Stadsanalys – Kapstaden

Creative commons license

Sydafrika är bland de rikaste och största länderna i Afrika. Landet har dock många utmaningar. Kapstaden är den näst största staden i Sydafrika. I omEV:s stadsanalys-serie som fokuserar vi idag på staden som har smeknamnet moderstaden.  

Sydafrika har inte många eldrivna personbilar. Det fanns cirka 1000 juni 2019. Då ingår också hybrider [1]. De är tidigt i utvecklingen.

Landet har också en relativt stor produktion av fordon, ca 600 000 fordon per år, och har också en del produktion av råvaror som behövs för elfordon t ex har Sydafrika 78% av de globala reserverna av mangan [6]. Landet funderar på hur de sektorerna kommer påverkas av en övergång till elfordon [6,8]. 

Innan vi dyker ner i Sydafrikas och Kapstaden speciella förutsättningar inom elfordon, så behövs en kort beskrivning av landets utmaningar.  

Sydafrika har utmaningar

Landet har strukturella problem. De senaste 5-6 åren har de i princip inte haft någon tillväxt alls räknat som BNP/capita. Statsskulden har ökat från 28% till 56% under samma period. Arbetslösheten är 29%. Företagsvärlden är också missnöjd med att det är stor politisk osäkerhet i vilken riktning landet ska ta. Det är hård press på presidenten Ramaphos att presentera reformer snart [2].

Landet har ett statligt ägt elbolag Eskom, som genererar 95 procent av all elektricitet i landet. Bolaget har också stora problem som t ex att bolagets skulderna är är 8,5% av landets BNP. En orsak är att flera städer inte betalar Eskom. T ex Soweto har en skuld på 1,2 miljarder USD till Eskom. Orsaken är att städerna bojkottade att betala Eskom under Apartheid-regimen och av någon anledning har de fortsatt att inte betala [2].

Landet har också en stort hälsoproblem. Sydafrika har en befolkning på ca 55 miljoner. Ungefär 7,7 miljoner av dem hade HIV 2018 [3]. En uppskattning är att ca 71 000 människor dog av AIDS-relaterade sjukdomar 2018.

Sydafrika har en välmående medelklass, men också stora grupper som har betydligt mindre inkomster per år. Sydafrika har stor ekonomisk ojämlikhet. Ungefär 19 procent av befolkningen har en inkomst på mindre än 1,8 USD/dag. Det får konsekvenser för transportsystemet. Det finns uppskattningar att de fattigaste i Sydafrika får lägga 40% av sin inkomst på att resa till sitt jobb [2].

Sydafrika och elfordonsutvecklingen

Det finns få elfordon i Sydafrika.

Ett av de främsta skälen är att de har tullar på personbilar som importeras till landet. Elfordon har först en tull på 25%, men sen får de ofta ett tillägg på 17% till för att de räknas som lyxbilar, så den totala tullen blir 43% på elbilar. Det kan jämföras med förbränningsmotorbilar som importeras från Europa. De har en tull på 18% [6]. Det har gjort att det finns få modeller av laddbara bilar att köpa i Sydafrika för tillverkarna tar inte dit modeller [6].

Ett annat skäl för den låga försäljningen är att stora grupper av de som köper nya bilar har relativt låga inkomster. De köper bilar som har ett nybilspris på cirka R150 000 till R350 000 (cirka 100 000 – 230 000 SEK). Det finns få elbilar i den prisnivån [6].

Tullarna finns delvis där för att skydda fordonstillverkningen i Sydafrika. Många av de stora biltillverkarna har produktion i Sydafrika. De tillverkade 600 000 fordon i Sydafrika och branschen har nästan 900 000 anställda i landet [6]. En stor del av produktion går på export till andra länder. 2017 exporterade fordonsbranschen fordon för ett värde av 35,6 miljarder USD. Det var 14% av värdet av Sydafrikas export 2017 [8]. Fordonsproduktionen finns i Sydafrika för de har olika stödsystem för att produktionen ska hamna i landet [6].

Landet är oroligt för hur elfordonsutvecklingen kommer påverka den här viktiga branschen [6,8]. En fundering är om de har tillräckligt bra kunskapsbas i landet för att de stora biltillverkarna kommer lägga elfordonsproduktion i landet. En annan fråga är att Sydafrika är t ex stora på produktion av material till katalytisk reningsutrustning för fordon. Om elfordon slår igenom stort kan den marknaden drastiskt sjunka [8]. Det finns också önskemål att Sydafrika ska arbeta med att försöka få produktion av batterier till landet [6].

En fördel med elfordon för Sydafrika är möjligheten att sänka hur mycket pengar de lägger på att importera fossila bränslen. En kalkyl visar att 1 miljon elbilar skulle minska importen av fossila bränslen med cirka 580 miljoner USD/år [6].  Ett förslag är att redan nu börja arbeta proaktivt att hantera att behovet av anställda på bensinstationer kommer bli mindre [8].

