Utbildning, events och examensarbeten inom omEV:s bevakningsområde

Creative commons license

Utbildning 

Välkommen till projektledarutbildning inom FFI. 6 november (sista anmälningsdag 30 okt) länk. ”Välkommen på utbildning där vi informerar och diskuterar kring hur man driver FFI-projekt. Utbildningen passar både för nya projektledare men även för de som drivit projekt tidigare.Under dagen går vi igenom allt i från vad som behöver finnas med i ansökan via projektavtal och delrapportering till hur en slutrapport ska skrivas.

Events

Det finns många mer events, som vi tipsat om innan. Många finns på omEV:s hemsida.

24 oktober, Chalmers, Göteborg
Disputation:The impact of an electrification of road transportation on the electricity system
Länk (sammanfattning, fulltext)
Författare Maria Taljegård
Plats: HC1, lecture hall, Hörsalsvägen 14, Hörsalar HC
Tid: 2019-10-24 10:00

4 nov 2019, Chalmers, Göteborg
Disputation: Electrification of Private Mobility: Driving Patterns, Multi-Car Households and Infrastructure.
länk  (sammanfattning, fulltext)
Författare Niklas Jakobsson, Chalmers
Plats och tid: 2019-11-04 13:15, KB-salen, Kemigården 4 

5 nov 2019, KTH, Stockholm
Disputation: Electrochemical evaluation of new materials in polymer electrolyte fuel cells.
länk (sammanfattning, fulltext)
Författare: Björn Eriksson
Plats och tid: 2019-11-05, F3, Lindstedtsvägen 26, Stockholm, 10:00 

8 nov 2019, Chalmers, Göteborg
Licentiatseminarium: In-situ Investigations of Lithium-Sulfur Batteries
länk (sammanfattning, fulltext)
Författare: Matthew Sadd
Plats och tid: 2019-11-08 14:00 PJ, lecture hall, Fysikgården 2B, Fysik Origo 

14 november, Stockholm, IVL
Hållbara transporter 2019

14 november, Linköping, Triple F
Triple F Resultatkonferens 

14 nov, KTH, Stockholm
KTH Energy Dialogue 2019 

20 november, Göteborg
Kraftforum Gothenburg 2019
Kraftforum har som vision att vara en vedertagen arena för företag, ingenjörer och skolor inom kraftområdet.

20-21 November, Stockholm
Parkeringsdagarna 2019 

28 nov Göteborg
Ekocentrum Seminariedag: Elbilens dag
Heldag med externa talare från akademi, företag, stat, bransch om elbilar. Dagen före ECarExpo 

28 nov Uppsala
Graphene Battery Workshop (Uppsala)

10 december Upplands Väsby
Stora Mobilitetsdagen – Dagens Industri
(Medverkande bl a Håkan Samuelsson, Peter Carlsson, Stefan Tilk, Linda Olofsson, Hans Eric Melin) 

8-9 jan 2020, Linköping
Transportforum
Anmälan öppen samt tema valt “Tema för årets inledande session: Ny teknik räcker inte för att nå klimatmålen. Vi behöver förändra på vilket sätt och hur mycket vi reser och transporterar till det transporteffektiva samhället.”

5-6 maj 2020, Göteborg
Vehicle Electronics & Connected Services – VECS

12-13 maj 2020, Lund
4th Electric Road Systems Conference  

16 sep 2020
Save the date – E-mobility Days 2020, länk 

Examensarbete inom elfordon 2019 

Batterier

The true costs of internationally purchasing of energy storage systems in the Electromobility sector – A case study of Volvo Trucks battery supply chain. Göteborgs Universitet. 2019. länk  

Exploring EV Battery Secondary Life Business models and Reverse Logistic perspectives. Mälardalens högskola. 2019. länk  

Charge into the Future Grid : Optimizing Batteries to Support the Future Low-Voltage Electrical Grid. Linköpings universitet. 2019. länk

