EU-kommissionen godkänt svensk finansiering av testlabb för elfordon

Creative commons license

EU-kommissionen har godkänt att svenska staten får investera en halv miljard SEK i ett nationellt testlabb för elfordon. Testlabbet drivs i form av ett företag som heter SEEL Swedish Electric Transport Laboratory AB.

Den svenska satsningen på ett testlabb är del av en större europeisk offentlig satsning av flera medlemsländer på 34 miljarder SEK. Den offentlig satsningen väntas också ge 52 miljarder SEK i privata satsningar.

Det europeiska projektet har inriktningen att stödja forskning och innovation på batteriområdet.

EU-kommissionen har bedömt det föreslagna projektet enligt EU-reglerna om statligt stöd, närmare bestämt meddelandet om viktiga projekt av gemensamt europeiskt intresse. Projektet har uppfyllt kraven.

De olika länder har ansökt att få godkänna bidrag på olika nivåer:

  • Tyskland upp till 1,25 miljarder euro
  • Frankrike upp till 960 miljoner euro
  • Italien upp till 570 miljoner euro
  • Polen upp till 240 miljoner euro
  • Belgien upp till 80 miljoner euro
  • Sverige upp till 50 miljoner euro
  • Finland upp till 30 miljoner euro.

En del av beslutet är att företagen måste återbetala en del av skattebetalarnas pengar till respektive medlemsland om projekten visar sig vara framgångsrika och generera mer nettointäkter än prognoserna.

Egen kommentar 

Gratulationer till alla som gjort det möjligt. Stort.

[1] State aid: Commission approves €3.2 billion public support by seven Member States for a pan-European research and innovation project in all segments of the battery value chain. 9 december. EU Commission. länk

[2] Statligt stöd: EU-kommissionen godkänner offentligt stöd på totalt 3,2 miljarder euro från sju medlemsländer till ett alleuropeiskt projekt för forskning och innovation i hela värdekedjan för batterier. EU Kommissionen. 9 december. länk

[3] EU ger klartecken för miljardsatsning på Lindholmen. GP. 9 december. länk

[4] Göteborg kan få testlabb för elfordon. SVT. 2017. länk