Arkiv / Teknik

Patenttvisten mellan LG Chem och SK Innovation

Creative commons license

I takt med att investeringarna kring Li-jonbatterier ökar och att nya aktörer dyker upp på spelplanen ökar även vikten av att skydda sina landvinningar. Kostnad, säkerhet och prestanda beror alla på innovationer innanför cellen så väl som i packdesign. Konkurrensen mellan aktörerna hårdnar, juristerna flockas på teknikmässorna och patenttvister är inte ovanliga. I USA strider de sydkoreanska celltillverkarna LG Chem och SK Innovation om patentintrång så väl som läckta affärshemligheter och sätter både Volkswagen och Ford i knipa.

Vad gäller tvisten?

I början av 2019 lämnade LG Chem in en stämningsansökan i USA mot SK Innovation [1]. Hela händelsen ska dock ha sin upprinnelse redan under 2016 då SK Innovation lockade över 77 ingenjörer från LG Chem, vilka påstods ha tvingats lämnat ut företagshemligheter och kunskaper kring LG Chems produktutveckling. I sin stämningsansökan till U.S. Trade Commission kräver LG Chem att SK Innovation förhindras att importera celler och batteripack, men även test- och produktionsutrustning. Och i en separat stämningsansökan till Delaware District Court vill LG Chem att de även ska få ersättning från SK Innovation.

Senare under 2019 kom motdraget från SK Innovation, som anklagade LG Chem för patentintrång [2]. Från domstolshandlingarna verkar båda företagen inriktade på att förhindra motparten från att importera och sälja batterier till Volkswagen, Ford och andra OEM:er på den amerikanska marknaden. LG Chem hävdade att SK Innovation hade vunnit leveranskontraktet med Volkswagen tack vare att tidigare LG Chem-anställa hade läckt företagshemligheter.

Volkswagens planer för cellproduktion är i riskzonen

Volkswagen befarar att tvisterna kan leda till att leveranserna uteblir och att de får stora försäljningstapp av elbilar. LG Chem menar dock att de kan leverera cellerna istället, vilket Ford stöttar Volkswagen och menar att de tror att det inte är rimligt när det både råder brist på celler i stort och att det inte är lätt att byta leverantör. Med stöd av SK Innovation har Volkswagens planer på att starta massproduktion av battericeller. Nu grusas planerna alltså av celleverantörer som idag levererar till Volkswagen. LG Chem hotar med att omedelbart stoppa leveranserna om Volkswagen går vidare med planerna på cellproduktion ihop med SK Innovation. Klart är dock att Volkswagen tvingas att tvärbromsa elbilsförsäljningen om LG Chem gör slag i saken. [3]

Vad händer nu?

I februari kom ett preliminärt amerikanskt domstolsbesked till förmån för LG Chem och som skulle förhindra SK Innovation att leverera till Volkswagen och Ford i USA [4]. Efter detta förhandsbesked har striden fortsatt mellan de två celleverantörerna i Sydkorea [5]. Här gäller tvisten patentintrång. Och även i Sydkorea går domstolen på LG Chems linje, men SK Innovation tänker överklaga.

Än väntar vi på det slutgiltiga beskedet från domstolen i USA, som väntas komma i oktober. Om domen står kvar kan den få förödande konsekvenser för både fordonsindustrin och SK Innovation. Under sommaren har återigen Volkswagen och Ford tillsammans ’förnyat’ sitt överklagande till United States International Trade Commission för att SK Innovation ska få tillåtelse att tillverka celler i fabriken som är under uppbyggnad i Georgia [6,7]. Ford trycker även på att amerikanska arbetstillfällen är i fara om man inte kan komma till en lösning.

Patentansökningar i stort har tredubblats sedan 2010

Att tvista om läckta affärshemligheter är ju en sak, att tvista om patentintrång är en annan. LG Chem och SK Innovation tar sig an båda samtidigt. Hur ser det då ut kring patent och Li-jonbatterier? Genom att gå igenom patentansökningar går det att skapa sig en bild över hur utvecklingen sker och vilka trender som råder. Sedan 2010, och speciellt mellan 2010-2015, har antalet patentansökningar kring Li-jonceller ökat kraftigt och tredubblats, enligt en rapport från IDTechEx [8]. Det är inom alla delarna av cellerna som ökningen sker: anoder, katoder, elektrolyter, separatorer och så vidare, men även inom framtida koncept så som fastfasbatterier baserade på litium. Utvecklingen av katodmaterialen NMC och NCA fortgår (dvs. patentansökningar skickas in), trots att materialen varit i produktion under en längre tid. Utvecklingen av anodmaterialen är det kiselinnehållet i grafitmaterialet som verkar vara det som genererar flest patentansökningar. När det kommer till elektrolyten är det flest ansökningar kring flytande elektrolyter och som rör additiver av olika slag.

Förutom att få en bild över vilka tekniska landvinningar som görs fås även en bild över vilka aktörer som står för innovationen. Geografiskt sett har Kina tagit greppet om patentläget, enligt rapporten. Sedan 2011 står kinesiska företag för nästan hälften av alla patentansökningar, vilket ska jämföras med knappt en femtedel mellan 2001-2010. Patentansökningar av kinesiska aktörer utanför Kina är än så länge låg.

Egna kommentarer

Företagshemligheter vill ju ingen bli av med, så förståeligt att LG Chem blir sura om SK Innovation nu tvingat de anställda att berätta. Det finns mycket inne i battericellerna som är avgörande för kostnad, prestanda, säkerhet och livslängd. Många tillverkare har bättre förståelse för detta än vad som går att läsa sig till i forskningslitteraturen. LG Chem är en av dessa tillverkare…

Att kinesiska bolag inte fullföljer patentansökningarna utanför Kina är nog inte så konstigt. Under lång tid har vissa fordonstillverkare nöjt sig med att söka patent i Tyskland av den anledningen att tyska marknaden är superviktig. Samma sätt här – kan du inte sälja i Kina kan du inte sälja någonstans… patent i Norge borde också vara prio kan man tycka…

Fajten mellan LG Chem och SK Innovation lär nog fortsätta och liknande situationer kommer med största sannolikhet att dyka upp igen…

[1] LG Chem Sues SK Innovation in US to Protect Trade Secrets (länk)

[2] SK Innovation fuels LG Chem feud with EV battery patent lawsuit (länk)

[3] Cell makers block VW’s planned battery production (länk)

[4] LG Chem says U.S. panel’s interim ruling favours it in SK trade secrets case (länk)

[5] The Korean battery giants battle on (länk)

[6] South Korean battery rivals’ U.S. legal case turns into fight for jobs (länk)

[7] SK Innovation to invest $727 mln in No.2 EV battery plant in U.S. (länk)

[8] Li-ion Battery Patent Landscape 2020 (länk)