Arkiv / Samhälle

EU-kommissionens färdplan den europeiska gröna given och dess betydelse för elfordon

Creative commons license

EU-kommissionen har presenterat sin färdplan den europeiska gröna given (The Green Deal) [1-3].

Ordförande i EU-kommissionen, Ursula von der Leyen, sa att The Green Deal är “This is Europe’s man on the moon moment” och färdplanen inriktningen är att “Our goal is to reconcile the economy with our planet”.

Färdplanen innehåller förslag på nya mål för klimat, cirkulär ekonomi och miljö, samt en lista på initiativ och strategier som EU-systemet ska besluta om [4].

The Green Deal har fler förslag som kommer ha betydelse för transport- och energiområdet. Några är:

  • Målet är att EU når nettonollutsläpp av växthusgaser 2050.
  • Öka ambitionen att minska växthusgaser i EU med 55% till 2030, som kan jämföras med det gamla målet 40%.
  • EU-kommissionen vill förhandla om kraven för g CO2/km för personbilar och lätta lastbilar.
  • EU-kommissionen vill ha målet 1 miljon publika laddpunkter/alternativa bränslestationer till 2025 i EU.
  • De vill också undersöka om transportsektorn ska vara med i ETS (Emission Trading System).
  • De ska ta fram “Legislation on batteries in support of the Strategic Action Plan on Batteries and the circular economy”.
  • Subventioner till fossilt bränsle bör upphöra. De nämner speciellt bränslen till fly och den maritima sektorn.
  • Kommissionen vill stödja “Mobility as a Service” och nämner Connected Europe Facility som finansieringsmöjlighet.
  • De funderar på att införa en “carbon border adjustment mechanism” dvs en tull på varor utanför Europa som har producerats med stora utsläpp av växthusgasutsläpp.

EU-kommissionen kan inte bestämma de flesta av målen och åtgärderna själva. Medlemsländerna måste vara med. I natt förhandlade medlemsländerna om klimatmålen. Ordförande i EU-kommissionen påstod att de nått en överenskommelse, men enligt uppgifter har Polen motsatt sig hur fort det ska gå [13].

En viktig del av Green Deal är social rättvisa

Det finns motstånd hos en del medlemsländerna. Därför är en viktig del av the Green Deal att “den gröna omställningen blir socialt rättvis, så att ingen lämnas utanför”. EU planerar att göra det med mekanism som de planerar att lägga fram nästa år som ska ge “en rättvis omställning som syftar till att underlätta investeringar på 100 miljarder euro under perioden för nästa fleråriga budgetram i de regioner som är mest utsatta för de ekonomiska och sociala utmaningarna med omställningen till följd av klimatförändringarna.”

Revidera kraven för g CO2/km för personbilar/lätta lastbilar 2030?

Färdplanen innehåller formuleringen:

“The Commission will also propose to revise by June 2021 the legislation on CO2 emission performance standards for cars and vans, to ensure a clear pathway from 2025 onwards towards zero-emission mobility”.

För precis ett år så kom beslutet att målet skulle vara 37,5% reduktion av g CO2/km till 2030 för nya personbilar i EU [11]. Då fanns en formulering att lagförslaget skulle utvärderas 2023.

Nu vill kommissionen göra utvärderingen 2021.

Åtgärder för laddinfrastruktur och alternativa bränslen
Färdplanen innehåller förslag på målet 1 miljon publika laddpunkter och/eller alternativa bränslestationer i Europa 2025. Enligt EAFO.eu finns cirka 175 000 publika laddpunkter i EU 2019.

Kommissionen lovar också att ha medel för att stödja utbyggnaden av laddinfrastruktur och annan infrastruktur. Fokus är på där finns luckor som t ex för att stödja långa resor samt tillgänglighet i glest befolkade områden. Den första utlysningen kommer 2020 [4].

Kommissionen har också som mål att undersöka ändringar som kan öka produktionen av alternativa bränslen.

De har också som mål att utvärdera Alternative Fuels Infrastructure Directive och TEN-T för att öka försäljningen av zero- and low-emission vehicles. Kommissionen skriver att målet är att utvärdera Alternative Fuels Infrastructure Directive 2021.

Batterier

Kommissionen kommer fortsätta att stödja European Battery Alliance.

De kommer också lägga fram en lagstiftningen 2020 för att säkerställa en säker, cirkulär och hållbar värdekedja för alla batterier.

Egen kommentar

En viktig del av Green Deal och de nya klimatmålen är att EU vill visa att de kan få fram mål innan de förhandlar med andra länder. Kinas utsläpp kommer troligtvis öka 2019 och det är den största orsaken till att de globala utsläppen ökar [6,7].

The Green Deal är en stor lista på vad kommissionen vill göra de närmsta åren. De kommer förhandlas och diskuteras om vad som kommer införas eller inte. Det finns medlemsländerna som är oroliga för de sociala konsekvenser av en för snabb omställning.

En stor del av Green Deal är att EU kommer använda mycket av sin budget till klimat och miljöåtgärder. Det kommer få konsekvenser för jordbrukspolitiken, strukturfonderna, forskningen och vad den Europeiska investeringsbanken kommer få göra. Det är lätt att skriva mål, men pengar bestämmer.

Kommissionen föreslår att revidera g CO2/km för personbilar till 2030. De vill öka kraven. Om det kommer hända eller inte kan jag inte bedöma, men om det händer så kommer det få konsekvenser för marknadsandelarna för el- och vätgasbilar.

Kommissionen föreslår också att de ska utvärdera om transportsektorn ska vara med i ETS dvs handeln för utsläppsrätter i EU. Om det införs så kommer det troligtvis minska takten i omställningen av transportsektorn i EU.

Ett radikalt förslag är att införa tullar på varor som producerats med stora utsläpp av växthusgaser. EU vill minska sannolikheten av import från länder där företag kan producera billigare p g a mindre klimatlagkrav. Det är känsligt i dessa tider av amerikanska tullar.

Referenser

[1] Den europeiska gröna given är inriktad på att göra Europa till den första klimatneutrala världsdelen senast 2050, främja ekonomin, förbättra människors hälsa och livskvalitet, ta hand om naturen och inte lämna någon på efterkälken. EU-kommissionen. 11 december. 2019. länk

[2] Den europeiska gröna given: Frågor och svar. EU-kommissionen. 11 december. 2019. länk

[3] COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE EUROPEAN COUNCIL, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS. The European Green Deal. länk (pdf)

[4] ANNEX to the COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE EUROPEAN COUNCIL, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS. The European Green Deal. Annex. länk (pdf)

[5] The European Green Deal: Questions & Answers. EU-kommissionen 11 december 2019. länk

[6] Analysis: Global fossil-fuel emissions up 0.6% in 2019 due to China. Carbon Brief. 4 dec länk

[7] Friedlingstein, P. et al. (2019) Global Carbon Budget 2019. Earth System Science Data länk

[8] What’s inside the European Green Deal? Bruegel. länk

[9] European Green Deal will change economy to solve climate crisis, says EU. The Guardian, länk

[10] Europe’s Green Deal plan unveiled. Politico. länk

[11] EU Green Deal to tune up car CO2 rules. 11 Dec 2019. Euractiv. länk

[12] EU Commission unveils ‘European Green Deal’: The key points. 11 december 2019. Euractiv. länk

[13] Poland snubs climate-neutrality deal but EU leaders claim victory. Euractiv 12 dec. länk