Arkiv / Fordon

Daimler Trucks och deras planer för eldrift för lastbilar, mest om vätgas

Creative commons license

Daimler Trucks hade en stor dag igår. De berättade om sina planer för lastbilar med eldrift. Daimler menar både batteri-elektriska och bränslecellselektriska när de pratar om eldrift. Fokus var på vätgas och bränsleceller under presskonferensen [1].

Presskonferensen var i Berlin. Det var ingen slump. Det var ett tillfälle för att påverka politiken.

Presskonferensen

Ni kan se presskonferensen –  Daimler Trucks presents its way to a hydrogen future länk (1 timme och 17 minuter).

Några hållpunkter under presentationen:

20 minuter – visar de konceptstudien för deras bränslecellslastbil

23 minuter – var passar batterielektriska lastbilar och var passar bränslecellselektriska lastbilar? Deras svar var om det är kortare räckvidd (upp till 500 km/dag), mindre last och planerade rutter så är det batterielektriska lastbilar som är bäst, annars bränslecellslastbilar.

29 minuter  – pratar de om samarbetet med AB Volvo för att skapa större serieproduktion för bränsleceller med målet att få ner kostnaderna och dela på investeringar i produktion.

31 minuter – pratar de om vätgasinfrastruktur och att det måste vara ett samarbete mellan det offentliga och företag.

33 minuter – pratar de om vad politiker bör fokusera på just nu. Daimler vill att politikerna ska fokusera på grön vätgas, ej fokusera på naturgastankstationer, ej fokusera på elvägar med luftburna kontaktledningar samt börja titta på kilometerskattlösningar som stödjer nollemissionslösningarna. De vill också att alla förslag ska vara på EU-nivå. Den tyska nivån räcker ej.

37 minuter – om de tekniska detaljerna kring bränslecellslastbilen. En hel del varför de tror på flytande vätgas som lagring.

De hade en frågestund under slutet.

53 minuter – Hur kunniga är Daimler Trucks med avseende på mjukvara samt räcker er satsning för att klara EU:s nya förslag på krav – 55% reduktion av växthusgaser till 2030.

59 minuter – Daimler satsar både på flytande och trycksatt vätgas? Vad är det som avgör vilket val som är lämpligt.

1:05 Hur ser Daimler på elvägar med luftburna kontaktledningar? VD:n för Daimler Trucks svarade att det är absolut nonsensen enligt Daimler.

Daimler Trucks – sammanfattning av vilka lastbilar de kommer lansera

Ni kan läsa deras pressmaterial för att få mer detaljer [1]. Men kortfattat sa de:

GenH2 Truck
bränslecellslastbil för krävande fjärrtransporter,upp till 1 000 km räckvidd, start av kundtester 2023 och serieproduktion under andra halvan av 2020-talet. Flytande vätgas är valet för lagring, men de kan tänka sig trycksatt vätgas också.

Mercedes-Benz eActros LongHaul
en fjärrtransportlastbil, en batteriel-lasbil med upp till 500 km elräckvidd, den är tänkt att användas för planerade rutter och serieproduktion 2024.

Mercedes-Benz eActros
en distributionslastbil, de började ha eActros hos kunder 2018. Den nya versionen av eActros ska börja serietillverkas 2021. Den kommer ha längre elräckvidd än 200 km.

Egna kommentarer

Deras stora fokus på flytande vätgas var en överraskning för mig.

Argumenten för flytande vätgas handlar mycket om att det krävs för att bränslecellslastbilar mer ska likna diesellastbilar med avseende på prestanda som t ex tanktid, lastvolym och räckvidd.

Men de sa också att Tyskland kommer behöva importera vätgas. Om mycket vätgas ska flyttas långt så blir det billigare med flytande vätgas.

De sa också flera gånger om det blir flytande vätgas så får lastbilarna längre räckvidd och då behövs färre vätgasstationer.

Daimler Trucks vill ha stöd från politiken för att bygga infrastruktur för vätgas. De vill också ha styrmedel som gör att batterielektriska och bränslecellselektriska lastbilar blir TCO (total-cost-of-ownership) konkurrenskraftiga tidigare. De vill ha dem på europanivå.

Referenser

[1] Technology strategy for electrification: World premiere of Mercedes-Benz fuel-cell concept truck. Daimler. länk

[2] Mack LR Electric to begin production in 2021. AB Volvo. länk