Arkiv / Teknik

Vätgasnyheter – strategier, Nikola och nya forskningsprojekt

Creative commons license

Dagens nyhetsbrev är en sammanställning av nyheter och tips om vätgas.

Förslag på litteratur och podcasts om vätgas

Flera läsare har frågat om tips på litteratur om vätgas.

Några tips är:

IEA gjorde en sammanställning förra året. Rapporten heter The Future of Hydrogen (203 sidor, pdf).

Vill också passa på att tipsa att IEA har gjort en sammanställning på projekt om vätgas i världen. Det är en stor excelfil med referenser till de olika projekten. Databasen blev publik juni 2020. Ni hittar databasen här. Sju svenska projekt är med.

World Energy Council skrev 2019 NEW HYDROGEN ECONOMY – HOPE OR HYPE? (pdf, 42 sidor).

Hydrogen Council har flera rapporter om vätgas. Ni kan hitta deras studier här. Hydrogen Council är en samarbetsorganisation mellan många stora och globala företag, som vill stödja utvecklingen av vätgas.

IRENA publicerade en rapport förra året Hydrogen: A renewable energy perspective (pdf, 52 sidor).

Två nya rapporter om kostnadsutvecklingen av vätgas från el är ICCT:s Assessment of Hydrogen Production Costs from Electrolysis: United States and Europe (pdf, 73 sidor ) och California Energy Commissions rapport om vätgaskostnader i Kalifornien. Den rapporten heter Roadmap for the Deployment and Buildout of Renewable Hydrogen Production Plants in California (pdf, 229 sidor).

Det finns också flera podcasts om vätgas. En jag har lyssnat på är Everything about hydrogen, som ges ut av Inspiratia. Jag kan rekommendera att lyssna på avsnittet Podcast 1: So, what’s the big deal with hydrogen?, som en introduktion till argument för vätgas.

En annat podcastavsnitt är en sammanställning från The Norwegian Hydrogen Conference, som var nyligen. Olika aktörer från Norge och andra länder berättar om hur de ser på vätgasutvecklingen. Avsnittet är 18 minuter.

Många vätgasstrategier

EU är på väg att släppa sin vätgasstrategi. Den kommer troligtvis bli publicerad 8 juli, men redan nu har mycket läckt ut. Ni kan läsa den läckta strategin här (23 sidor, pdf). Euroactiv har sammanställt strategin i artikeln LEAK: EU puts onus on ‘renewable hydrogen’ in latest draft strategy.  Strategin har målet att det ska finnas 4 GW installerade elektrolysörer i EU 2024 och minst 40 GW 2030. 13-15 miljarder euro behöver investeras i elektrolysörer fram till 2030. En debatt inom EU är hur stor roll vätgas från naturgas med koldioxidavskiljning ska ha.

Tyskland har också släppt sin vätgasstrategi och regeringen har godkänt den. Den heter Nationale Wasserstoffstrategie. Ni kan läsa en engelsk version här (32 sidor, pdf). Tyskland ska spendera 9 miljarder euro för att landet ska bli världsledande. Den finns också en debatt i Tyskland hur stor roll vätgas från naturgas ska ha.  En del i strategin är att Tyskland måste importera vätgas från andra länder. De kommer använda 2 miljarder euro för internationella partnerskap.

Norska regeringen publicerade den norska vätgasstrategin den 3 juni. Den är en omvärldsanalys och sammanställning av aktiviteter i Norge och utomlands. Den har dock fått kritik att den inte innehåller så mycket nya stöd eller mål. En speciell fråga är att Norska regeringen har tagit beslut att utrullning av infrastruktur för alternativa bränslen ska vara marknadsbaserat dvs inte så mycket stöd för utbyggnad av vätgasinfrastruktur. Angående mål och stöd kan det bli mer konkret när Norska regeringen släpper sin Klimaplan senare under 2020.

I Sverige ska Fossilfritt Sverige medverka att fram en vätgas- och ammoniak strategi enligt Svante Axelsson. Svante har skrivit en artikel i UNT som heter Nu väntar vätgasboomen – lösningen för klimatet? UNT. 20 juni. länk.

Även i Danmark sker mycket. Sveriges Radio släppte en 7 minuters reportage den 23 juni om vad som händer i Danmark kring vätgas. Ni kan lyssna och läsa reportaget här.

Nikolas aktiekurs steg mycket 

I början av juni blev det möjligt att köpa Nikola Corporation aktier på börsen. Nikola är främst ett amerikanskt bolag som ska leasa ut bränslecells- och batterilastbilar. Kursen steg snabbt och den 9 juni var Nikola mer värd än Ford på börsen. I samband med att de blev möjliga att köpa på börsen, så blev mer information tillgänglig om deras affärsidé och planer. Om ni vill läsa på så kan ni ladda hem en presentation de gjorde 10 juni på Deutsche Bank Global Auto Industry Conference (pdf, 23 bilder).

Nikola har också lagt en order på 30 miljoner USD på elektrolysörer från norska NEL. Elektrolysörerna ska användas på 5 vätgasstationer. Varje station ska kunna producera 8 ton vätgas per dag.

Nya vätgasforskningsprojekt i USA och i Sverige

USA:s energidepartement ska investera i två stora vätgasforskningsprojekt. Total budget är 100 miljoner USD under 5 år. Det ena projektet handlar om att utveckla elektrolysörer. Det andra projektet handlar om att utveckla bränsleceller till lastbilar.

I Sverige har Stiftelsen för Strategisk Forskning gett medel för ett forskningscenter om vätgas. Finansieringen är 50 miljoner SEK. Centret ”Produktion, användning och lagring av vätgas (PUSH)” omfattar hela värdekedjan i ett vätebaserat energisystem – produktion (genom elektrolys), lagring och distribution och slutanvändning (el från bränsleceller). Ett mål är att ta fram polymermembran för elektrolys baserad på nya klasser av alkaliska membran, bland annat för att svara på snabba laständringar. Ett annat är att utveckla flytande organiska vätebärare som komplement till trycksatt vätgas och utveckla bränsleceller med sur membranelektrolyt för att fungera vid högre temperaturer. Huvudsökande är Göran Lindbergh, Kungliga Tekniska Högskolan. KTH, Chalmers, Lunds Universitet, Umeå Universitet och RISE är med i centret.