IEA: Global EV Outlook 2020

Creative commons license

IEA (International Energy Agency) har släppt sin årliga rapport om statusen för e-mobility.

IEA använder experter från många länder för att sammanställa kunskapsläget

Ni kan läsa en mycket detaljerad sammanfattning med mycket grafer här, men det går också att ladda hem den stora rapporten (276 sidor) utan kostnad [2].

Detta är ett referensverk och en bra start för att få en överblick över kunskapsläget.

I år har de fokuserat extra på:

 • detaljerade stadsstudier om busssystem i Kolkata (Indien), Shenzhen (Kina), Santiago (Chile) och Helsingfors (Finland)
 • prestanda och kostnader för batterier
 • återvinning och second-use av battterier
 • samt hur hur olika metoder kan minska problemet med stor belastning på nätet om många elfordon laddar samtidigt.

Några utvalda trender från rapporten

Trender laddbara fordon

 • 2,1 miljoner laddbara personbilar blev sålda 2019. Det var en ökning med 6% i jämförelse med 2018.
 • Flottan består av 7,2 miljoner laddbara bilar globalt.
 • Ökningen har varit 30% i medel per år från 2016 till 2018.
 • Att det endast var 6% 2019 beror på [1]:
  • Hela bilmarknaden sjönk ihop.
  • Minskade subventioner i Kina och i USA.
  • Kunderna väntar på framtida modeller.
 • 380 000 lätta laddbara lastbilar globalt
 • 350 miljoner laddbara två/trehjulingar globalt.
 • 500 000 laddbara bussar rullar globalt.
  • Försäljning av laddbara bussar i Kina sjönk 2019 i jämförelse med 2018. 91 000 laddbara bussar blev sålda i Kina 2018. 2019 blev 72 000 sålda. Det beror på en sjunkande bussmarknad i Kina, men också minskade subventioner.
  • I Europa var försäljningen av laddbara bussar cirka 2000 st 2019. 2018 var försäljningen cirka 900 st 2018.
 • 6 000 laddbara tunga lastbilar blev sålda 2019.

Trender bränslecellsfordon

 • 12 350 bränslecellsfordon blev sålda globalt 2019. 2018 blev 5 800 sålda.
 • Flottan av bränslecellsfordon globalt var cirka 25 000 stycken 2019, som en jämförelse fanns cirka 17 000 laddbara personbilar 2010 i världen.
 • I USA, Europa, Japan är det nästan bara personbilar som är bränslecellsfordon
 • I Kina är det huvudsakligen tunga fordon som är bränslecellsfordon. Det finns 4 300 bränslecellsbussar i Kina och 1 800 kommersiella bränslecellsfordon i Kina.

Trender laddinfrastruktur

 • 60% fler publika laddpunkter blev installerade 2019 än 2018.
 • Det finns 7,3 miljoner laddpunkter globalt efter 2019 varav 6,5 miljoner var privata.
 • 31% av de publika laddpunkterna var snabbladdare [3].
 • 52% av de publika laddpunkter finns i Kina.

Trender subventioner och styrmedel

 • 2019 var första året som den globala offentliga totala stödet till inköp av laddbara fordon sjönk. Det beror mest på Kinas minskade subventionerna.
 • Utvecklingen är på väg in i en fas där lagkrav, som t ex EU:s krav på g CO2/km, antagligen kommer driva försäljning mer än inköpsstöd.

Egna kommentarer

Rapporten innehåller också analyser om:

 • Framtida försäljning
 • Livscykelanalyser av elfordon och batterier
 • Materialåtgång för batterier framåt
 • Laddningsfrågor
 • Återanvändning och återvinning.

Vi kommer återkomma till deras analyser när vi skriver om dessa ämnen längre fram.

Kul att branschen har ett referensverk, som går att ladda hem utan kostnad.

Referenser

[1] IEA. Global EV Outlook 2020. länk

[2] Global EV Outlook 2020. Entering the decade of electric drive? länk (möjligt att ladda hem rapporten, 276 sidor utan kostnad, måste registrera sig).

[3] Charging points surge ahead of electric car boom. Reuters. 15 juni. länk