The international Future of Charging symposium – fokus laddinfrastruktur för tunga fordon

Creative commons license

Varje år samlas i huvudsak nederländska experter på konferensen The international Future of Charging symposium för att diskutera laddinfrastruktur.

Nu har de släppt alla presentationer från konferensen.

Ni kan ladda hem mer än tjugo presentationer från konferensen här [1].

Laddinfrastruktur för ellastbilar

Huvudtemat var laddinfrastruktur för tunga fordon. De har sammanfattat den sessionen här. Det är en bra sammanfattning, så läs den gärna.

Några slutsatser från sammanfattningen:

  • den är ett tidigt skede i utvecklingen av laddinfrastruktur för tunga fordon
  • det kommer nog vara annorlunda laddinfrastruktur-lösningar för lastbilar i jämförelse med personbilar
  • det krävs samarbete mellan städer/regioner för laddinfrastruktur för tunga fordon. Fordonen rör sig mellan städer.
  • Basen i laddinfrastruktur är hemmaladdning och depåladdning. Det kommer också krävas laddning längs med vägar, samt vid av/på lastning samt vid viloplatser.
  • det håller på att bli enklare att få tag i ellastbilar.
  • ett av de större projekten är electric Green Last Mile (eGLM) där de just nu testar fyra e-lastbilar och snabbladdning. Lastbilarna är 40/44 tons bilar som kör mellan Nederländerna och Tyskland. En viktig del i projektet är att testa snabbladdare.
  • Styrmedel är viktigt och speciellt användningen av nollemissionszoner.
  • De har en arbetsgrupp som arbetar med roadmaps för laddinfrastruktur för tunga fordon i Nederländerna. Den heter NKL and the NAL working group Charging for Logistics. Kontaktmejl för arbetsgruppen är logistiek@nklnederland.nl.
  • Under workshopen diskuterade de att Nederländerna borde bli pionjär-landet för eldrift för logistiksektorn.

Andra intressanta presentationer från konferensen

Do we need 1,7 million charging stations in the Netherlands? (pdf)
En sammanfattning av lärdomar från laddningsdata i Nederländerna. Några trender är att större batterier leder till mindre behov av publik laddpunkter per bil. Snabbladdning är ännu inget alternativ till hemmaladdning. Det är huvudsakligen taxi som använder snabbladdning och taxi har sin egen logik hur de laddar.

Presentation of the Draft Policy Guideline for Fastcharging (pdf)
De håller på att ta fram ett guide-dokument om snabbladdning i Nederländerna. Det är en statusbeskrivning av snabbladdning i Nederländerna baserat på statistik, men också intervjuer med aktörer.  Priset för snabbladdning är cirka 0,5-0,7 €/kWh. I guiden kommer de ge rekommendationer om tips för utbyggnad av snabbladdning nära städer och mellan städer.

eMobility architecture & stakeholders (pdf)
Ett försök att beskriva aktörer och roller som finns kring laddning.

A scientific comparison of EV roaming protocols and scenario’s towards harmonization (pdf) En jämförelse om olika roaming protokoll, samt beskrivning av läget, men också argument för öppna protokoll.

The business case for public charging infrastructure in the Netherlands (pdf) En analys av hur bra affären är för publik laddinfrastruktur i Nederländerna. Speciellt är det en analys av att en vissa stödsystem för publik laddinfrastruktur i Nederländerna planeras att ta bort. Det kommer då bli svårare för publika laddstationer att bära sig. Stödet är att laddning inte behöver betala lika mycket i energiskatt, men också att de på något sätt kan sälja renewable energy units (HBEs). De har också räknat med olika scenarios. Priset för publik laddning kommer 2030 vara mellan 0,3-0,4 €/kWh. De räknar också på att en typisk publik laddpunkt kommer i medel ladda 5420 kWh/år eller 14 kWh/dag 2030. Om inga stöd finns så kommer det vara svårt att få publik laddinfrastruktur att bära sig. Det krävs också att priset är relativt högt för att publika laddpunkter ska ha någon chans att bära sig.

Konferensen tipsar också om ett antal nederländska rapporter inom området laddinfrastruktur på deras konferenssida.

Det finns tre rapporter som är extra intressanta.

TNO har räknat på hur mycket laddinfrastruktur, vätgasstationer och CNG stationer som behövs i Nederländerna till 2030. Den rapporten finns här. Rapporten är på nederländska, men den finns en sammanfattning på engelska. Rapporten heter “Behoefte aan infrastructuur voor alternatieve energiedragers voor mobiliteit in Nederland”. De räknat både på infrastruktursbehov för lätta och tunga fordon.

En annan spännande rapport är “Charging infrastructure for electric vehicles in city logistics” Det är en rapport om hur mycket laddinfrastruktur som skulle behövas i Amsterdam för kommersiella fordon om de huvudsakligen var elektriska. Rapporten är på engelska.

Den tredje rapporten är “E-trucks vanuit de Rotterdamse haven Roadmap voor elektrisch containervervoer vanuit de haven”. Den är analys av ellastbilar för hamnen i Rotterdam. Den innehåller TCO:er, körsträckor för lastbilar och laddningsinfrastruktur. Rapporten är på nederländska och den är intressant eftersom skalan är så stor. Det är många lastbilar som åker till hamnen i Rotterdam.

Referenser

[1] Future of Charging Symposium. NKL. länk

[2] EXPERTS ON CHARGING FOR THE LOGISTICS SECTOR. NKL. 4 maj 2020. länk