Arkiv / Samhälle

Nyregistreringen av laddbara bilar går bra i Europa trots kris

Creative commons license

ICCT har sammanställt hur nyregistreringen av personbilar gick januari till mars 2020 i stora delar av Europa [1]. Analysen är geografiskt begränsad till alla EU-länderna, men inkluderar också Island, Liechtenstein, Norge, och Storbritannien.

Nyregistreringen av personbilar sjönk mycket mars 2020

Nyregistreringen av alla personbilar har sjunkit drastiskt sen förra året. Mars 2020 blev ungefär hälften så många bilar sålda som Mars 2019 i Europa.

De bilmärken som tappat mest är PSA-Opel (-66%), Renault (-66%), and FCA-Tesla (-65%), som är kombinationen FCA och Tesla. De är ihopräknade eftersom de valt att poolas ihop för att räkna ut vilken g CO2/km de släpper ut.

Volvo Cars har tappat 35% av sin försäljning vid en jämförelse mellan mars 2019 och mars 2020.

Länder där försäljningen sjunkit mest är Italien (-87%), Frankrike (-73%) and Spanien (-70%) under mars 2020 i jämförelse med mars 2019.

Sverige är ett land där försäljningen inte sjunkit mycket. Minskning här vara bara 8% vid en jämförelse mellan mars 2019 och 2020.

Men den relativa andelen laddbara bilar har ökat i Europa
7 procent av alla personbilar januari till mars 2020 vara laddbara. Det är ungefär en fördubbling sen förra året.

Mars 2020 var marknadsandelen laddbara personbilar 10 procent i Europa.

De företag som hade störst andel nyregistrering av laddbara personbilar mars 2020 var:

 1. FCA-Tesla 39%
 2. Volvo Cars 22%
 3. BMW 14%
 4. Other 12%
 5. Kia 12%
 6. Nissan 11%
 7. Hyundai 11%
 8. Medel 10%
 9. Daimler 10%
 10. VW Group 8%
 11. Renault 7%
 12. PSA-Opel 5%
 13. Ford 2% 1%
 14. Toyota-Mazda 0%

ICCT har också räknat ut vilka bilföretag som har svårt att nå målen g CO2/km målen för 2020. De som inte klarar målen kommer få betala böter.

De som har svårast är Daimler, VW-gruppen och Hyundai.

Ett företag som Toyota som nästan inte säljer några laddbara bilar kommer nå målen 2020. Det beror på att de säljer många vanliga hybrider.

Volvo Cars kommer klara målet för 2020 enligt ICCT:s beräkning.

Länder där nyregistreringen av laddbara personbilar är störst

ICCT har också gjort en sammanställning av marknadsandel laddbara personbilar mars 2020. Listan innehåller de största personbilsmarknaderna.

Sverige 28%

Nederländerna 17%

(Övriga 15%)

Frankrike 12%

(Medel 10%)

Österrike 10%

Tyskland 9%

Belgien 8%

Storbritannien 7%

Italien 4%

Spanien 3%

Polen 1%

Norge har givetvis en större marknadsandel. De hade cirka 70% under perioden januari till mars 2020.

Egna kommentarer

ICCT:s statistik är fram till mars. Vi får se hur utvecklingen ser ut april och längre fram.

Eftersom nyregistreringen av alla personbilar sjunkit så mycket, så blir det mindre relevant att enbart analysera utvecklingen av marknadsandelar för laddbara bilar.

Marknadsandelen av laddbara bilar har ökat till det dubbla i Europa, men det ska snarare tolkas som att försäljningen av laddbara bilar stannar kvar på en jämn nivå från 2019 och nyregistreringen av vanliga personbilar har sjunkit mycket.

Volvo Cars är tvåa i försäljning av laddbara bilar som andel av deras försäljning. 1 av 5 bilar är laddbara från Volvo Cars i Europa. Det är bra.

Sverige har störst andel laddbara bilar av de stora marknader i Europa. Vi har en nyregistrering som är ungefär tre gånger mer än medelvärdet.

Det är också så att Sverige hade den minst krypande totala bilmarknaden av de stora bilmarknaderna.

Referenser

[1] EUROPEAN PASSENGER CAR REGISTRATIONS: JANUARY–MARCH 2020. ICCT. länk