Arkiv / Samhälle

Elektrifierade öar

Creative commons license

I det sista brevet om städer tar vi ut svängarna lite genom att istället vända blicken åt framstående öar. Öar liksom städer är geografiskt definierade områden, med skillnaden att öar är mer eller mindre isolerade av en vattenbarriär. Detta faktum ökar komplexiteten kring resurs- och energiförsörjning. Som en konsekvens är importerade fossila bränslen generellt dyrare på öar och utgör ofta en signifikant andel av BNP [1]. Som kontrast har öar ofta goda förutsättning till förnyelsebar elproduktion genom t ex sol- och vindenergi [1]. En potentiell fördel med att introducera batterielbilar i ett förnyelsebart energisystem är möjligheten att använda batteriet som energireserv (via V2G) för att stötta elnätet vid tider av låg energiproduktion. Korta körsträckor på mindre öar gör dem teoretiskt kompatibla med de flesta elfordon, även fordon med kortare räckvidd. Dessa faktorer sammantaget gör öar till intressanta demonstrationsplatser för ny teknik. En fungerande implementation av elektrifierade fordon och förnyelsebar elproduktion på mindre öar kan eventuellt ge en inblick i framtiden för resten av världen [1]. I dagens nyhetsbrev lyfter vi upp två exempel på öar där kombinationen förnyelsebar energi och elektrifierade fordon har fått genomslag. Dessa öar är Porto Santo (Portugal) och Barbados.

Porto Santo – ”Europas första fossilfria ö”

Mitt ute i Atlanten ligger portugisiska ön Porto Santo. Med en area på 42 km2 och 5 500 bofasta invånare är ön betydligt mindre känd jämfört med grannön Madeira. Porto Santos har emellertid en stark turistindustri. Turismen och ett avsaltningsverk kräver stora mängder energi [2]. Historiskt har elektriciteten på ön producerats av dieselgeneratorer, med en årlig konsumtion av ca 500 000 liter importerad diesel [2]. Till detta tillkommer även importerat bränsle till öns fordon. Porto Santos problem är tydliga: dyr import av fossila bränslen och lågt energioberoende.

Den förnyelsebara elproduktionen har dock tagit fart och utgör nu 15 % av energimixen där 11 % kommer från sol och 4 % från vind [2]. Porto Santos makthavare har beslutat om en målsättning att bli Europas första fossilfria ö, där ett första steg är projektet ”Sustainable Porto Santo – Smart Fossil Free Island [3]. Målet för projektet är att öka andel förnyelsebar el från 15 till 30 % [4]. Projektet består av lokala myndigheter, det lokala energibolaget EEM, Renault, The Mobility House och ABB.

En utmaning som har identifierats vid en ökning av förnyelsebar energi i elnätet är ett behov av någon form av energilager för de tiderna då elproduktion är låg [3]. Ett demonstrationsprojekt i tre delar initierades år 2018 med syfte att adressera detta. I den första fasen levererades 20 Renault Zoe och Kangoo batterielbilar till lika många frivilliga öbor och 40 laddningsstationer installerades. I den andra fasen ska Vehicle-to-Grid (V2G) implementeras. Bilarna är tänkta att ladda under dagen när elproduktionen från framförallt sol är stor för att sedan genom V2G förse elnätet med energi under tider med låg elproduktion [3]. I den tredje fasen ska second-life batterier installeras i elnätet. Batterierna kommer från avvecklade/uppgraderade Renault batterielbilar och hittills har sex batteripack installerats i nätet [2, 3]. Tillgången till second-life batterier har enligt Renault varit svårare att upphandla än beräknat då batteriernas livslängd i bilarna är längre än tidigare trott [2]. Hårdvaran i projektet kompletteras med ett mjukvarusystem utvecklat av partnern The Mobility House, som syftar att optimera elbilsflottans och second-life batteriernas laddning och urladdning [2].

Barbados – Paradisön som ville bli grön

Den karibiska ö-nationen Barbados är sedan länge förknippat med kritvita stränder och svajande palmer, en paradisö helt enkelt. Barbados är ca tio gånger större till ytan än Porta Santo och har ca 280 000 invånare. I likhet med Porto Santo och andra öar är Barbados beroende av fossila bränslen för sin energiförsörjning. Importen av fossila bränslen står för 6,9 % av BNP och oljeberoendet är nästan dubbelt så stort som genomsnittet för Europa [1, 5]. Barbados regeringar har emellertid inlett en process mot målet 65 % förnyelsebart i energisystem till år 2030 och har som en av 13 små ö-nationer skrivit på Parisavtalet [1]. I dagsläget ligger den förnyelsebara delen av elmixen på ca 10 % [1].

I en rapport från International Renewable Energy Agency spås en storskalig introduktion av V2G kompatibla elfordon vara den mest kostnadseffektiva vägen till 65 % förnyelsebar energi för Barbados [6]. Ett viktigt antagande är att laddningen sker på rätt tider. I ett framtida Barbados tros det finnas en överproduktion av solel under dagen, laddande elbilar kan då öka integrationen (och lönsamhet) av solceller i elsystemet [1]. Marknaden för elbilar har börjat ta fart i Barbados, med 350 elbilar i trafik år 2018 var landet den tredje största marknaden för elbilar per capita i världen [7]. En intressant privat aktör är företaget Megapower, som har specialiserat sig på att sälja elbilar samt tillhörande produkter och tjänster (second-life batterier, laddstationer, driftar landets största laddnätverk, installerar sol och vindenergi) [7, 8]. En stor majoritet av elbilarna på Barbados har sålts av Megapower och företagets laddningsnätverk är närmast heltäckande över ön [8, 9].

Egen kommentar

Det finns ett speciellt förhållande mellan energi och öar, utan väg och tågförbindelser till de stora hamnarna/bränsledepåerna blir priset för olja och andra bränslen ofta betydligt högre jämfört med fastlandet. Många öar förlitar sig på småskaliga dieselgeneratorer med höga elpriser som följd. Kombinationen av förnyelsebar energi och elbilar slår på så sätt två flugor i en smäll.

Porto Santo och Barbados är två intressanta exempel på hur små öar kan vara viktiga testmarknader. Porto Santo följer en toppstyrd metodik där myndigheterna tillsammans med stora aktörer som Renault och ABB testar ny teknik inom öns begränsade område. Ön är en av de första i världen med live-test för V2G. Det är lite oklart vad som kommer att hända när projektet har slutförts, även om goda förutsättningar verkar finnas. Barbados elbilsresa är istället drivet av en mindre privat aktör som har tagit ett helhetsansvar för både försäljning och laddning av fordonen. Att Barbados är den tredje elbilstätaste marknaden i världen kan till största del förklaras av Megapower. Företaget försöker nu exportera sin modell till andra länder i Karibien. I en värld full av demonstrationsprojekt är Megapowers kommersiella modell uppfriskande och inger hopp om att även små aktörer kan ha stor påverkan.

Referenser

[1] Gay, Destine, Tom Rogers, and Rebekah Shirley. ”Small island developing states and their suitability for electric vehicles and vehicle-to-grid services.” Utilities Policy 55 (2018): 69-78. länk

[2] AutoCar. Juni 2019. länk

[3] Engerati. April 2018. länk

[4] Regions 20. länk

[5] World Data – Barbados. länk

[6] International Renewable Energy Agency. Okt 2017. länk

[7] Springwise. April 2019. länk

[8] Megapower. länk

[9] New Energy Events. Dec 2018. länk