Tips på fem läsvärda vetenskapliga open access artiklar

Creative commons license

Numera finns det många vetenskapliga artiklar, som är öppna att läsa även utan prenumeration.

En vetenskaplig tidskrift som jag brukar läsa heter World Electric Vehicle Journal — Open Access Journal. Den har bara open access artiklar dvs ni kan läsa den utan kostnad på nätet. Den kommer ut en gång i kvartalet. Tidskriften är den officiella tidskrift från The World Electric Vehicle Association (WEVA).

Idag tänkte jag tipsa om fem läsvärda open access artiklar inom olika tema.

Funke, S.Á., Sprei, F., Gnann, T. and Plötz, P., 2019. How much charging infrastructure do electric vehicles need? A review of the evidence and international comparison. Transportation Research Part D: Transport and Environment, 77, pp.224-242.

En litteraturgranskning av vetenskapliga publikationer om hur mycket laddinfrastruktur som behövs för laddbara fordon. De granskar vad bevisen är för olika påstående kring laddinfrastruktur. Fokus är på data från Europa och USA. En viktig slutsats är att länder skiljer sig mycket åt så det är tveksamt att ha en kvot för laddbil/laddpunkt som är samma för alla länder. Frances Sprei från Chalmers har varit med och skrivit artikeln.

Smart EV Charging: A Global Review of Promising PracticesJulia Hildermeier, Christos Kolokathis ,Jan Rosenow ,Michael Hogan, Catharina Wiese and Andreas Jahn. World Electr. Veh. J. 2019, 10(4), 80.

Författarna har genomfört en kvalitativ granskning av styrmedel för integration av elfordon och elnätet i EU och USA. De fann att tre strategier är mest effektiva: kostnadsreflekterande prissättning, intelligent teknik och integrerad infrastrukturplanering för att låsa upp miljö- och ekonomiska möjligheter i samband med fler elfordon. Studien undersöker också konsekvenserna av dessa metoder för beslutsfattare och tillsynsmyndigheter i EU.

Kotilainen, K., Aalto, P., Valta, J., Rautiainen, A., Kojo, M. and Sovacool, B.K., 2019. From path dependence to policy mixes for Nordic electric mobility: Lessons for accelerating future transport transitions. Policy Sciences, pp.1-28.

Författarna har jämfört styrmedel och politik för e-mobility i de nordiska länderna. De ger också förslag på önskvärda styrmedel framåt.

Kester, J., Sovacool, B.K., Noel, L. and de Rubens, G.Z., 2020. Rethinking the spatiality of Nordic electric vehicles and their popularity in urban environments: moving beyond the city?. Journal of Transport Geography, 82, p.102557.

En artikel som fokuserar på om diskussionen om laddbara bilar för mycket handlar om användning i städer i Norden. De har intervjuat 237 experter i norden, gjort enkäter för 4322 invånare i norden, gjort 8 fokusgrupper samt sammanställt mycket data dvs författarna har varit mycket noga. Slutsatsen är att redan idag används många laddbara fordon utanför städerna och det är viktigt att forskare och andra är tydliga med det.

Olsson, Linda. 2019. The Role of Electric Vehicles in Reducing Climate Impact: Swedish Public Debate 2010–2018. The International Journal of Climate Change: Impacts and Responses 11 (3): 1-13. doi:10.18848/1835-7156/CGP/v11i03/1-13.

Linda Olsson (RISE) har analyserat 31 svenska debattartiklar om elfordon och deras klimatpåverkan. Artiklarna har blivit skrivna under perioden 2010-2018. Det finns de som förespråkar och de som är emot elfordon som klimatåtgärd. Linda har analyserat deras argument samt ger förslag till beslutsfattare hur de ska hantera argumenten.