Den årliga sammanställningen från El- och hybridfordonsgruppen inom International Energy Agency(IEA)

Creative commons license

IEA (The International Energy Agency) är en medlemsorganisation där 30 länder är med bl a Sverige. Organisationen startade för att samordna åtgärder om det blir oljebrist i världen.

Numera gör IEA mycket inom energi. En av deras främsta uppgifter är att sammanställa kunskap om energi och ge råd till länder.

En aktivitet de har är Technology Collaboration Programme (TCP) inom olika teknikområden. En TCP är ett legalt ramverk för att ha internationella forskning och utvecklingsprogram inom olika teknikområden.

IEA har just nu 39 olika TCP:er.  De har det t ex inom biomassa/biobränslevätgas och bränsleceller.

En av TCP:erna är också Hybrid and Electric Vehicles (HEV-TCP).

I en TCP är det någon del av statsmakten från ett medlemsland, som kan vara med som Contracting Parties. De är också möjligt för icke-medlemsländerna att vara med efter godkännande. För andra organisationer, som t ex företag, är det möjligt att vara med i arbetet som sponsor och då kunna medverka i arbetet. Från Sverige är det Peter Kasche och Mikael Fjällström från Energimyndigheten, som är kontaktpersoner för HEV-TCP.

HEV-TCP har precis släppt sin årsrapport. Ni kan ladda hem den här (pdf, 282 sidor). Den är läsvärd.

Den innehåller sammanställningar av aktiviteter och data från de olika tasks som just nu pågår inom HEV-TCP. En Task är en arbetsgrupp som arbetar med ett kunskapsområde under flera år.

Några exempel på Tasks just nu är:

De har också valt att starta en ny grupp inom elvägar, som kommer starta snart.

En Task pågår över många år och olika rapporter och workshops genomförs.

Varje partner i HEV-TCP får själva välja vilka tasks som man väljer att delta i. Sverige är med i relativt många.

Jag har själv varit med i flera möten inom olika TCP. Även om det oftast är representanter från olika delar av statsmakten som är medlemmar, så tar de ofta med sig experter från universitet och företag till workshops. De blir ofta ett internationellt utbyte mellan experter från olika länder.

I årsrapporten finns kortare texter om varje Task, som också delvis är en omvärldsspaning om en delfråga inom elfordon.

En annan del i årsrapporten är att det finns ett avsnitt från varje medlemsland. I de avsnitten finns beskrivningar av vad som händer inom elfordon/hybridfordon i det landet. Så om ni vill läsa bra sammanfattningar av försäljning, styrmedel, utveckling inom laddinfrastruktur och viktiga forskningsprojekt från t ex Japan, Turkiet, Finland, Österrike, Kanada, Nederländerna eller Sydkorea så kan ni hitta mycket i årsrapporten.

Jag har alltid använt årsrapporterna från HEV-TCP, som en start för att läsa in sig vad som händer i något speciellt land.

En task som är aktiv inom HEV-TCP är Task 40, CRM4EV – Critical Raw Material for Electric Vehicles, som arbetar med resursfrågor och elfordon.

Den gruppen ska tillsammans med AVERE arrangera tre webinar som jag rekommenderar. Varje webinar är tre timmar och innehåller 6-8 presentationer av experter från olika länder. Den 9 juni presenterar bl a Hans Eric Melin om Status of Recycling Worldwide. Den 10 juni presenterar bl a Lisbeth Dahlhöf från IVL. Ni kan läsa programmen och anmäla er nedan.

9 Juni 15:00
Battery Recycling, GREET/BatPac and new battery chemistries

10 juni 15:00
Country EV updates, advanced battery developments from China & GHG (LCA) impacts

11 juni 15:00
Raw Materials for EV batteries

Ha en fin helg!