Arkiv / Fordon

Nyheter om elbussar

Creative commons license

Evenemang om elbussar

Persontrafikmässan i Göteborg 2021 ställs in. Ett digital alternativ kanske genomförs mars 2021. Nästa riktiga mässa blir i Stockholm 2022. länk

VDI. Alternative Powertrains for Commercial Vehicles. 28-29 okt. 2020. Online. länk

Webinars från Zero Emission Bus Conference under hösten 2020. Ni hittar mer info här.

22 sep Zebinar I: Zero Emission Buses & the Green Recovery.

13 okt. Zebinar II: Transforming Infrastructure: HYDROGEN

10 nov Zebinar III: Transforming Infrastructure: BATTERY

1 dec Zebinar IV: Optimising Operations: Considerations for A Full Fleet Conversion 

VDV Electric Buses Conference ”Mobility of the Future!”. 2-3 feb 2021.Berlin. länk

The Paris Zero Emission Bus Conference. Paris. 23-24 mars 2021. länk

Försäljning av elbussar i Europa

European Alternative Fuels Observatory (EAFO) gör sammanställningar av försäljningen av fordon med alternativa bränslen i Europa.  

Enligt deras statistik finns det 4 777 elbussar (batterielektriska) i EU+EFTA+Turkiet+UK just nu. Det saknas information om exakt datum för siffran. Bussarna i statistiken är både M2 och M3.

Det kan jämföras med att det finns 26 690 fordonsgasbussar i EU+EFTA+Turkiet+UK. 

En annan jämförelse är att det fanns cirka 500 000 elbussar i världen 2020 enligt Electric Vehicle Outlook 2020 by Bloomberg New Energy Finance (BNEF) 

De länder i Europa som har flest elbussar (BEV) i Europa enligt EAFO är:

 1. Nederländerna   905
 2. Italien               550
 3. UK                    492
 4. Frankrike           456
 5. Norge                379

Sverige har 200 stycken elbussar enligt EAFO 2020. Det verkar vara lite eftersom enligt Trafikanalys Fordon på väg så fanns 268 elbussar i Sverige sista december 2019.  

De länder i Europa som toppar nyregistreringen av elbussar än så länge under 2020 är:

 1. Nederländerna  111
 2. UK                  103
 3. Norge                88
 4. Tyskland            72
 5. Frankrike           66
 6. Polen                 41
 7. Sverige              41

Den total nyregisteringen av elbussar i EU+EFTA+Turkiet+UK under 2020 har varit 424 stycken.

Nyregisteringen av alla sorters bussar över 3,5 ton har sjunkit i Europa under 2020 p.g.a. Coruna. Under januari till juni 2020 blev 15 500 bussar registrerade. Det är en minskning med 35% i jämförelse med samma period 2019.

Försäljning av elbussar i Latinamerika

I Latinamerika finns 1 299 elbussar varav 563 är vanliga bussar samt 624 är trådbussar samt 41 mindre bussar.

Staden med flest är elbussar är Santiago. De har 410 elbussar. Alla bussarna är från kinesiska tillverkare. BYD står för 285 bussar, Yutong för 100 samt King Long för 25.  

I artikeln Chinese electric buses roll out across Latin America analyseras utvecklingen av elbussar i Latinamerika. Det är en stor dominans av elbussar från Kina.  

Artiklar och rapporter om elbussar

Trafikanalys har tagit fram tänkbara scenarier för den framtida vägfordonsflottans utveckling i Sverige. Fokus är fram till 2030, men de har även analyserat utvecklingen till 2050. IVL Svenska Miljöinstitutet har gjort underlagsrapporten.  Rapporten heter Vägfordonsflottans utveckling till år 2030 (pdf). I rapporten finns b la ett scenario för bussutvecklingen. Uppskattningen är att 40% av alla bussar i Sverige är elbussar 2030. Rapporten är baserad på litteratur samt den har diskuterats på två möten, varav ett med branschaktörer och ett med myndigheter.

Anders Grauers (Chalmers), Oscar Enerbäck (RISE) och Sven Borén (BTH) har tillsammans skrivit en artikel som heter Total Cost of Ownership Model and Significant Cost Parameters for the Design of Electric Bus System. Artikeln är Open Access, så den är möjlig att ladda hem utan kostnad. Den innehåller en TCO-modell samt en analys av de mest signifikanta kostnadsparametrarna för elbussystem.