Nyheter om laddning för tunga lastbilar

Creative commons license

Det blir mer och mer nyheter om laddinfrastruktur för tunga lastbilar.

  • Daimler Trucks & Buses har startat “eTruck Charging Initiative” [1].
  • Miljöorganisationen Transport & Environment hade ett seminarium igår i Bryssel om laddning för tunga lastbilar. Kommissionen, AB Volvo, Scania och Daimler var alla med [2,3].
  • Transport & Environment släppte också en rapport om en strategi för laddning av tunga lastbilar igår. Den heter Roadmap for Electric Truck Charging (38 sidor) [4].
  • ACEA har precis valt Scanias VD Henrik Henriksson som styrelseordförande för ACEA:s grupp om tunga fordon. Han lyfte upp infrastruktur och stöd till lastbilar som en viktig fråga. Han sa:  ”This will require serious investments in charging and re-fuelling infrastructure suitable for trucks and buses, as well as a legislative framework that promotes all zero- and low-emission vehicles ”[5].
  • Chefen för Daimler Truck AG har skrivit ett debattinlägg i en av Tysklands största affärstidningar om lastbilar utan lokala emissioner [6]. Daimler kommer satsa på batteri- och bränslecellslastbilar. De har valt bort naturgaslastbilar. Han vill att stater bör bygga upp stödsystem för lastbilar utan lokala emissioner, samt att staterna bör hjälpa till att bygga laddinfrastruktur och vätgasinfrastruktur [6].

Bakgrunden till utspelen är flera. Den nya lagstiftningen för koldioxidreduktion för tunga lastbilar gör att lastbilar med batteridrift eller vätgasdrift måste säljas i EU [2,7,8]. Det finns i princip ingen publik laddinfrastruktur och vätgasinfrastruktur för tunga lastbilar i EU [7,8].

Flera aktörer vill att styrmedel och direktivet på EU-nivå bör stödja utvecklingen av laddinfrastruktur och vätgasinfrastruktur. De är speciellt intresserad av att direktivet för Alternative Fuels Infrastructure Directive ska inkludera infrastruktur för tunga lastbilar. Men också att EU-medel från t ex Connecting European Facility (CEF) ska stödja utbyggnad av alternativ infrastruktur för lastbilar.

Om Daimlers nya initiativ om laddning av bussar och lastbilar
“eTruck Charging Initiative” syfte är att hjälpa kunder att gå över till ellastbilar. De kommer fokusera att få igång “hemmaladdning” för kunderna.  

De vill arbeta med en stor grupp aktör för att få laddning på plats. Daimler vill inkludera kunder, nätägare, energileverantörer, laddinfrastrukturstillverkare och mjukvaruföretag.

Daimler kommer ta en roll som konsult för att hjälpa kunderna att välja en bra kombination av lastbilar och laddning.

I början är fokus på marknaderna i Europa och USA, men de kommer också arbeta i Japan.

Flera pilotprojekt är på gång.

Om Transport & Environment strategi för laddning av tunga lastbilar i EU

Rapportens syfte är huvudsakligen är att ge rekommendationer till EU-systemet hur de ska stödja utvecklingen ellastbilar.

I rapporten har de gjort en litteratursammanfattning, men också beräknat en potential för ellastbilar. Transport & Environment skriver att flera av tillverkarna planerar att komma med lastbilar med elräckvidd på cirka 300 km per dag. Om de lastbilar finns, det satsas på hemmaladdning för lastbilarna och det finns en del publik laddinfrastruktur så är deras bedömning att 50% av alla lastbilskilometrar i EU kan köras med el. Om ellastbilar som klarar 500 km blir tillgängliga så kommer 66% av alla lastbilskilometrar gå att köra med batterilastbilar.

Transport & Environment vill att den nya revideringen av Alternative Fuels Infrastructure Directive görs så alternativet med ellastbilar tas betydligt mer seriöst. De vill att det ska finnas bindande krav för medlemsländerna att bygga publika laddstationer för ellastbilar.

Eftersom hemmaladdning är så viktigt vill de att CEF ska ge extra stöd till utbyggnad av den typen laddning.

De vill också att det ska finnas krav på vätgasinfrastruktur för lastbilar i EU:s största hamnar.

De vill också att EU-systemet ska bestämma standarder för laddinfrastruktur. Senast 2023 vill de att följande ska vara bestämt:

  • Statisk CCS laddning för tunga fordon på minst 600 kW.
  • Statisk högeffektsladdning för kommersiella fordon på minst 1 MW.
  • Välja en lösning för dynamisk laddning för lastbilar.

Kommissionen bör själva göra en utvärderingen för vilka system som ska väljas.

Transport & Environment anser också att elvägar tydligare ska komma med i Alternative Fuels Infrastructure Directive, samt de anser också att CEF medel ska gå till elvägar och elvägar bör få en större finansieringsgrad än andra lösningar eftersom de har stora investeringskostnader.

Egen kommentar

Ellastbilar är en stark trend. Laddning till dem börjar bli en stor fråga.

Transport&Environment är en lobbyorganisation. De har inte alltid rätt. Min bedömning är dock att de har så bra kontakter i EU-systemet, så de vet hur diskussionen går i EU och hos företagen. Rapporten innehåller mycket om hur dialogen förs just nu i Bryssel.

Det är mycket som ska med i direktivet om infrastruktur. Det ska gå ganska fort. Det kommer säkert bli bråk mellan medlemsländerna och kommissionen, men något kommer att hända med laddinfrastruktur för tunga lastbilar.

Samt min gissning är att EU-systemet kommer ta fram (mycket) pengar för att bygga laddinfrastruktur för ellastbilar. Jag är ganska säker.

Referenser

[1] Daimler Trucks: E-Mobility Group starts global initiative for electric-truck charging infrastructure. länk

[2] Getting zero-emission trucks on the road. 19 februari 2020. Transport & Environment. 19 februari. länk

[3] Om ni vill se twittermeddelande från seminariet igår, så klicka på den här länken.

[4] Roadmap for Electric Truck Charging. Transport & Environment. 2020. länk (38 sidor).

[5] Henrik Henriksson of Scania to lead ACEA Commercial Vehicle Board in 2020. ACEA. 20 jan 2020. länk

[6] Vorstandschef von Daimler Truck: Der CO2-neutrale LKW-Verkehr ist möglic. Handelsblatt. 16 februari 2020. länk

[7] Truck CO2 targets: no public charging points for electric or hydrogen trucks available, data reveals. ACEA. 2019. länk

[8] Alternatively-powered trucks Availability of truck-specific charging and refuelling infrastructure in the EU January 2019. ACEA. länk