The reverse logistics of electric vehicle batteries : Challenges encountered by 3PLs and recyclers. Högskolan i Jönköping 2019. länk

Förlängt nyttjande av elbussbatterier. Umeå Universitet. 2019. länk 

Minimum-time optimal charging of lithium-ion batteries. Chalmers. 2019. länk

Test case analysis of system safety regarding degraded Li-ion battery. 2019. Chalmers. länk

Automated material handling for a forthcoming large-scale lithium-ion battery factory: Study and evaluation of automated system solutions for an identified bottleneck. KTH. 2019. länk

Feasibility study of structural batteries for electrical vehicles. Chalmers. 2019. länk

On-line algorithms for detecting and isolating electrical errors in high-voltage battery packs. Chalmers. 2019. länk

Welding methods for electrical connections in battery systems. Uppsala Universitet. 2019. länk 

Test case analysis of system safety regarding degraded Li-ion battery. Chalmers. 2019. länk

Evaluation of KPIs and Battery Usage of Li-ion BESS for FCR Application. Uppsala Universitet. 2019. länk

Development of a property forecast tool for flexible compositions of Li-ion batteries, including raw material availability and price forming. Uppsala Universitet. 2019 länk

A Recurrent Neural Network For Battery Capacity Estimations In Electrical Vehicles. Linköpings Universitet. 2019. länk

Bussar

Evaluation of Electric Bus Adoption in Sweden – An Interview Study of Four Swedish Cities and a Life-Cycle Cost Estimation. Chalmers. 2019. länk

Elektrifiering av Uppsalas stadsbussar: Lösningar för att hantera kapacitetsbristen i en växande region. Uppsala Universitet. 2019. länk

Emissions modeling of electric urban transit – Analysis of environmental effects of electric public transit in Johanneberg by using the software PTV Vissim and EnViVer. Chalmers. 2019. länk

Ändhållplatsladdning av elbussar: En fallstudie av två stadsbusslinjer i Uppsala. Uppsala Universitet. 2019. länk 

Båtar

Utökning av eldriven pendelbåtstrafik i Stockholm. KTH. 2019. länk

Bränsleceller och vätgas

Battery Electric Vehicle with a Fuel Cell Stack. Chalmers. 2019. länk

The potential benefits to balance power shortage in future mobility houses with hydrogen energy storages. Uppsala Universitet. 2019. länk 

Hydrogen production from automotive waste via integrated plasma gasification and water gas shift. KTH. 2019. länk 

Environmental Assessment of Electrolyzers for Hydrogen Gas Production. KTH. 2019. länk 

Comparative LCA of Electrolyzers for Hydrogen Gas Production. KTH. 2019. länk 

Elvägar

Electric roads as future road transport : A study of Electric Road System (ERS) to facilitate sustainable road transport for passenger cars. 2019. KTH. länk 

Reaching Commercial Deployment of Electric Road Systems : Barriers and Opportunities from the Perspective of eRoadArlanda. KTH. 2019. länk 

ELVÄGAR – Energidistribueringssystem och energiutvinningssystem. Örebro Universitet. 2019. länk

Konsumentforskning elfordon

Bryta normer och följa strömmen – samtidigt? Göteborgs universitet. 2019. Hur ser unga och välutbildade kvinnor på elbilar? länk 

Fossil fuel- free by 2030 : A quantitative study on battery electric vehicle adoption and the moderating role of total cost of ownership. Umeå universitet/Företagsekonomi. 2019. länk 

Consumer Perception of Brand Image: Country of Origin and Country of Ownership in Electric Vehicle Brands. Lunds Universitet. 2019. länk 

Factors Influencing the Purchase Willingness towards Electric Vehicles in China. Uppsala Universitet. 2019. länk  

På väg mot en fossilfri fordonsflotta?: Utvecklingen för elbilar i Sverige år 2009-2019. Umeå Universitet. 2019. länk

