Arkiv / Samhälle

Färdplan för tunga fordon, sista dagen för anmälan Energirelaterad transportforskning 2020”, ny mässa elektrifierade kommersiella transporter mässa

Creative commons license

Idag har vi ett antal nyheter som vi vill uppmärksamma läsarna på.

 • I dag är sista dagen att anmäla sig till Energimyndighetens i år interaktiva webbkonferens ”Energirelaterad transportforskning 2020”.
 • Regeringen har tillsatt en ”elektrifieringsgeneral” som ska leda arbetet med att ta fram en strategi för hur den fortsatta elektrifieringen ska gå till.
 • BIL Sweden lämnade igår över färdplan för tunga fordon, som tagits fram inom ramen för Fossilfritt Sverige, till Miljöminister Isabella Lövin och Infrastrukturminister Tomas Eneroth.
 • Ny nordisk branschmässa, eComExpo, som får premiär 6-7 oktober nästa år på Scandinavian XPO i Arlandastad. Arrangören av den framgångsrika elbilsmässan eCarExpo samlar bransch, innovatörer, experter och politiker till ett nytt professionellt evenemang för att spegla och stimulera den snabbt växande omställningen till elektrifierade kommersiella transporter. Läs mer här

Bil Swedens färdplan för tunga fordon

Enligt fordonsbranschen kan upp till 50 procent av försäljningen av nya tunga lastbilar 2030 utgöras av ellastbilar.

BIL Sweden lämnade igår över färdplan för tunga fordon, som tagits fram inom ramen för Fossilfritt Sverige, till Miljöminister Isabella Lövin och Infrastrukturminister Tomas Eneroth.

Elektrifiering är ett måste om vi ska nå 70-procentmålet till 2030, men åtgärder för att öka andelen biodrivmedel och öka transporteffektiviteten måste också vidtas. Hur vägen fram till fossilfria transporter ser ut presenteras i färdplanen.

Ni kan se den inspelade presentationen från igår här (50 minuter). Medverkande: Isabella Lövin, Miljöminister, Tomas Eneroth, Infrastrukturminister, Svante Axelsson, Nationell samordnare Fossilfritt Sverige, Mattias Bergman, VD BIL Sweden, Jessica Alenius, Vice VD BIL Sweden

Presentationsbilderna finns här. Den innehåller bl a fordonsbranchens åtaganden, men också hur de ser på framtiden och vilka styrmedel som bör finnas framåt.

Själva färdplanen finns att läsa här (pdf, 36 sidor).

Rapporten bygger på fordonstillverkarnas bedömningar och framtidsplaner. Input till färdplanen, i form av intervjuer och underlag från branschen och myndigheter, har sammanställts av professor Jonas Eliasson vid Linköpings universitet. Detta har lagt grunden för hur fordonstillverkarna av tunga fordon bedömer i vilken takt som omställningen av fordonsflottan kan ske samt vilka faktorer som påverkar detta.

Välkommen till den interaktiva konferensen Energirelaterad transportforskning 2020

Anmälan finns här (sista dagen att anmäla sig är i dag). Läs mer om konferensen här.

Dag:  27 Oktober
Tid: 10:00-15:30 Mingel och chatt samt test av Zoom inloggning (09:30-10:00)
Plats: Digital konferens – Plenumsession i Zoom och parallella sessioner i Teams 

Konferensprogram 

09:30-10:00 Insläpp och chatt mellan deltagarna. Test av inloggning på Zoom. Inloggningslänk i webbverktyget Zoom skickas ut till alla anmälda

10:00-10:05 Välkomna och kort information om dagen Moderator Maria Wetterstrand

10:05-10:15 Transportrelaterade nyheter i budgetproppen och information från Energimyndighetenm Robert Andrén, GD Energimyndigheten

10:15-10:30 Ungas mobilitet och förväntningar Ylva Saarinen, Policy in practice  Anna Wallsten, VTI

10:30-10:45 Demonstration av ”Mobilitet som tjänst” i stor skala Sandra Viktor, Linköpings kommun

10:45-10:50 Minipaus

10:50-11:05 Hur kan Elfordon  samspela med elnätet? Joachim Lindborg Sustainable Innovation i Sverige AB

11:05-11:20 Resultat från den statliga utredningen ”Utfasning av fossila drivmedel”, Sven Hunhammar, Trafikverket

11:20-11:35 Att förvänta inom batteriområdet Kristina Edström, Uppsala Universitet

11:35-11:45 Avrundning och tid för extra fråga Moderator Maria Wetterstrand

11:45-12:30 LUNCH

12:30-13:10 Parallella workshops omgång 1

Logga in på 1 av 11 nedanstående Teamslänkar.

Observera att inga presentationer kommer att ske på dessa interaktiva workshops. Deltagarna ges istället tillfälle att fråga och diskutera kring förinlagda presentationer/projektsammanfattningar.

 • LCA / återvinning / Well to Wheel-studier / miljö o hälsoeffekter
 • Laddfordon i samhället/Elvägar
 • El- och elhybriddrivlina
 • Batterier/Bränsleceller/vätgas
 • Transporteffektivt samhälle/Mobilitet som tjänst / kombinerad mobilitet
 • Transporteffektivt samhälle/Persontransporter
 • Transporteffektivt samhälle/Godstransporter
 • Aerodynamik/strömningskontroll/Lättvikt
 • Förbränning/förnybara drivmedel
 • Emissionsrening
 • Sjöfart

13:10-13:20 Bytestid

13:20-14:00 Parallella workshops omgång 2

 • LCA / återvinning / Well to Wheel-studier / miljö o hälsoeffekter
 • Laddfordon i samhället/Elvägar
 • El- och elhybriddrivlina
 • Batterier/Bränsleceller/vätgas
 • Transporteffektivt samhälle/Mobilitet som tjänst / kombinerad mobilitet
 • Transporteffektivt samhälle/Persontransporter
 • Transporteffektivt samhälle/Godstransporter
 • Aerodynamik/strömningskontroll/Lättvikt
 • Förbränning/förnybara drivmedel
 • Emissionsrening
 • Sjöfart

Förinlagda presentationer hittas via länken.

14:00-14:10 Bytestid

14:10-14:20 Kort sammanfattning från genomförda ”workshops”, Mentifrågor Inloggningslänk: Zoom Moderator Maria Wetterstrand

14:20-14:35 Statistik om hur Corona påverkat transporterna Maria Melkersson, Trafikanalys

14:35-14:50 ”Omstartskommissionen” Vad behöver få extra stöd inom transportområdet? Lars Hultkrantz, Örebro Universitet samt Omstartskommissionen

14:50-15:25 Paneldiskussion om hur Corona påverkat hittills och hur den kommer att påverka vårt transportbeteende framöver Moderator Maria Wetterstrand Peter Engdahl, Energimyndigheten Lars Hultkrantz, Omstartskommissionen Maria Melkersson, Trafikanalys Industrirepresentant ej ännu klar

15:25-15:30 Slutord och avslutning av konferensen Moderator, Maria Wetterstrand Peter Engdahl, Energimyndigheten