Kaliforniens förslag på lagkrav på tunga nollemissionsfordon

Creative commons license

28 april 2020 släppte California Air Resources Board (CARB) sitt nya förslag på lag som tvingar större lastbilstillverkare att sälja nollemissions fordon i Kalifornien [1,2].

CARB har ökat kraven och hastigheten i det nya förslaget. Det är ett radikalt förslag. Många länder och regioner kommer att titta på Kalifornien om det går igenom. Beslut kommer tas i juni. 

Kravet på försäljningen är en del av Advanced Clean Trucks Regulation [1]. Den lagstiftningen vill accelerera försäljningen av lastbilar med noll emissioner från avgasröret för att Kalifornien ska nå sina luftmål och växthusgasmål. Advanced Clean Trucks Regulation innehåller försäljningskravet, men också att de som använder lastbilar i Kalifornien kommer bli tvungna att rapportera hur de kör sina lastbilar i delstaten [1].

Tre förändringar av försäljningskravet

Försäljningskravet är tänkt att börja gälla 2024 om lagen införs. Frågan är dock vad kraven ska vara.  I december la CARB fram ett förslag, som de nu har ändrat. De har infört tre förändringar som alla ökar kraven.

De första ändringen är att för alla fordonsklasser har de ökat procenten för hur många fordon som måste vara nollemissionsfordon. Den andra är att kraven ökar även efter 2030. Den tredje förändringen att redan 2024 har de krav på att en del pickuper ska vara nollemissionsfordon. I orginalförslaget skulle kraven för pickuper först börja gälla 2027 [8]. 

De nya försäljningsmålen är tuffare

De nya 2024 målen för försäljningen är [7]:

  • 5% av alla sålda klass 2b-3 (läs pick-uper)
  • 5% av alla sålda klass 7-8 tractor (semi) (läs större dragbilar)
  • 9% av alla sålda klass 4-8 straight truck (läs lastbilar)

Det innebär att det kommer finnas cirka 4000 nollemissionslastbilar på vägarna i slutet av 2024. Försäljningen i Kalifornien är cirka 75 000 lastbilar per år. 

2030 målen är [7]:

  • 30% av alla sålda klass 2b-3
  • 30% av alla sålda klass 7-8 tractor (semi) 
  • 50% av alla sålda klass 4-8 straight trucks 

Lagförslaget innebär att det kommer finnas cirka 100 000 nollemissionslastbilar 2030 i Kalifornien. Det är en relativt liten andel av de 1,8 miljoner tyngre fordon som kommer rulla i Kalifornien 2030. 

CARB har också uppdaterat sin utvärdering av lagförslaget

När CARB släppte sitt första lagförslag i december kom också en utvärderingsrapport om vilka nyttor och kostnader förslaget hade [5]. 

De inkluderar t ex vad merkostnaden är för batterilastbilar och bränslecellslastbilar i inköpspris, men också t ex vad laddinfrastruktur kostar. Nu har de gjort en uppdatering av kostnaderna och nyttorna [4].

De antar t ex att efter 2030 så kommer hälften av batterilastbilar ha normal räckvidd, men resten behöver bara ha hälften så lång räckvidd och därför mindre batterier. 

För nollemissions-dragbilar antar de att försäljningen kommer vara 90%  batterilastbilar och 10% bränslecellslastbilar. 

Målet är noll

CARB är inte otydliga. Det långsiktiga målet är att alla tunga fordon ska vara nollemissionfordon. 

Det här lagsförslaget är det första steget till att all lastbilar ska vara nollemissionsfordon på sikt [12]. 

Stödsystem behövs i början

CARB anser också att det kommer behövas inköpsstöd i början för att underlätta övergången, men att det kommer finnas nischer där nollemisionsfordon kommer kunna konkurrera redan 2024 [12]. 

Det finns också redan ett stödsystem som heter Hybrid and Zero-emission Truck and Bus Voucher Program som har 250 miljoner dollar i medel.

Några i lastbilsbranschen anser att timing är dålig

Chris Shimoda (Vice President of Government Affairs for the California Trucking Association) kritiserade förslaget. 

Han anser att timing är fel. Det finns mycket som tyder på att viruskrisen kommer få långsiktiga ekonomiska konsekvenser och att då lägga mer börda på en pressad bransch är fel [12]. 

Shimoda sa också att det finns för få ellastbilar [12].

Egna kommentarer 

Den här lagstiftningen är intressant att följa. Beslutet i juni är viktigt.  

Pick-up bilar i USA är stort. Under april 2020 så blev fler pick-uper sålda i USA än personbilar för första gången [13]. Nu kommer CARB lagstifta om pick-uper också. Den kommer få konsekvenser. 

Än så länge är det bara ett förslag. Vi får se vad de tar för beslut i juni. 

Parallellt pågår processen om Kalifornien får ha egen lagstiftning om avgasemissioner i USA. Jag antar om Trump lyckas häva Kaliforniens undantag, så borde den här lagstiftningen inte kunna hända? Är dock osäker.

Nu har jag fokuserat på kraven på försäljning, men det är också spännande att CARB kommer kräva in rörelsedata av lastbilar i Kalifornien för att kunna ta bra beslut. 

Referenser

[1] This factsheet describes the proposed Advanced Clean Trucks (ACT) Regulation. California Air Resources Board. länk

[2] Attachment A: Modifications to the Proposed Regulation Order  ~Revised and reposted May 1, 2020~. Proposed Advanced Clean Trucks Regulation. California Air Resources Board. länk (pdf)

[3] Proposed Advanced Clean Trucks Regulation. California Air Resources Board. länk (hemsida med alla bakgrundsrapporter). 

[4] Updated Costs and Benefits Analysis for the Proposed Advanced Clean Trucks Regulation. California Air Resources Board. 2020. länk (pdf)

[5] STAFF REPORT: INITIAL STATEMENT OF REASONS. California Air Resources Board. 2019. länk 

[6] Proposed Advanced Clean Truck Sales Regulation Potential Modifications. Sacramento, California. Staff Presentation. February 20, 2020. länk

[7] California toughens up proposed electric truck standard. 29 april 2020. Freight Waves. länk

[8] The Biggest Step To-Date on Electric Trucks. 29 april 2020. Union of Concerned Scientists. länk

[9] State of California AIR RESOURCES BOARD. PUBLIC HEARING TO CONSIDER THE PROPOSED ADVANCED CLEAN TRUCKS REGULATION. länk 

[10] CARB Ups Sales Targets for Electric Trucks in Calif.. Automotive Fleet. länk

[11] California Scales Up 1st-In-US Electric Truck Sale Proposal. New York Times. 28 april. 2020. länk 

[12] California Electric Trucks Standard is First of its Kind; Pandemic Leads Trucking Industry to Question its Viability. 30 april. Cap Radio. Länk

[13] Pickups Outsell Passenger Cars in U.S. for the First Time Ever. 5 maj 2020. Bloomberg. länk