Fordonsanalys 

Energy Consumption of In-Vehicle Communication in Electric Vehicles : A comparison between CAN, Ethernet and EEE. Linköpings Universitet. 2019. länk  

Energy optimized adaptive cruise control for battery electric vehicles. 2019. Chalmers. länk

Development of an alternative electric propulsion layout: Dimensioning of the electric propulsion layout and comparison with Polestar 2. 2019. Chalmers. länk 

Connection of Electric Machine to a P2-X Transmission. 2019. Chalmers. länk

Modelling effects of real world driving characteristics on catalytic converter performance and energy use for different PHEV designs. Chalmers. 2019. länk

Laddning och elnät

Development of a Smart Charging Algorithm for Electric Vehicles at Home. Uppsala Universitet. 2019. länk

Vehicle-To-Building (V2B) i kontorsfastigheter : Utvärdering av potentialen till en förändrad ellastprofil och ökad egenförbrukningsgrad. Uppsala Universitet. 2019. länk 

Electric Cars for Balancing Variable Power on Gotland. Lunds Universitet. 2019. länk 

A package deal for the future: Vehicle-to-Grid combined with Mobility as a Service. Uppsala Universitet. 2019. länk 

Kraftpaket på väg – Incitament för kunder samt marknader för en framtida aggregator av V2G. Lunds Universitet.. 2019. länk

Elnätets beredskap inför en mycket storskalig utbyggnad av laddinfrastruktur i Sverige. Lunds Universitet. 2019. länk  

Påverkan på elnätet från storskalig elbilsutbredning i olika delar av Skellefteå. Luleå tekniska universitet 2019. länk 

Laddinfrastruktur för elbilar vid stora trafikflöden och event : När uppstår problem och vilka är dess portabla lösningar? Uppsala Universitet 2018. länk 

Rättsliga aspekter av arbetstagarens privata elanvändning på arbetsplatsen : Mot bakgrund av ett ökat antal elfordon. Linköpings Universitet. 2019. länk

Vehicle-To-Building (V2B) i kontorsfastigheter : Utvärdering av potentialen till en förändrad ellastprofil och ökad egenförbrukningsgrad. Uppsala Universitet. 2019. länk

Inverkan av laddstolpar för elfordon i Jönköpings Energi elnät. Mittuniversitetet. 2019. länk 

Charge into the Future Grid : Optimizing Batteries to Support the Future Low-Voltage Electrical Grid. Linköpings Universitet. 2019. länk

Laddstationer i gemensamhetsanläggningar. 2019. Lunds Universitet. länk 

Utveckling av offertkalkyleringsmall för installation av laddningsstationer för elbilar. Högskolan i Väst. 2019. länk 

Modelling of vehicle to grid interaction. 2019. Chalmers. länk

Systemanalyser, styrmedel, företagsanalyser

Maximal CO2-reduktion per investerad krona för personbilar: En bred systemanalys. Lunds Universitet. 2019. länk

The Bonus-Malus system : Will it be a cost-effective and fair policy for emission reductions from road traffic in Sweden? Södertörns högskola 2019. länk

Behind the wheel: A closer look at influential relationships among internal factors driving a technological paradigm shift. Uppsala Universitet. 2019. länk

Omställning till en fossilfri fordonsflotta: förutsättningar, hinder och möjligheter i en mindre kommun och en större kommun. Umeå Universitet. 2019. länk 

Tunga fordon

Batteries and the Electrification of Heavy-Duty Transportation : Battery Development and its Impact on the Provision of Charging Infrastructure in Sweden. KTH. 2019. länk  

Klimatneutrala inrikesgodstransporter år 2045 : En backcasting och multi-level perspectiveanalys om elvägens och järnvägens framtida roll i godstransportsystemet. KTH. 2019. länk

Optimal driving decision based on energy and time costs. 2019. KTH. länk

Batterielektriska lastbilar i Malmö stad – en fallstudie i citydistribution. 2019. Lunds Universitet. länk