Elproduktionen i Sydafrika är helt dominerade av kolkraft även om det finns ett kärnkraftverk. De har också en del sol- och vindkraft.

Kapstaden: Utveckling och försöket med elbussar

Kapstadens ekonomi har växt snabbare än övriga landet de senaste åren. Det beror mycket att Sydafrikas ekonomi är mycket beroende av sin gruvindustri och den har gått svagt de senaste åren. Kapstaden är dock inte så beroende av gruvindustrin utan har andra delar som t ex turism och handel med övrig afrikanska länder [9].

Befolkningen i Stor-Kapstaden är 4,4 miljoner och är på väg mot cirka 5,5 miljoner 2030 [11]. Precis som övriga Sydafrika finns det en stor skillnad i inkomster mellan olika grupper. 25% av befolkningen har en inkomst som är mindre än 2600 SEK/månad och endast 6% tjänar mer än 40 000 SEK/månad [10].

För de 25% av befolkningen som har lägst inkomst så har de i medel utgifter att resa som är 43% av hushållets inkomster [10].

De som bor i Kapstaden reser huvudsakligen privat och ej kollektivt. Under de timmarna som de reser mest så står de privata resorna för 58% av resorna och 38% sker med kollektivtrafik. Ett utmärkande drag för många städer i Sydafrika och i Kapstaden är att många resor sker med minibussar, som fungerar som någon sorts kollektiv taxi. Av alla resor sker 12% med minibussar [10].

Kapstaden är av 12 globala städer som har skrivit på att de endast ska ha nollemissionsbussar 2025 [15].

Staden gick också vidare och köpte elbussar från BYD 2018 [11]. Det var det första största köpet av elbussar i Afrika. Inköpet har dock blivit kritiserat och utrett. Ett skäl var att elbussar inte kom upp för backarna i Kapstaden, men det har staden sagt att de gör [13]. Ett större problem var att det fanns rykten om korruption vid inköpet. En utredning pågår och jag har inte hittat det slutliga beskedet [12].

En fråga som Kapstaden ser som en viktig fråga är hur de ska ta betalt för laddning av elfordon. De har gjort en större utredning där de tagit fram olika förslag på tariff-strukturer [17]. I studien har de jämfört med andra länder, men också gjort en analys av att olika mål leder till olika prismodeller. Om målet är att stabilisera nätet blir priserna på ett sätt om målet är att få ägarna att ladda publikt blir priser en annan. Jag tyckte det var lite intressant med koppling prismodell och vad staden vill ska hända.

Egna kommentar

Sydafrika och Kapstaden har utmaningar. Att utveckla elfordonslösningar i ett land där det stora elbolaget har så stora problem känns som en nackdel.

Sydafrika håller på att titta på hur de ska utveckla sitt stöd för fordonsproduktion så att det ska bli mer gynnsamt att tillverka elfordon i landet. Det fanns en del beskrivningar var de är på väg i litteraturen [6]. Det är en intressant fråga hur alla dessa länder som har stöd för produktion kommer rigga sina subventioner i framtiden.

43% av dina inkomster för resa för de 25% fattigaste i Kapstaden. Det är ganska mycket.

Referenser
[1] The future of cars is electric but SA is lagging behind. City press. 1 oktober 2019. länk

[2] South Africa’s president promises big results—eventually. The Economist. 19 okt 2019. länk

[3] UN Aids. In South Africa in 2018. länk

[4] The World Bank In South Africa. World Bank. 2019. länk

[6] Electric Vehicles 2019 Market Intelligence Report. GreenCape. 2019. länk

[7] What is South Africa’s position in the electric vehicle race? 11 sep 2019. ESI. länk

[8] EXPLORING THE POLICY IMPACTS OF A TRANSITION TO ELECTRIC VEHICLES IN SOUTH AFRICA. Anthony Dane, Dave Wright and Gaylor Montmasson-Clair. Maj 2019. länk

[9] FIVE-YEAR INTEGRATED DEVELOPMENT PLAN. City of Cape Town. 2019. länk (pdf)

[10] COMPREHENSIVE INTEGRATED TRANSPORT PLAN (CITP) 2018 – 2023. City of Cape Town. 2018. länk (pdf)

[11] Cape Town: the first city in Africa to go electric on public transport. Focus Transport. 22 mars 2018. länk

[12] Probe into ill-fated procurement of Chinese electrical buses is ‘nearly complete’. 11 juni 2019. IOL. länk

[13] Uphill struggle: City denies reports CPT’s new electric buses can’t climb hills. Cape Talk. 14 aug 2018. länk

[14] World Cities. UN. 2019. länk

[15] 12 big cities sign ’fossil-fuel-free streets’ declaration. 23 oktober 2017. CBC. länk

[16] South Africa’s dream of an EV supply base. Automotive Logistics.
länk

[17] City of Cape Town Electric Vehicle Tariff Briefing Note. 2018. länk