Arkiv / Teknik

Kostnad för förnyelsebar vätgas

Creative commons license

Helena skrev om Toyota och deras batterisatsningar i tisdags. Toyota har nu berättat att de släpper tre BEV på den kinesiska marknaden den 26 april. De modellerna kommer också komma till några länder i Europa.

Toyota satsar också på bränslecellsfordon. Det gör också AB Volvo och Daimler. Vi skrev om deras nya samriskbolag för bränsleceller till tunga fordon igår.

Bränsleceller behöver ett bränsle. Det mest troliga bränslet är vätgas för bränsleceller i fordon. Frågan är dock vad grön vätgas kan tänkas kosta på sikt.

Bloomberg New Energy Finance har släppt en rapport som har undersökt frågan, men det har också kommit några fler rapporter.

Konsultföretaget Bloomberg New Energy Finance gör bedömningen att förnyelsebar vätgas kan kosta ca 2 USD/kg (20 SEK/kg) 2030 och ca 1 USD/kg (10 SEK/kg) 2050 i Kina, Indien och Väst-Europa [1,2]. Då ingår produktion, distribution och lagring i kostnaden.

Om kostnaden skulle vara cirka 10 SEK/kg är det ungefär samma pris som naturgas idag kostar i Brasilien, Kina, Indien och Skandinavien.

Om priset når de nivåerna så kan förnyelsebar vätgas medverka till att upp till 34% av alla globala utsläpp av växthusgaser försvinner. Vätgas kommer användas i de mest fossil bränsle-beroende sektorerna som t ex stålproduktion, cement, bränsle till fartyg och tunga fordon.

Bakgrunden varför kostnaden kan bli så låg är att priset på förnyelsebar elektricitet kommer att sjunka, men också att priset för elektrolysörer sjunker.

Kostnadsminskningen av elektrolysörer har delvis redan skett. De senaste fem åren har kostnaden sjunkit med 40%, men det finns potential för mer.

Det behövs styrmedel för att förnyelsebar vätgas ska kunna konkurrera

BNEF gör dock bedömning att just nu är produktionssystem för vätgas för litet och det behövs offentligt globalt stöd för att marknaden ska växa till sig.

Det kommer behövas subventioner, men också att fossila bränslen beskattas mer för att vätgasens potential ska användas i riktigt stor skala globalt.

BNEF tror att vätgas behöver subventioneras med ungefär 150 miljarder USD under de närmsta tio åren för att utvecklingen ska ske.

Det är också nödvändigt att fossil koldioxid beskattas med 50-150 USD/ton koldioxid för att vätgas ska konkurrera även om priset blir lågt.

BNEF tror på vätgas för lastbilar, men inte för personbilar

BNEF gör bedömning att omkring 2031 kan förnyelsebar vätgas vara billigare än diesel för att driva lastbilar. Däremot tror de inte att vätgas kommer användas som bränsle för personbilar, lätta fordon och bussar. Batteridrift kommer vara billigare för de transportapplikationerna även på sikt.

Följ styrmedelsutvecklingen om ni vill bedöma vätgasens konkurrenskraft

Eftersom det är nödvändigt med styrmedel för att utvecklingen av vätgas ska ske, så är BNEF:s rekommendation till investerare att de noggrant ska följa utvecklingen av styrmedel för att bedöma om vätgas är värt att investera i.

BNEF har släppt en sammanfattning av deras stora rapport med de viktigaste bakgrundsmaterialen för deras kalkyler. Sammanfattningen är på 14 sidor. Ni kan läsa sammanfattningen här (pdf) .

Även IRENA och gasbranschen i Europa har analyserat vätgas

En annan rapport som bl a analyserar förnyelsebar vätgas långsiktiga potential är International Renewable Energy Agency (IRENA):s Global Renewables Outlook: Energy transformation 2050 [3].

IRENA gör bedömningen att förnyelsebar vätgas är en nödvändig del för att minska växthusgaser riktigt mycket. Vätgas behövs för de sektorer som är att svåra att använda enbart el direkt för, men vätgas behövs också som produktionsråvara för t ex ammoniak [3,4].

En tredje rapport om bl a vätgas är Gas Decarbonisation Pathway 2020-2050 från Gas for Climate consortium [5]. Det är en roadmap från gasbranschen i Europa. De har släppt sin version av hur det ska bli mycket mer biogas och  vätgas med låga utsläpp av växthusgaser i Europa. De ger i rapporten förslag på vilka styrmedel som borde finnas på EU-nivå för att det ska ske [5,6].

Egna kommentarer

10-20 SEK/kg förnyelsebar vätgas gör mycket mer möjligt.

Som vanligt är styrmedel det som är viktigt att bevaka för att förstå vad som kan hända.

En del tror att förnyelsebar vätgas enbart är en konkurrent till att driva fordon med el. Glöm det. Det är viktigt att komma ihåg att grön vätgas kan också behövas för att göra stål, cement, konstgödsel och plast med låga utsläpp av växthusgaser.

Referenser

[1] ‘Hydrogen Economy’ Offers Promising Path to Decarbonization. BNEF. 30 mars. länk

[2] Hydrogen Economy Outlook Key messages March 30, 2020. BNEF, 30 mars (14 sidor). Hydrogen Economy Outlook Key messages (pdf).

[3] Global Renewables Outlook: Energy transformation 2050. IRENA. länk

[4] Renewables agency charts path to zero-carbon energy system by 2050. Reuters. länk

[5] Gas Decarbonisation Pathways 2020–2050 April 2020 Gas for Climate. April 2020. länk (pdf) (226 sidor)

[6] Study identifies required hydrogen investments for decarbonisation. H2 View. 22 april. länk