Arkiv / Samhälle

Elbilar i Europa – Vad säger/tänker konsumenterna?

Creative commons license

Så sent som för några veckor sedan skrev omEV om den snabba försäljningsökningen av laddbara fordon i Europa under 2020, samt de betydande subventioner som infördes under sommaren i bland annat Frankrike och Tyskland [1].

Idag fortsätter vi på Europaspåret med en djupdykning i konsumentperspektivet. En färsk rapport från data- och analysföretaget YouGov [2] har undersökt europeiska konsumenters uppfattningar och attityder kring olika drivlinor i personbilar (bensin, diesel, hybrid och el). Rapporten bygger på svar från 11 400 konsumenter i Danmark, Finland, Frankrike, Tyskland, Italien, Norge, Spanien, Sverige och Storbritannien.

Covid-19 har haft liten påverkan på kundpreferenser för olika drivlinor

Datainsamlingen till rapporten gjordes i huvudsak i januari 2020. Sen kom pandemin och en uppföljning gjordes i juni för att utröna pandemins effekter på kundpreferenser. Förändringarna har varit relativt små. Konsumenter som överväger att köpa en bensinbil har marginellt ökat (35 % -> 36 %), samma gäller för dieselbil (22 % -> 24 %), elbil (25 % -> 26 %) och hybridbil (30 % -> 31 %). Elbilar är alltså mer populära (åtminstone i övervägande att köpa) än dieselbilar, men både hybrider och bensinbilar anses mer attraktiva av europeiska konsumenter överlag. Det finns vissa skillnader mellan länderna, bland annat när det kommer till intresse för elbilar och hybrider, se nedan tabell [2]:

Överväger köp av elbil       Överväger köp av hybrid

Spanien                              40 %                                    46 %

Norge                                 30 %                                    33 %

Italien                                 29 %                                    38 %

Tyskland                             27 %                                    33 %

Sverige                                24 %                                    28 %

Danmark                             23 %                                    24 %

Frankrike                            22 %                                    28 %

Finland                               21 %                                    30 %

Storbritannien                    14 %                                     16%

Något förvånande är att en större andel konsumenter överväger att köpa elbil i Spanien jämfört med elbilslandet Norge. Storbritannien sticker ut med lågt intresse för både elbilar och hybrider. En svaghet i rapporten är att det saknas en definition av ”hybrid”, jag tolkar det som hybrid i detta fall innefattar både icke-laddbara hybrider (HEV) och laddhybrider (PHEV).

Hybrider är den mest rekommenderade drivlinan

Överväganden att köpa är ett sätt att mäta intresse för olika drivlinor. Ett annat är att undersöka hur konsumenter pratar med varandra om de olika drivlinorna. YouGov har frågat konsumenter huruvida de skulle rekommendera eller inte rekommendera köp av de olika drivlinorna. I alla länder förutom Storbritannien och Tyskland är hybrider den mest rekommenderade drivlinan. Tyskarna och britterna rekommenderar istället bensinbilar mest. Rekommendationer för elbilar når högst nivåer i Norge (26 %) och Spanien (25 %) och lägst i Sverige (7 %) och Tyskland (- 12 %). Det negativa värdet i Tyskland indikerar att fler konsumenter råder andra att undvika köp av elbil än de som rekommenderar köp.

Barriärer – Laddning, räckvidd och kostnad

De klassiska elbilsbarriärerna återfinns även i denna undersökning, på frågan vad som hindrar konsumenter från att köpa en elbil svarar (från en lista med svarsalternativ) 62 % av europeiska konsumenter att de är oroliga tillgången till laddning, 58 % för begränsad räckvidd och 53 % för det höga inköpspriset [2]. Även här finns betydande skillnader mellan länderna. Spanjorerna är mest oroade för laddinfrastrukturen (71 %), britterna för begränsad räckvidd (66 %) och svenskarna för det höga inköpspriset (66 %).

