelling of Plug-In Hybrid Fuel Consumption : A study using data science methods on test fleet driving data. Theodor Matteusson; Niclas Persson. Umeå universitet. länk

Tank-to-Wheel Energy Breakdown Analysis. Xu Yu. KTH. länk

Techno-economic design of EV powertrain based on customer perspective. Godi, Malatesh Tippanna, Vishwanath, Dishanth Sollapura. Chalmers. länk

Laddinfrastruktur

Algoritm för smart laddning av elfordon baserad på prognostiserad solelproduktion : Ökad självkonsumtion av solel samt minskat elnätsberoende. Jakub Bluj. Uppsala Universitet. länk 

Analysis and Modelling of Charging Profile on a Plug-in Hybrid Electric Vehicle. Marcus Törngren. Linköpings Universitet. länk 

Behovet av laddning för elbilstaxi och eldrivna transportbilar i Umeå : Ett framtidsscenario för laddeffektens lokalisering i tid och rum. Elin Magnusson. Umeå universitet. länk 

Business strategy for seamless charging of BEVs. Ascard, Nicole Wingö, Sara. Chalmers. länk

Designing Electric Vehicle Charging Station Information. Caroline Algvere. Uppsala universitet. länk  

Designing a plug-and-go solution to expand the electric vehicle market. Edvin Guery. KTH. länk 

Electric Vehicle Charging Stations In India (The challenges and barriers being faced by charge point operators and a look at possible solutions). Mirza Nooruddin Ahmad. Lunds universitet. länk 

Electric Vehicles & Fuel Retailers : Challenges with the Provision of Fast Charging in Swedish Fuel Stations. Gustav Thorsell. KTH. länk  

Exploring the Potential of Crowdfunding for EV-Charging Infrastructure Development : A Strategy for Collaborative Financing of EV Charging Points in Sweden. Anton Brew; Olivia Zetterberg. KTH. länk

Home Energy Management Systems : A Research Study on the European and Nordic Market. Emil Adeli; Gustav Hedman. KTH. länk

Intelligent Charging Algorithm for Electric Vehicles. Jacob Sörme. KTH. länk  

Konceptutveckling av DC-kontaktor : Tillämpbar inom EV-charging. Jonathan Hillström; Linus Gustafsson. Mälardalens högskola. länk  

Laddning av framtiden : Hinder och drivkrafter för adoptionen av elbilar. Johan Lövgren; Måns Ulmgren. KTH. länk

Optimizing electric fleet energy consumption using deep multi-agent reinforcement learning. Nehmé, Elias, Zou, Tong Chalmers. länk  

Optimization of a charging system for electric vehicles : A case study in Magangué, Colombia. Malin Lönnqvist. KTH. länk

Self Service Customer Support of Electric Vehicle Charging Stations. Tomas Högberg. KTH. länk 

Lastbilar och logistik

A calculation framework and tools to estimate freight rate and carbon emissions for road transport. Hu, Yinfan. Chalmers. länk 

Alternative Drivetrain for Future Freight Trucks. Athanasios Tsamos. Högskolan i Gävle. länk

Sustainable transportation and mapping of logistics activities – With the goal of having fossil-free transportation by 2030. Therese Lantto; Bengisu Özer. Lunds universitet. länk  

Livscykelanalys och miljöbedömningar

Integrating planetary boundaries into the life cycle assessment of electric vehicles : A case study on prioritising impact categories through environmental benchmarking in normalisation and weighting methods when assessing electric heavy-duty vehicles. Ida Pehrson. KTH. länk  

Life cycle assessment of a fuel cell electric vehicle with an MS-100 system A comparison between a fuel cell electric vehicle and a battery electric vehicle. Liljenroth, Anna, Franz, Sandra. Chalmers. länk 

State of the art within life cycle assessments of lithium-ion batteries : an investigative study of key differences in previous studies and future needs of research. Lollo Liu. SLU. länk  

Konsumenter och elfordon
How do battery electric vehicle drivers behave in a range critical situation in VR when using a ”guess-o-meter” vs a novel range management tool? Staffan Sandberg. KTH. länk 

RÄDDA VÄRLDEN MEN HA KUL PÅ VÄGEN : En studie om drivkrafter som motiverar respektive hindrar köp av elbilar. Jonathan Lindgren; Alexander Ström. Mälardalens högskola. 2020. länk  

The need for change : Influencing factors on battery electric vehicles (BEVs) adoption among generation Y within the European market. Martin Winkler; Alexandru Armasu. Jönköpings universitet. länk 

Total cost of ownership of electric cars as a tool for the public. Lucas Ahlgren. KTH. länk 

Länder, styrmedel och politik
Facilitating the transition to electrified road transports in Västra Götaland. Hallborg, Adam, Lagergren, Emil. Chalmers. länk 

Hur länder i Europa arbetar för att utveckla en systemarkitektur för e-mobilitet. En jämförande studie mellan Sverige, Frankrike samt Norge. Emelie Renman Åqvist. Lunds universitet. länk 

The Chinese race for innovation and its state-driven safety car: A new Developmental State paradigm in the automotive industry. Tudor Paul-Bădescu. Lunds universitet. länk

Ursäkta röran, vi konstruerar miljöbilen : En argumentationsanalys av partipolitikens syn på miljöbilen. Erik Eriksson. Umeå universitet. länk