Arkiv / Samhälle

Krav USA:s bränsleekonomi och Kinas subventioner fortsätter

Creative commons license

Styrmedel är viktigast. Försäljning av laddbara fordon i nuläget beror mest på nationers vilja.  Andra faktorer spelar också roll som mer modeller, lägre inköpspris, image, bättre teknik och mer kundefterfrågan. Min bestämda uppfattning är dock att politik förklarar mest än så länge.

Kina och USA är två av de viktigaste marknaderna i världen. De ändrar just nu på styrmedel som kommer påverka försäljningen av laddbara bilar.

I USA har amerikanska myndigheter den 31 mars lagt ett förslag om bränsleekonomi-standard, som heter Safe Affordable Fuel-Efficient (SAFE) rule [1-5]. SAFE är en förändring från de kraven som blev bestämda 2012. SAFE kräver 40 MPG (miles-per-gallon) 2025. Det gamla hårdare kravet var 54,5 miles per gallon. 40 MPG är 0,59 liter/mil och 54,5 MPG är 0,43 liter/mil.

Den här ändringen av standarden är en förklaring varför GM och Ford enbart planerar att producera cirka 5% elbilar i USA 2025 [7].

I Kina kommer de fortsätta med subventioner till laddbara bilar ett tag till. Innan har de försökt fasa ut subventionerna, men de har ändrat sig [8].

USA:s nya bränsleekonomi-standard –  bakgrund och debatt

Bakgrunden till SAFE är att Obamas administration drev igenom nya bränsle-ekonomikrav 2012 för perioden 2021-2025. Lagstiftningen kom delvis som en fortsättning på finanskrisen 2008. Obamas administration införde ett räddningspaket för bilindustrin i USA då, men han ställde krav på en mer miljövänlig riktning. Obama samarbetade också med Kalifornien, så lagstiftningen i den delstaten gick i samma riktning som landet USA.

2016 blev en granskning gjord av 2012:s lagstiftning. Den kom fram till att det var en samhällsekonomisk bra lagstiftning att införa.

Granskningen blev dock kritiserad av delar av bilindustrin. Den använde för positiva siffror, som t ex underskattad kostnaderna för en del teknik. Granskningen blev också genomförd snabbt innan Trump tog över makten.

När Trump blev president var en del av hans agenda att lyssna på kraven från delar av bilindustrin och lätta kraven. Historien om processen är beskriven i en artikel i Vox, som är värd att läsa [3].

Det första förslaget för SAFE blev presenterad 2018. Då var förslaget att det inte skulle vara någon ökning av krav för bränsleekonomi. Det nuvarande förslaget från 2020 är ändå att kraven ska öka 1,5% per år. Kravet 2012 var 5% förbättring varje år.

Lagförslag i USA inkluderar ofta samhällsekonomiska beräkningar för att undersöka lämpligheten. När standarden kom 2012 visade de beräkningarna att det skulle gynna USA och amerikanska konsumenter. Nu när det nya standarden kom, så har nya beräkningarna visat att 2012 förslaget skulle fördyra för USA. Det nya förslaget är enligt Trump:s administration en bättre kompromiss mellan ekonomi, miljö och säkerhet.

De nya samhällsekonomiska kalkyler för den nya standarden är dock under debatt. T ex miljöorganisationen ICCT anser att kostnaderna för olika teknologier är överdrivna, samt att de överdriver kostnaderna för elfordon [5]. ICCT är inte ensamma om kritiken [3,6].

Road mig igår att snabbt läsa den samhällsekonomiska kalkylen igår. Den finns att läsa här (pdf). Den är bara på 2196 sidor, så den är inte så enkel att sammanfatta. Men en viktig del för att förklara varför de kommer fram till att 2012 kraven är mindre bra är att de nu inkluderar beräkningar som visar att hårdare krav ger dyrare bilar som i sin tur gör att färre köper nya bilar. Nya bilar är säkrare. Om det finns fler nya bilar så blir det mindre allvarliga olyckor.

Förutom SAFE lagstiftningen finns en parallell process. Trump:s administration försöker få bort Kaliforniens undantag att ha egen lagstiftning. 2019 la de fram lagförslaget “One National Program”, som i princip betyder att undantaget ska försvinna. Kalifornien motsätter sig detta. Det kommer avgöras i domstol troligtvis nästa år [3].

Bilindustrin är också delad. Ford, BMW, Honda och Volkswagen har skrivit ett frivilligt avtal med Kalifornien att de ska följa delstatens krav. Volvo har också följt med [3]. Toyota, Fiat Chrysler och General Motors föredrar en lagstiftning för hela landet [3].

Exakt vad som kommer hända med SAFE och One National Program är oklart. Det verkar dock som förslagen kommer behöva granskas av domstol och det är inte säkert att de går igenom [3].

Kina planerar att förlänga stöd för inköp av laddbara bilar

Kina har länge subventionerat inköpspriset för laddbara bilar. Staten har dock sakta trappat av stödet år för år och målet var att stödet helt skulle försvinna i år [8,9].

Minskningen av stödet gjorde att försäljningsökningen av laddbara bilar endast var 3% förra året [10].

Nu verkar det dock bli så att Kina förlänger subventionerna två år till [8,9]. Orsakerna är bl a Kina vill att försäljningen ska öka mer, men också för att stödja industrin under virus-krisen.

Det verkar dock lägga in begränsningar vilka bilar som får stöd. Det är enbart bilar som kostar mindre än 42 300 USD och som kommer ha en elräckvidd på mer än 300 km som kommer få stöd.

Egen kommentar

De två viktiga marknaderna går åt två olika håll.

Kina gör som många länder lägger in begränsningar hur mycket en laddbar bil får kosta för att få subvention.

USA ska ha val snart. Frågan är vad som händer då med SAFE.

 

[1] NHTSA and EPA finalize CAFE and carbon dioxide emissions standards for model years 2021-2026. NHTSA. Mar. 31, 2020. länk

[2] Trump weakens fuel economy standards, rolling back key U.S. effort against climate change. LA Times. 31 mars 2020. länk

[3] Gutting fuel economy standards during a pandemic is peak Trump. Vox. 2 april. länk

[4] Trump’s new auto efficiency rule means safer cars and better choices. Texas Policy. 2020. länk

[5] The SAFE rule is fundamentally flawed. ICCT. 31 mars. länk

[6] Key Economic Errors in the Clean Car Standards Rollback. Institute for Policy Integrity. 1 april.  länk

[7] Detroit’s near future based on SUVs, not EVs, production plans show. Reuters. 26 mars. länk

[8] China to extend EV subsidies. Electrive. länk

[9] China Weighs Cuts to Electric-Car Subsidies It Just Extended. Bloomberg. 1 april 2020. länk

[10] Global BEV & PHEV Sales for 2019. EV-Volumes. länk