Arkiv / Samhälle

IEA World Outlook 2020

Creative commons license

Framtiden för världens energi blev gissad i går.

Kortversionen är mycket mer sol, mer vind, mindre kolkraft och behov av mer politik och insatser av alla om vi vill nå växthusgasmål. Det är också många osäkerheter om hur världen kommer återhämta sig efter COVID.

International Energy Agency släppte sin World Energy Outlook 2020 igår, som är 464-sidor analys.

Det finns många sätt att ta till sig deras analys:

Min personliga favorit är dock Carbon Briefs sammanfattande artikel.

Solar becomes the new king of electricity…

Carbon Brief har valt rubriken “Solar is now ‘cheapest electricity in history’, confirms IEA”. Det är en av nyheterna i WEO 2020 att IEA har räknat att solenergi är billigare.

Carbon Brief redovisar att kostnaden för solcellsel är 20-50% billigare än vad IEA räknat med innan.

Det beror bl a på att IEA i år har tagit hänsyn till att kalkylräntan är lägre för solceller än för många andra kraftkällor pga av stödsystem i många länder. IEA skriver att på de bästa platserna för solenergi och där stödsystemen är extra gynnsamma så kan priset att generera elektricitet från solceller vara 20 USD/MWh.

Solceller och vindkraft står för den stora ökningen i alla IEA:s olika scenarios framåt.

IEA anser dock att ett orosmoln är att det är för lite investeringar i elnät globalt. Det måste öka och de är också oroliga att elnätsbolagen har för lite vinster. De bör få ha högre vinster för att kunna göra investeringarna i nät som behövs.

IEA har med nollemissionsscenario för första gången

I World Energy Outlook arbetar IEA med scenarios.

I år är första gången de har med ett scenario där de mer detaljerat har modellerat hur världen når nettonollutsläpp av växthusgaser till 2070. Det är en situation där världen kan hamna under 1,5 grader uppvärmning.

För att världen ska nå den situationen krävs insatser från politik, företag, konsumenter och investerare. Det krävs också beteendeförändringar för att nå målet.

IEA gör en uppskattning vad som behöver hända i några kvantitativa mått för att världen ska vara på rätt väg mot nettonoll.

Vätgas
Världen producerar 0,45 MT vätgas 2020
det behöver öka till 40 MT till 2030

Elfordon
Världen köper 2,5 miljoner elfordon/år 2020
det behöver öka till 50 miljoner elfordon/år 2030

Investeringar
Världen investerad 380 miljarder USD/år i ren elektricitet 2020
det behöver öka till 1 600 miljarder USD/år 2030

Egna kommentarer

En stor del av IEA:s analys var fokuserad på vad som händer efter COVID. IEA anser att osäkerheterna är stora och det är därför extra svårt att modellera vad som händer de närmsta åren.

Under presskonferensen var en diskussionspunkt Kinas nya mål med nettonollutsläpp till 2060. IEA var extra nyfikna på vad som kommer stå i Kinas nya femårsplan som kommer snart. Vilka åtgärder och mål kommer Kina ha som gör målet till 2060 möjligt?

IEA har fått kritik innan att de inte haft något scenario med som kan nå max 1,5 graders uppvärmning. De har också fått kritik åren innan att de inte har tagit hänsyn till den snabba tillväxten av solenergi och vindenergi. I år har de nog tagit hänsyn till kritiken.

För oss som kollar trender, så är en viktig siffra om investeringarna i ren energi ökar varje år. Om det inte gör det så når vi nog inga globala växthusgasmål.

Referenser

[1] World Energy Outlook 2020 shows how the response to the Covid crisis can reshape the future of energy. IEA. Press Release. länk

[2] World Energy Outlook 2020. Part of World Energy Outlook. länk

[3] Solar is now ‘cheapest electricity in history’, confirms IEA. länk

[4] Four Big Takeaways From the IEA’s World Energy Outlook. Bloomberg. länk