Arkiv / Samhälle

Humankapital och fordonsbranschens förändring

Creative commons license

Fordonsbranschen är under förändring [1]. Det påverkar samhället för branschen är så stor och betydande för samhällsekonomin. I t ex EU arbetar 7 procent direkt i fordonsbranschen och 28% av all foskning och utveckling sker i den sektorn [2].

Just nu pågår viruskrisen. The Economist har precis skrivit en pricksäker analys om vilket stålbad detta är för bilindustrin [3].

Förhoppningsvis så kommer viruskrisen mildras snart. Då kommer fordonsbranschen få fortsätta att arbeta ännu hårdare med att klara alla förändringarna.

En viktig faktor för att ha en chans är att ha rätt utbildad personal med dvs ha rätt humankapital.

Frågan är är dock vilka den är och hur ska utbildningen ske. EU-systemet funderar på hur de ska stödja omställningen med utbildningsinsatser. Fordonsbranschen är också helt övertygade att de kommer behöva spendera mycket pengar på att utbilda sin personal. I en IBM studie så svarade chefer från bilindustrin att de tillsammans kommer behöva spendera 33 miljarder USD på utbildning 2030 [4].

DRIVES är ett nyckelprojekt om fordonsutbildning inom EU

Inom EU finns ett projekt som ofta lyftas fram för att skaffa mer kunskap om det önskvärda inom yrkesutbildning och vidareutbildning för fordonsbranschen. Det heter The Development and Research on Innovative Vocational Educational Skills project (DRIVES).

De är ett av projekten ska ska få presentera på High-level conference om skills and transformation of the EU’s automotive sector den 23 september, som kommissionen ordnar. DRIVES är också med på ett webinar som heter Automotive Sector – Skills and Transformation Webinar, som är den 27 maj.

DRIVES mål är att analysera utvecklingen och ge förslag på inriktning

Målen med DRIVES är bl a att:

 • utvärdera vilka nyckeltrenderna är inom fordonsbranschen
 • definiera vilka färdigheter och jobb som behövs i framtiden
 • identifiera vilka färdighetsluckor som finns för att klara förändringen
 • skapa kunskap så att de som ger utbildningar vet vad som behövs
 • samt skapa träningsprogram för olika delar i fordonsbranschen.

Under mötet den 27 maj ska DRIVES presentera vad de har hittat än så länge, men de har redan släppt några intressanta resultat.

De viktigaste drivkrafter för förändring enligt fordonsbranschen

DRIVES har frågat branschen vilka de viktigaste drivkrafter för förändring är. De har fått svar från cirka 200 europeiska organisationer och företag.

Företagen har fått rankat de olika drivkrafterna med avseende hur viktiga de, men också om de är viktiga i närtid (nu) eller på längre sikt (cirka 2030). Om drivkrafterna får betydelse i närtid så har de fått en högre ranking.

De fem viktigaste drivkrafter för förändring blev [5, se sid 87]:

 1. Ökat behov av kontinuerlig träning
 2. Behov av att de anställda behöver nya färdigheter
 3. Mer avancerad tillverkning
 4. Elektrifiering
 5. Låg- eller noll-emission fordon

De viktigaste färdigheterna som behövs i framtiden

Företagen/organisationerna fick också ranka vilka färdigheter som är viktigast [5, sid 91].

De fem viktigaste färdigheter blev:

 1. Big data/dataanalys
 2. Mjukvaruutveckling
 3. Teknikkunnande
 4. Mekatronik
 5. System integration

De viktigaste jobbrollerna som behövs i framtiden

Företagen/organisationerna fick också ranka vilka jobb som behövs.

De fem viktigaste jobben blev [5, sid 96]:

 1. Dataanalytiker
 2. Drivlina-ingenjör
 3. Biltekniker
 4. Innovationsmanager
 5. Design-ingenjör

Ranking av hur företagen vill att utbildning ska ske

Företagen fick också ranka hur de vill att vidareutbildningen ska ske.

Viktigaste är i ordning [5, se sid 102]:

 1. Träning på jobbet (64% ansåg att det var väldigt viktigt)
 2. Dual system – byta mellan skolträning och arbeta praktiskt
 3. Mentorprogram
 4. Blended learning: Blanda skolrumsundervisning och on-line
 5. On-line lärande
 6. Klassrumsundervisning

Företagen fick också välja mellan två olika strategier för förbättra vidareutbildningen inom EU. Ett förslag var att utbilda en grupp specialister som åker runt och utbildar i EU inom olika områden.

Den andra strategin var att utbilda lokala utbildare i speciella program. De lokala utbildarna får senare utbilda i respektive företag/region.

Företagen föredrog en strategi att utbilda de lokala lärarna.

Egna kommentarer

Rapporterna och datan är riklig från DRIVES. Jag har gjort ett urval. Det finns mer att läsa samt jag tror att webinaret den 27 maj kommer vara bra.

Dataanalys och mjukvarukunskap är färdigheter som behövs. Inte så överraskande, men viktigt att komma ihåg. Utbildning utan avancerad dataanalys känns otidsenlig.

Var intressant att resultatet blev att den största drivkraften för förändring är det stora behovet av utbildning. Det är viktigare än självkörande fordon, eldrift eller uppkoppling.

Referenser

[1] Fordonsdalen och framtidens mobilitet Fordonsindustrins betydelse i Östra Mellansverige. Jan Lindoff, Doff & Co och Länsstyrelsen Stockholm länk (pdf, en rapport om alla förändringar som sker)

[2] Facts about the Automobile Industry. ACEA. länk

[3] The world’s car giants need to move fast and break things. The Economist. länk (bakom betalvägg)

[4] IBM Institute for Business Values, Automotive 2030 – Racing toward a digital future, Research Insides, 2019.

[5] Insights of the Automotive Sector 2019. Drives. länk (pdf)

[6] Skill Needs and Gaps. Drives. 2020 länk (pdf)

[7] Summary Report on the European Automotive Apprenticeship Marketplace. Drives. 2020. länk (pdf)