Arkiv / Samhälle

Städer – elfordonsförsäljning, styrmedel och makrotrender

Creative commons license

Under oktober ska vi i omEV skriva om några städer och elektromobilitet. Vårt fokus är vad några utvald städer i världen gör för åtgärder för att främja användningen av elfordon.

Vi har valt att fokusera på städer för att mycket av försäljningen av elbilar sker i några städer, men också att städer ofta är mer drivande än länder. Längst ner finns också en sammanfattning av makrotrender för världens städer.

Elbilsförsäljningen sker mer i några städer

När 2017 tog slut hade 44% av den kumulativ försäljningen av laddbara personbilar i världen skett i enbart 25 städer. Befolkningen i de 25 städerna stod normalt för 12% av alla inköp av personbilar i världen. Försäljningen är större för att de städerna främjar laddbara personbilar på olika sätt  [1].

Kina är den stora marknaden för laddbara personbilar. Även här dominerar några få städer. 30 städer i Kina stod för 84% av den kumulativa försäljningen av laddbara personbilar fram till 2015. De städer som har störst försäljning har egna styrmedel [2].

I USA stod 50 städer för 80% av försäljningen av laddbara personbilar under 2018 [3]. De städerna ligger ofta i delstater som har gynnsamma styrmedel, men städerna främjar också själva på något sätt [3].

Städerna har ekonomisk makt och många driver på inom klimatarbetet

Städer har egna pengar och makt. Det finns också en trend att de är mer progressiva gällande klimatgaser än de nationalstater de ligger i.

Ett exempel på ett klimatsamarbete mellan städer är C40. 94 större städer samarbetar, delar erfarenheter och påverkar för att minska utsläppen. I de här 94 städerna bor tillsammans mer än 700 miljoner människor och tillsammans står de för 25 procent av den globala ekonomin. Många av de städerna har ambitionen att nå Paris-avtalet. Stockholm är med i C40.

Representanter för de 94 städerna hade nyligen ett möte i Köpenhamn. Under mötet skrev bl a 35 städer på en deklaration att de ska arbeta hårdare mot luftföroreningar [4]. Organisationen C40 redovisade också resultat som visade att klimatgaserna i 27 medlemsstäder slutade att öka 2012 [5].

Vad städer kan göra för att främja elfordon

The Clean Energy Ministerial (CEM) är ett samarbete mellan länder för att driva på att främja grön och ren energi. Det startade 2010. Sverige är med. Inom CEM finns ett initativ att få en försäljning på 30% elfordon till 2030. Initiativet heter EV30@30 Campaign (pdf).

Inom ramen av det initiativet finns ett samarbete som heter Global EV Pilot City Programme, som startade maj 2018. Målet är att samla hundra städer som går före inom elfordon. Målet är att det ska ske erfarenhetsutbyte och “best practice” ska utvecklas tillsammans.

Global EV Pilot City Programme hade ett möte förra året i Helsingfors. Dokumentation från mötet finns här. En speciellt intressant del är en sammanfattning om vad städerna bör samarbeta om (pdf). 

En annan källa för rekommendationer vad städer kan göra för att främja elfordon har World Economic Forum skrivit med hjälp av Bain & Company [9].

WEF:s rekommendationer till städer är:

  • Elektromobilitet behöver partnerskap mellan många aktörer.
  • Varje lokal marknad är annorlunda. Det är därför viktigt att välja och anpassa lösningar till de lokala förutsättningarna.
  • Satsa på på fordon som kör många kilometer.
  • Utveckla laddinfrastruktur så att det passar framtidens behov. Använd nya smarta lösningar för att öka flexibilitet ihop med elnätet.

Några makrotrender för världens städer

omEV ska fokusera på elfordon, men det kan vara bra att känna till lite om hur världens städer håller på att utvecklas för att förstå hur elfordon kommer användas i framtiden.

70 procent av världens befolkning kommer bo i städer 2050 [11]. För att gräva lite mer i detaljer så ger FN ger ut en årlig skrift om utvecklingen av världens städer [12].

Några stadstrender är:

  • 55% av världens befolkning levde i städer 2018. Det kommer vara 60% 2030.
  • År 2000 fanns 371 städer med mer 1 miljon invånare. År 2030 kommer de vara 706 stycken.

Ofta diskuteras megastäder dvs städer med mer än 10 miljoner. Antalet kommer öka globalt. Det kommer finnas 43 megastäder globalt 2030. Många av de nya kommer vara i Afrika. Det är dock viktigt att förstå att endast 8% av världens befolkning kommer bo i megastäder 2030. Alla megastäder kommer inte fortsätta växa t ex i Tokyo kommer befolkningen minska med nästan 1 miljon fram till 2030. Megastäderna har dock ofta en stor betydelse för de står för en relativt stor del av värdeskapandet i ett land.

Av den urbana globala befolkningen kommer de flesta bo i städer som har mindre än 500 000 invånare. 27% av världens befolkningen kommer bo i städer i den storleksordningen 2030.

I Kina finns en speciell trend med det stora styrmedel-fokuset på att skapa ett tjugotal super-regioner. Det finns en tydlig agenda att de styrande inte vill att Shanghai och Beijing ska växa för mycket. Det arbetar med en strategi att det är bra att stödja många regioner som var och en ska bli tillväxtskapande. Kina ska bli ett land bestående av super-regioner. En viktig del av politiken är att skapa snabba kommunikationer i de regionerna [14,15].

Slutligen så måste jag tipsa om en artikel i The Economist om trender om ytanvändning i städer [16].  Det verkar vara som den generella trenden är att de flesta städer blir mindre befolkningstäta när befolkningen växer. Det är lätt att tro när man ser alla höga hus i alla storstäder att personer/km2 växer, men ofta så växer den bebyggda ytan snabbare än befolkningen. Slutsatsen är underbyggd av data från mer än 200 globala storstäder.

Referenser

[1] Electric vehicle capitals: Accelerating the global transition to electric drive. ICCT. 2018. länk

[2] ASSESSMENT OF ELECTRIC CAR PROMOTION POLICIES IN CHINESE CITIES. ICCT. 2018. länk

[3] The surge of electric vehicles in United States cities. ICCT. 2019. länk

[4] International alliance of cities commits to tackling air pollution. EURACTIV. 14 oktober. länk

[5] 27 C40 cities have peaked their greenhouse gas emissions. C40. länk

[6] Global EV Pilot City Programme launched at Clean Energy Ministerial. IEA. 2018. länk

[7] CEM – EVI Pilot City Forum 2018. IEA. 2018. länk

[8] Heidrich, Oliver, et al. ”How do cities support electric vehicles and what difference does it make?.” Technological Forecasting and Social Change 123 (2017): 17-23. länk

[9] Electric Vehicles for Smarter Cities: The Future of Energy and Mobility. 2018. WEF. länk

[10] Kester, Johannes, et al. ”Policy mechanisms to accelerate electric vehicle adoption: a qualitative review from the Nordic region.” Renewable and Sustainable Energy Reviews 94 (2018): 719-731.

[11] An urban future means growth for all cities, not just mega-cities. Quartz. 25 september 2018. länk

[12] The World’s Cities in 2018. UN. länk

[13] World Population Prospects 2019: Highlights. UN. 2019. länk

[14] Mammoth urban clusters are sprouting up all over China. The Economist. länk

[15] China is trying to turn itself into a country of 19 super-regions. The Economist. länk

[16] Modern cities become less dense as they grow. The Economist. länk