Andra aspekter som oroar konsumenterna är bland annat kostnaden för att ladda hemma (32 %), oklarheter om elbilar lönar sig ekonomiskt jämfört med bensin/dieselbil (26 %) samt dåligt utbud av elbilar (24 %).

Motivation att köpa elbil – Miljö, kostnader och skatter

Positiva miljöaspekterna är den mest nämnda anledningen (51 %) till att köpa elbil bland europeiska konsumenter. Det är dock bara 6 % som endast är motiverad av att hjälpa miljön. Möjligheter till sänkta bilkostnader är viktiga incitament hos konsumenterna, 31 % uppger lägre service och energikostnader och 27 % lägre skatter som anledningar att köpa elbil.

29 % menar också att köp av elbil är att sätt att framtidssäkra mot en eventuell nedgång av bensin och dieselbilar.

Europeiska motsatser – Tyskland och Norge

Rapporten innehåller två fallbeskrivningar: Tyskland och Norge.

Tyskland som är Europas största bilmarknad har en förkärlek för bensinbilar, vilket manifesteras i en hög andel bensinbilar av den totala bilflottan (78 % vs 65 % för övriga Europa) samt en större andel av bilköparna som överväger att köpa en bensinbil (55 % vs 35 % för övriga Europa). Andelen elbilar i den totala bilflottan utgör 2 %. Tyskarna är mer negativt inställda till elbilar än övriga länder i jämförelse, t ex uppger 27 % att det inte finns någon anledning att köpa en elbil. Motstånd till elbilar är som störst bland äldre tyska konsumenter men även i åldersgruppen 25 – 34 år överväger negativa rekommendationer (avrådan för att köpa elbil). Rapportförfattarna spekulerar att elektrifieringens hot mot den tyska bilindustrin kan vara en förklaring till att varför tyska konsumenter/arbetare är skeptiska till elbilar.

Norge skiljer sig markant från Tyskland. Elbilar utgör 18 % av bilflottan och konsumenterna är betydligt mer positivt inställda till elbilar, t ex kan detta ses genom högst andel positiva rekommendationer (26 %) av länderna i rapporten. Rapportens djupdykning i Norges elbilsägare är intressant. Norska elbilsägare rankar elbilens olika ekonomiska faktorer som viktigare motiv till köp jämfört med elbilsägare i övriga Europa. Detta inkluderar låga driftskostnader (65 % vs 42 %), låga skatter (42 % vs 32 %) och prisvärdhet (34 % vs 16 %). I kategorin rolig elbilsägarinformation kan det också konstateras att norska elbilsägare äter hälsosammare mat och är sportigare än norska bensin/dieselbilsägarna. Det bör även tilläggas att elbilsägare i Norge är mer aktiva på sociala medier och att de tittar mindre på TV jämfört med dito bensin/dieselbilsägarna.

Egen kommentar

En bättre förståelse av konsumenters drivkrafter är viktigt input både för utvecklingen av framtidens (el)bilar och för utformningen av offentliga styrmedel. YouGov rapportens trovärdighet var initialt svår att bedöma då det saknades viktig metodikinformation. Jag var därför i kontakt med YouGov där de fick chansen att förtydliga hur studien genomförts. Metoden känns ok för att ge en översiktsbild på europeiska konsumenterna samt belysa en del intressanta skillnader mellan länderna. Norge och Tyskland utgör illustrativa motpoler. Jag hade hoppats att få en bättre förståelse varför elbilar har tagit större marknadsandelar i Europa under första halvåret 2020, vilket utgjorde lite av ett mysterium i omEV nyhetsbrevet för några veckor sedan [1]. Tyvärr blev jag inte mycket klokare, konsumenternas uppfattningar om elbilar verkar ha påverkats förvånansvärt lite av pandemin.

Referenser 

[1] omEV. Sep 2020. länk

[2] The European Electric Car Market. YouGov. Sep 2020. länk