Arkiv / Samhälle

Kina och EU nya förslag för växthusgasutsläpp

Creative commons license

Nytt svenskt samarbetsprojekt med Kina vill komma i kontakt med svenska aktörer 

Ett nytt projekt har startat som handlar om ett akademiskt samarbete om eldrivna transportsystem mellan Kina och Sverige. Svenska partners är Trafikverket, VTI, Högskolan i Halmstad och Jönköping University. Projektet heter SWEDEN-CHINA BRIDGE CREATING A COLLABORATIVE ACADEMIC PLATFORM FOR THE ELECTRIFICATION OF TRANSPORTATION SYSTEMS.

De vill komma i kontakt med svenska aktörer som är intresserade av att lära sig om utvecklingen i Kina och som vill kunna hitta nya partners där. De  har planer på att arrangera en workshop i Kina hösten 2021 och bjuda med svenska aktörer.

Ni kan läsa mer om projektet här samt läsa deras senaste nyhetsbrev här.

Kinas möjliga nya mål för växthusgaser

“We aim to have CO2 emissions peak before 2030 and achieve carbon neutrality before 2060.” [1]. 

Xi Jinping är Folkrepubliken Kinas högsta ledare. Den 22 september höll han ett tal för FN. Talet handlade om åtgärder för att hantera COVID-19. 

I en del av talet pratade om att världen måste skapa en grön revolution . Då säger han att Kina har som mål att nå växthusgas-neutralitet till 2060 [1]. 

Detta är stort. Carbon brief har gjort en modell-körningar och analys av nyheten [2]. 

Om Kina uppfyller sitt löfte, så kommer deras åtgärd göra att jorden värms upp 0,25 grader lägre till 2060 även om inga andra länder gör några ändringar. 

Xi Jinping sa inget om hur Kina ska uppnå målet i sitt korta tal, men Carbon Brief har gjort egna antagande om vilka styrmedel som behövs. Det behövs bl a subventioner till grön energi och elfordon, men också stopp av utbyggnaden av kolkraft. 

Investeringarna blir så stora att det också påverkar teknikutvecklingen globalt [2]. 

Egen kommentar

Ett mål är något, att införa styrmedel som gör att det sker är något annat. 

Xi Jinping tal är än så länge bara en viljeyttring. Han är dock Kinas högsta ledare. Något betyder det.   

[1] Statement by H.E. Xi Jinping President of the People’s Republic of China At the General Debate of the 75th Session of The United Nations General Assembly. 22 september. länk

[2] Analysis: Going carbon neutral by 2060 ‘will make China richer’. Carbon brief. länk

Nya växthusgasmål i EU?

Kommissionen har föreslagit ett nytt klimatmål [3]. 

Växthusgasutsläppen ska minska med 55% till 2030. Det i jämförelse med hur utsläppen var 1990. Kommissionen anser att målet behövs för att EU ska nå klimatneutralitet till 2050. 

Det nuvarande målet är 40% reduktion till 2030. 

Kommissionen tror att det krävs förändrade styrmedel för att nå 55% reduktion till 2030. 

För transportsektorn har de förslagen [4]:

  • “Revisit and strengthen the CO2 standards for cars and vans for

2030 and beyond”

  • “Reflection on phase-out target date for internal combustion engines”

Den nuvarande lagstiftningen kräver en minskning av g CO2/km för personbilar med 37,5% från 2021 till 2030 [5]. 

Nu vill kommissionen stärka kraven. Det som det pratas om är ett krav på 50% reduktion till 2030 [7]. Det är dock ej säkert att det sker och vilken nivå det blir. Tysk bilindustri har redan varit ute och varit skeptiska till att öka kraven [6]. 

Jag lyssnade på Frans Timmermans igår. Han är Nederländernas EU-kommissionär (verkställande vice ordförande) och har ansvaret för ”En europeisk grön giv”. 

Han medverkade i EU-parlamentet igår och svarade på frågor om de nya målen. Frans Timmermans sa då att kommissionen kommer göra en ordentlig utredning för att utvärdera vilka mål för CO2 krav på personbilar som ger bäst balans mellan jobb, ekonomi och miljö. 

Ett annat förslag från kommissionen är att inkludera transportsektorn i EU Emissions Trading System (ETS). De ska utvärdera det förslaget. 

Miljörörelsen i EU gillar inte det förslaget [8]. 

Frans Timmermans är också själv skeptisk till att inkludera transportsektorn i ETS. Jag har hört honom i flera olika sammanhang då han sagt det, men han vill utvärdera möjligheten. 

När Timmermans pratade i parlamentet igår så var han tydlig med att kommissionen vill ha målen också för att påverka andra länder i världen. Han nämnde Kinas nya mål som en framgång. 

Förslaget på 55% reduktion har utvärderats ordentligt. Kommissionen har gjort en 400-sidig utvärderingsrapport. Ni kan läsa den här – Impact Assessment on Stepping up Europe’s 2030 Climate Ambition (part 1) – (part 2). För den som har för mycket tid så är den läsvärd. 

Egen kommentar

Som vanligt ska kommissions förslag godkännas av parlament och medlemsländerna, samt utsättas för påverkan från olika aktörsgrupper. Vad som blir kvar får vi se, men kommissionen vill öka hastigheten. 

Om förändringen sker kommer det gynna försäljningen av eldrivna personbilar.

[3] State of the Union: Commission raises climate ambition and proposes 55% cut in emissions by 2030. 17 september. länk

[4] EU Climate Target Plan 2030 Key contributors and policy tools. länk

[5] CO2 emission performance standards for cars and vans (2020 onwards). länk

[6] German industry sceptical of EU’s new 2030 climate goals. Euractiv. 17 sep 2020. länk 

[7] The auto industry warns of job losses if the EU climate regulations become more stringent. Wheelsjoint. länk

[8] Commission’s cunning climate plan lets countries off the hook. Transport & Environment. 27 sep 2020. länk