Försäljning av laddbara bilar globalt (innan en svart svan)

Creative commons license

Ett virus har förändrat vad 2020 kunde blivit. Världsekonomins tillväxt blir troligtvis mindre [1], efterfrågan efter bilar har minskat [2], bilfabriker stannar [3], vinster blir mindre [4] och stödprogram planeras.

Tidigare prognoser får stoppas i en byrålåda. Långvarigheten av effekterna är oklara. Den svarta svanen heter covid-19.

Innan ett virus gjorde om spelplanen så fanns trender om utvecklingen av försäljningen av laddbara bilar i världen. Dagens nyhetsbrev handlar om det som hände innan.

Försäljningsökning 2019 av laddbara fordon

Försäljningen av laddbara fordon globalt var cirka 2,2 miljoner 2019 [5].

Ökningen var endast 8% i jämförelse med 2018 [5]. Det är en låg siffra. De sex åren innan har ökningen varit mellan 46% och 69 % per år.

Den främsta anledningen till minskningen av ökningen är att marknaden för laddbara bilar i Kina stagnerade. Det beror på ändrade subventionsregler.

Marknaden i USA i USA minskade också med 12% under 2019 i jämförelse med 2018.

I Europa ökade marknaden med 44% under 2019.

Marknadsandel laddbara bilar i olika världsdelar och länder 2019

Marknadsandel globalt för laddbara bilar var 2,5% 2019 [6].

I Kina var andelen        5,5%.

I Europa var andelen     3,6%.

I USA var andelen         2%.

I Sydkorea var andelen 1,9%.

I Japan var andelen      0,8%.

Den globala prognosen för försäljningen 2020 (innan virus)

BloombergNEF bedömde hur försäljningen av laddbara bilar skulle bli 2020 innan virusets omfattning var tydlig [7].

De var dock försiktiga angående ökningen även innan viruset. Deras analys var en försäljning på 2,5 miljoner laddbara bilar 2020 globalt. Det skulle ha varit en ökning på 20%.

1,2 miljoner skulle försäljningen varit i Kina. Något som talade för en ökning var Teslas nyöppnade anläggning i Shanghai.

I USA hade i princip ingen ökning skett under 2020. Deras bedömning var 0,4 miljoner laddbara bilar 2020. Orsaken att det inte blivit någon större ökning var att förutom Tesla Model Y så skulle det inte komma några nya modeller som skulle kunna säljas i många exemplar i USA.

Den marknaden som de trodde mest på var Europa. Deras bedömning var 0,8 miljoner 2020. Det är betydligt mer än de cirka 0,5 miljoner som blev nyregistrerade 2019.

De stora länderna i Europa hade tagit fart i början av 2020

Tyskland hade en marknadsandel på cirka 7% laddbara bilar februari månad. Det är en ökning med 141% i jämförelse med samma månad 2019. Det är ungefär lika många laddhybrider som batterielbilar som säljs i Tyskland [8].

Även i Frankrike har försäljningen ökat mycket. Marknadsandelen var cirka 8% februari månad. I Frankrike dominerar batterielbilar försäljningen av laddbara bilar. De står för cirka 71%. Marknadsandelen för laddbara bilar var 2,8% i medel för 2019 [9].

Storbritannien hade en marknadsandel laddbara bilar på 5,7% februari 2020. Det är en ökning med 117% i jämförelse med februari 2019. Marknadsandelen för batterielbilar var 3,2% och ladhybrider hade en andel på 2,6% februari 2020.

Egen kommentar

Hur långvariga konsekvenserna blir av viruset vet ingen.

Europa var den marknaden många trodde på. Den hade börjat växa i början av året. Nu?

Referenser

[1] Global economy faces gravest threat since the crisis as coronavirus spreads. OECD. 2 mars. länk

[2] U.S. sales pace plunges as outbreak spreads, J.D. Power says. Automotive News. 19 mars. länk

[3] Factbox: Carmakers suspend European production over coronavirus. Reuters. 19 mars. länk

[4] What does crisis management look like at the world’s largest automaker? Automotive World. 17 mars. länk

[5] Global BEV & PHEV Sales for 2019. EV-Volumes.com. länk

[6] Markets Roundup – December 2019. EV Sales. 29 januari. länk

[7] Energy, Vehicles, Sustainability – 10 Predictions for 2020. Bloomberg. 16 jan 2020. länk

[8] Germany Sets Another Plug-In EV Car Sales Record In February 2020. InsideEvs. 15 mars. länk

[9] Hot Hot Hot! — France Electric Car Sales Report. 17 mars. CleanTechnica. länk

[10] Plug-In EV Car Sales More Than Doubled In UK In February 2020. Yahoo. 6 mars. länk