AB Volvo och Daimler startar samriskbolag om bränsleceller till tunga fordon

Creative commons license

Volvokoncernen och Daimler Truck AG vill bilda ett nytt samriskbolag [1-2].

Bolaget ska utveckla, producera och kommersialisera bränslecellssystem för tunga fordon och andra användningsområden [1].

Daimler flyttar över alla sina aktiviteter inom bränsleceller till bolaget.  

AB Volvo köper 50% av bolaget för 0,6 miljarder euro (cirka 6,5 miljarder kronor).

Det slutgiltiga avtalet för bolaget förväntas vara klart slutet av 2020

Avtalet om bildandet är just nu preliminärt icke-bindande. Främsta skälet att det är preliminärt är att samriskbolaget måste godkännas av ansvariga myndigheter på konkurrensområdet. 

Tidplanen är att det slutliga avtal förväntas bli klart under det tredje kvartalet med slutförande av transaktionen innan utgången av 2020.

Bolaget kommer drivas som en oberoende och självständig enhet från AB Volvo och Daimler Truck AG.

Både VD:arna sa att de kommer samverka länge kring bränsleceller. Under presskonferensen sa VD:n för Daimler Truck AG att de minst kommer samverka över två modellprogram [5].

Både Daimler Truck AG och AB Volvo ser en viktig roll för bränsleceller för tunga lastbilar

Daimler Trucks VD anser att det är helt möjligt att nå helt CO2-neutrala transporter för lastbilar om man använder elektriska drivlinor och energi från antingen batterier eller genom att ombord omvandla vätgas till elektricitet. För lastbilar som behöver klara tunga laster och långa sträckor är bränsleceller ett viktigt alternativ.

Daimler Trucks VD sa också under presskonferensen att 2039 kommer Daimler i princip sluta sälja lastbilar med förbränningsmotorer i Europa. Efter det årtalet så kommer det vara batteri- och bränslecellslastbilar som gäller [5,7]. 

AB Volvos VD anser att “Att använda väte som en bärare av grön el för elektriska lastbilar på långa sträckor är en viktig pusselbit, och ett komplement till batteridrivna fordon och förnybara bränslen” [1]. 

Målen med samriskprojektet

Båda bolagen har målet att ha serieproduktion av tunga fordon med bränsleceller under andra halvan av det här decenniet.

Daimler uppskattar att bränslecellsdrivlinor är 2-3 gånger dyrare än konventionella drivlinor i dagsläget [7], men med större produktion kan kostnaderna sjunka. 

Vidare kommer samriskbolaget att omfatta även andra applikationsområden, både inom fordonsområdet och utanför. 

Daimler slutar med bränsleceller för personbilar för tillfället

Mercedes-Benz började leverera bränslecellsbilen GLC F-Cell till kunder 2018 [4]. De kommer dock snart sluta producera bilen. Daimlerkoncernen har just nu inga planer att bygga någon mer personbil med bränsleceller. De kommer fokusera på tunga fordon med bränsleceller [3]. 

Båda bolagen vill ha stöd för vätgasinfrastruktur

Volvos vd anser att “för att göra visionen till verklighet är det viktigt att även andra företag och institutioner stödjer och bidrar till utvecklingen, inte minst när gäller att etablera den nödvändiga infrastrukturen för bränslet” [1]. 

Daimlers VD sa också under presskonferensen att stöd för grön vätgas och infrastruktur är nödvändigt [5].

ACEA (European Automobile Manufacturers Association) har nyligen skrivit ett Position Paper om önskemål för publika laddinfrastruktur samt infrastruktur för vätgas och naturgas för tunga fordon [6].   

ACEA:s önskemål är att det ska finnas åtminstone 50 vätgasstationer för tunga fordon i Europa 2025 och minst 500 vätgasstationer för tunga fordon 2030 [6].

Andra lastbilsaktörer är också aktiva inom bränsleceller

Hyundai börjar rulla ut sina bränslecellslastbilar i år i Schweiz [8].

Bosch ska starta masstillverkning av bränsleceller 2022 [8].

Nikola ska också tillverka bränslecellslastbilar [9].

Toyota och Hino ska tillsammans utveckla bränslecellslastbilar [10]. 

Scania testar bränsleceller i lastbilar [11]. 

Egna kommentarer

En riktig överraskning att Daimler och AB Volvo ska samarbeta inom bränsleceller.

Målet är givetvis att kunna dela utvecklingskostnader och få upp volym tillsammans, så att priset för bränsleceller sjunker.

Daimler och Volvo säger i sin kommunikation att både batteri- och bränslecellsdrift behövs. Bränsleceller har sin roll när lasten är tung och lastbilen ska åka långt varje dag. 

Det är en generell trend att fler lastbilsaktörer tror på bränsleceller som en del av lösningen för tunga lastbilar.

Referenser

[1] Volvokoncernen och Daimler Truck AG vill leda utvecklingen av hållbara transporter genom att bilda ett samriskbolag för storskalig produktion av bränsleceller. 21 april 2020. AB Volvo. Pressrelease. länk

[2] The Volvo Group and Daimler Truck AG to lead the development of sustainable transportation by forming joint venture for large-scale production of fuel cells. Daimler. Pressrelease. länk

[3] Daimler und Volvo arbeiten bei Brennstoffzellen für Lkw zusammen. Handelsblatt. 21 april 2020. länk 

[4] Mercedes-Benz GLC F-CELL: Market launch of the world’s first electric vehicle featuring fuel cell and plug-in hybrid technology. Daimler. 13 november 2018. länk

[5] Joining forces for hydrogen-powered CO2-neutral transportation. Presskonferens. 50 minuter. 21 april 2020. länk 

[6] ACEA. 2020. Position Paper: Charging and re‐fuelling infrastructure required for heavy‐duty vehicles. länk 

[7] 10 Fast Facts on H2 Fuel-Cells. Florian Martens. Head of Global Communications Daimler Trucks & Buses. länk

[8] Daimler teams up with Volvo Trucks in fuel cell venture. Reuters. 21 april 2020. länk

[9] Trevor Milton still wants to revolutionize trucking, and he still doesn’t care if you don’t believe him. 15 mars 2020. CCJ. länk

[10] Toyota and Hino to Jointly Develop Heavy-Duty Fuel Cell Truck. Toyota Pressrelease. 23 mars 2020. länk

[11] Norwegian wholesaler ASKO puts hydrogen powered fuel cell electric Scania trucks on the road. Scania. 20 januari 2020. länk