Arkiv / Samhälle

Nyheter om evenemang

Creative commons license

Energirelaterad transportforskning 2020 blir en webbkonferens
Uppdaterad information om Energimyndighetens återkommande transportkonferens ”Energirelaterad transportforskning 2020” som skulle hållits i Göteborg 26-27/10 2020.

Energimyndighetens har nu tagit beslut om att i år göra om vår återkommande transportkonferens att bli en webbkonferens med tillkommande ämnesvisa workshops med hänvisning av Corona. Mer information finns att läsa på konferensens webbplats

Anmälan kan redan nu göras via länken.

Lämna in ditt abstract till Transportforum 2021!
”Vi kan nu med glädje meddela att inlämningen av abstract till Transportforum 2021 har öppnat. Sista dagen att skicka in ditt bidrag är söndagen den 30 augusti 2020.

Länken till systemet finns nedan och via länken på VTI:s webbplats. På VTI:s webbplats finns även information som kan vara bra att läsa innan du skapar ditt abstract.

Användarkonton från föregående år finns kvar i systemet, men lösenordet måste bytas vid första inloggningen. Se instruktion för detta på inloggningssidan.”

Klarar vi leveranssäkerheten på elmarknaden?
17 maj, IVA, Webbinarium, mer info

Invitation to webinar on Battery testing and diagnostics
18 maj, Swedish Electromobility Centre
”A limited number of presentations will be given on how to perform battery test, diagnose cell chemistry during battery operation, and current research within the area.” Mer info

Slutkonferens för Naturvårdsverkets forskningsprogram SCAC – Swedish Clean Air and Climate research program
19 maj, IVL, webbinarium, mer info

EV Supply Chain Festival
The World´s first online electric vehicle supply chain festival
26-29 maj, Benchmark Minerals, kostnadsfri, mer info, många bra sessioner.

Vad kan systemtänkande lära oss om hållbara transporter?
27 maj, Docentföreläsning av och med Anna Pernestål, KTH
mer info, via zoom.

Disputation: Laboratory measurements of airborne emissions from car brakes for clean air
29 maj, KTH, mer info

Lunch seminar: Cost effective battery electric vehicles and their charging strategies
3 juni, Anders Grauers, Chalmers, digital seminar

”​​In recent years, battery electric vehicles have been considered not only for cars, but for many types of road vehicles. Analysis from a system perspective has revealed several insights about which vehicles are especially suitable to be battery electric, and it also shows how to size batteries and which chargers are needed to reach a low total cost. Some of the results goes against some conventional wisdom, for example:

  • Many heavy commercial battery electric vehicles will have lower cost than today’s diesel vehicles.
  • Battery driven long haul trucks are as cost effective as battery trucks for short ranges.
  • Public ultra-fast charging is no more expensive than slow charging.
  • It is a good idea to pay 10 SEK/kWh for charging (…sometimes).
  • Batteries are just as suitable for really large vehicles as for small vehicles (heavy trucks, mining trucks, ferries).
  • The cost for the building new electric distribution grid is negligible.” Mer info här

Disputation, Electrochemical capacitors for miniaturized self-powered systems: challenges and solutions
10 juni, Chalmers, mer info

Webinar on Critical and scarce metals for electromobility?
10 juni, Swedish Electromobility Centre
”Swedish Electromobility Centre and theme Electromobility in Society are happy to invite our partners to a web-based seminar where we delve into the topic of circular economy, criticality and scarcity of metals which are key to the future development of electromobility.” Mer info

BSR Electric virtuella slutkonferens
16-17 juni
Den 16-17 juni 2020 anordnar Göteborgs Stad, Lindholmen Science Park och Business Region Göteborg slutkonferensen för BSR (Baltic Sea Region) -Electric. På grund av Corona-pandemin blir konferensen i form av ett internationellt webbinarium med fokus på elmobilitet och elektrifiering av kommersiella fordon. Mer info

Virtual Global Hydrogen Industrial Summit 2020
24 juni, Online Event, mer info

Vehicle Electronics & Connected Services – VECS, 25-26 August
VECS skulle varit i maj, men är flyttad till augusti. Mer info här.