Laddinfrastruktur – nyheter kvartal 2

Creative commons license

Styrmedel och politik i Sverige 

Trafikverkets investeringsstöd av publika laddstationer för snabbladdning
“Trafikverket erbjuder möjligheter att söka investeringsstöd för utbyggnad av publika laddstationer för snabbladdning. Stödet gäller vissa sträckor längs större vägar som saknar snabbladdningsstationer. Första utlysningen sker i september. Trafikverket har 150 miljoner kronor att bevilja till stöd för uppbyggnad av laddinfrastruktur under tre år, 2020 – 2022. Det är möjligt att ansöka om upp till 100 procent av investeringskostnader.” Mer info

Också möjligt att söka medel för publika laddstationer från Klimatklivet
Nästa ansökningsomgång 21 september 2020 kl 09:00–30 september 2020 kl 17:00 länk

Nya krav på laddinfrastruktur
Regeringen har gett Boverket i uppdrag att utreda konsekvenserna av höjda kravnivåer på laddinfrastruktur vid ny- och ombyggnationer. Boverket ska redovisa uppdraget den 15 september 2020. 8 maj länk

Databasen Nobil (info om publika laddstationer) till Energimyndigheten 2021
“I rollen som nationell samordnare för laddinfrastruktur får Energimyndigheten i uppdrag att från 2021 överta ansvaret för den svenska delen av databasen Nobil. I Nobil finns information om publika laddstationer för laddbara fordon. I uppdraget ingår att se till att svenska data matas in, hålls aktuella samt att säkra datakvalitet.” Mer info

Ygeman sätter press på laddbolag att införa gemensamt betalsystem
Energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman har kallat till möte i slutet av augusti. Inbjudna aktörer är Bil Sweden, Elbil Sverige, Gröna bilister, Power Circle, 2030-sekretariatet, Eon, Ellevio, Vattenfall, Energimyndigheten, Trafikverket, SIS. Läs Ny Tekniks artikel

Länsstyrelsen Kalmar utvecklat kartverktyg för infrastrukturplan förnybara drivmedel och laddstationer
Kartverktyget är rikstäckande, verktyget visar statistik och data för alla län och kommuner i Sverige. Innehåller olika metoder för att undersöka var det är bra att bygga laddstationer i Sverige. Länk till verktyget

Utvärdering av Directive 2014/94/EC on the Deployment of Alternative Fuels Infrastructure (AFID)
EU antog 2014 ett direktiv med bestämmelser om utbyggnaden av infrastrukturen för alternativa bränslen. En del handlar om laddstationer och vätgasstationer.

Kommissionen utvärderar just nu direktivet. Processen pågår just nu och ska vara helt klar efter kvartal 2 2020. Ni kan följa processen här. Det kommer nog komma ett reviderat direktiv senast 2021.

De håller på att samla in åsikter om direktivet och vad som borde göras om. Några av de stora organisationer har lämnat in. Jag har valt ut några som antagligen kommer påverka resultatet.

ACEA (Fordonsbranschen) har skrivit Position Paper: Review of the Alternative Fuels Infrastructure Directive. ACEA. länk (Juni 2020, 14 sidor, pdf).

ACEA vill:

  • de vill att direktivet ska uppdateras tidigare än 2021.
  • Vill ha krav på en visst antal laddningspunkter för alla medlemsländer.
  • vill ha krav på laddningspunkter och vätgasstationer även för bussar och lastbilar.
  • vill kommissionen ska utvärdera om det ska vara “regulation” istället för ett direktivet. Om det blir en regulation måste alla länder införa det direkt. Direktiv får varje land tolka mer själv.

Eurelectric (elbolagens branschorganisation) har skrivit Public consultation concerning the Revision of the Directive 2014/94/EC on the Deployment of Alternative Fuels Infrastructure (AFID) (länk, pdf). De har också skrivit ut sina fem främsta prioriteringar här (pdf).

De vill:

  • ta bort naturgas från direktivet
  • vill inte ha krav på antal laddpunkter på laddbilar för alla länder. Det kommer variera mycket mellan olika länder och situationer.
  • De vill ha speciella momsregler för laddning.
  • EU ska inte bestämma hur interoperabilitet ska ske. Låt marknaden bestämma lösning
  • Koppla laddning till förnyelsebar energi
  • Accelera smart laddning

Tyska staten ska hantera marknadsmisslyckandet med att själva betala för att bygga publika snabbladdare

Tyska staten ska bygga och investera i 1000 snabbladdarstationer. Företagen ska sedan driva snabbladdarna. Anledningen är att marknaden har misslyckats. 1,000 DC-charging sites: Now the German government is building superchargers. Electrive. länk

Staten har också utvecklat ett verktyg för att se var det är lämplig att lokalisera laddstationer, vätgasstationer och naturgasstationer. Det är möjligt att se hur de byggt upp verktyget här

Affärer och partnerskap inom laddinfrastruktur

Statkraft köper Vattenfalls publika laddnätverk i Storbritannien. 17 mars länk 

Fortum säljer en majoritetsandel av sitt bolag som är laddningsoperatör (Recharge) till Infracapital. 27 april länk

Coop och Grön Kontakt satsar på snabbladdning. Snabbladdare installeras utanför utvalda butiker. 29 juni länk

McKinsey förklarar vilka affärer som kan finnas vid laddning av flottor. Olika tjänster utöver inkomster vid själva laddning kan vara värd 15 miljarder USD/år i USA 2030. Charging electric-vehicle fleets: How to seize the emerging opportunity. McKinsey 10 mars 2020. länk

Den före detta chefen för Hubject skriver en analys om hur man kan lyckas som laddinfrastruktursföretag i två intressanta artiklar. 10 tips on how to make it (or not) in the electric vehicle charging business (part 1/2) samt del 2.

Snabbladdarföretaget Tritium har skrivit en text om hur de ser på framtiden för laddning. länk 24 juni. länk

Fastned emitterar nya företagsobligationer med 6% ränta. Fastned issues new bonds with 6% interest. 24 juni. länk. Går att läsa prospektet här (127 sidor).  Mycket info om Fastned.

ElectReon Wireless tar in in 50 miljoner US dollar från equity offering. 30 juni. länk. ElectReon är ett israeliskt företag som arbetar med trådlös laddning. De har byggt en elväg på Gotland

Volvo Cars och Polestar väljer PlugSurfing som partner för laddning. 24 juni 2020. länk

Intervju med ABB:s Global E-Mobility Infrastructure Solutions. Han ser stort behov av billigare laddlösningar och berättar om hur ABB ser på framtiden.24 maj. länk

VW börjar sälja laddbox. Den enklaste versionen kostar 399 euro (utan installation) 14 juni länk

Tekniknyheter

Vattenfall har smart laddning för 80 laddstationer i Nederländerna. Smart charging stations for a more sustainable grid. Vattenfall. 26 juni 2020. länk

Trådlös laddning av 25 Jaguar I-PACE, som används som taxi i Oslo. 
Fortum Recharge med i projektet. Teknikleverantör är Momentum Dynamics. 24 juni länk