Arkiv / Samhälle

Tips på evenemang och kurser

Creative commons license

3 december, Chalmers
Disputation: Synthesis of Novel Fluorine-Free Salts for Battery Electrolytes
Författare: Elham Hosseini Bab Anari
Mer info

11 december, Stockholm,  08:30-9:30
Fordonsindustrins färdplan

Fordonsindustrin presenterar en färdplan för fossilfri konkurrenskraft som tagits fram inom ramen för regeringsinitiativet Fossilfritt Sverige. Färdplanen pekar på de strategier fordonstillverkarna har för att nå en fossilfri fordonsflotta och hur politiken kan bidra genom att röja undan hinder och skapa förutsättningar för snabbare utsläppsminskningar.

Under seminariet kommer färdplanen, som baserar sig på underlag från branschen och myndigheter samt intervjuer med fordonstillverkare, presenteras. Fordonstillverkarnas bedömningar och framtidsplaner har analyserats av Jonas Eliasson, professor i transportsystemanalys, som är författare till rapporten.

Mer info.

Det är möjligt att se seminariet via BIL Swedens Facebooksida.

—-

12 december, webinar
Zero-emission vehicles and zones in Nordic cities – results from a Nordic study
Date: 12.12.2019 at 09.30-11.30

The webinar will present the results of subproject 2 Zero emission vehicles in cities as part of the project Sustainable Nordic cities with focus on climate smart mobility.

The presentation will contain an overview of current policy instruments and measures in the Nordic countries to promote the use of zero emission vehicles. The aim of the study has been to identify good examples and provide recommendations on the possibility of promoting zero emissions vehicles in cities so that they are part of a sustainable development of urban transport. The study´s primary target group is decision-makers and officials in Nordic municipalities, but also at regional and national level.

Sign up and find more info in the link

12 december, Stockholm
Välkommen på seminarium om elvägarnas framfart och Sveriges roll för ett interoperabelt elvägssystem!
12 december 08:00-11:00

Delta i SIS och VTI:s, Statens väg- och transportforskningsinstitut, gemensamma elvägsseminarium som belyser Sveriges vunna erfarenheter, kommande planer för elvägar och standarders betydelse för fortsatt utveckling.

Det kostnadsfria seminariet är en del av det pågående Vinnovaprojektet ”Standardisering för elvägssystem – En undersökning av centrala standarder för elvägars utveckling”.

Mer info och anmälning

13 december, Stockholm, IVA
Framtidens batteriteknik och ekosystem
”Batterier har funnits i hundratals år och för framtiden utvecklas ständigt nya tekniker. Men vad består framtiden av? Miljölösningar men också utmaningar i att hitta dessa lösningar, en stor industri men också global kapplöpning.

Europa har flyttat fram sin position inom utveckling av nya tekniker och om två år kan Europa ha gått om USA samtidigt som också Kina och Sydkorea lägger mycket krut på utveckling av ny batteriteknologi.

Japan och Sverige har redan samarbeten inom utveckling av nya teknologier, och det kan finnas anledningar av att förstärka detta samarbete framöver.

Detta samarbete diskuteras bland annat när Akira Yoshino, nobelpristagare i kemi 2019 besöker IVA.”

Mer infoKurser Electric Drives & EV-charging v51
Engineering Force Sweden AB ger kurser under december.

Från litiumbatteri till elmaskin – 2 dagar, Nästa kurs 16-17/12.
Ges av  Joachim Härsjö, Ph.D. Electric Drives.

EV Charging & Grid – 1 dag, nästa kurs 18/12.
Ges av Joachim Härsjö, Ph.D. Electric Drives.

Elmaskinskursen har de kört mer än 20 gånger sedan sommaren 2017 och hittills har de utbildat ca 240 fordonsingenjörer

Sista anmälningsdag är 4 december.