Arkiv / Fordon

Elektrifierade fritidsbåtar – Vad är på gång?

Creative commons license

Fritidsbåtar tillsammans med besök i våra sommarstugor tillhör svenskarnas främsta sommarnöjen. Sverige tillsammans med Norge, Finland och Nya Zeeland har högst andel fritidsbåtar per capita i världen [1]. Det går cirka åtta personer per fritidsbåt i dessa länder, vilket kan jämföras med 18 personer per fritidsbåt i USA, eller 185 personer i Tyskland [1]. I begreppet fritidsbåtar ingår kajak, kanot, jollar, olika typer av segelbåtar och motorbåtar [1]. År 2025 beräknas den globala fritidsbåtsmarknaden vara värd ca 51 miljarder USD, jämfört med ca 40 miljarder USD idag [2]. Motorbåtar med över 10 hk eller mer, är det enskilt största segmentet både i Sverige och på marknader som USA [1], [3], vilket också är det segmentet som detta nyhetsbrev främst kommer att beröra.

Elektrifiering av båtar har blivit ett allt mer högprioriterat område inom miljöpolitiken. Ett exempel är båtpremien som infördes i Sverige den 12 april 2018, där privatpersoner kunde få upp till 25% i stöd vid köp av en ny eldriven utombordare (minst 5 hk och högsta bidragsbelopp var 10 000 kr) [4]. Detta stöd togs bort 2019, totalt betalades endast ca 1 miljoner kr ut i stöd under 2018 [5]. Ett annat exempel är Amsterdam som har beslutat att förbjuda alla bensin- och dieselbåtar år 2025 [6]. Marknaden för elmotorbåtar är i dagsläget liten, men mycket är på gång.

Nordiska båttillverkare ligger långt framme 

Ett antal start-up bolag har etablerat sig på marknaden för eldrivna motorbåtar, främst i premiumsegmentet. Flera av de ledande tillverkarna av elmotorbåtar är baserade i Norden.

En av de mest uppmärksammade företagen är X-Shore som startades av Konrad Bergström (grundare av hörlursföretaget Zound Industries). X-Shore erbjuder tre modeller byggda i fiberglas. Två storlekar erbjuds: 6,5 och 8 meter med ett frånpris på 240 000 Euro [7]. Köpare kan välja mellan 60 eller 120 kWh batteri. Det större batteriet ger en räckvidd på upp till 100 nautiska mil (185 km) vid lägre hastigheter, toppfarten uppges vara 40 knop [7]. Målsättningen för X-Shore är att sälja runt 300 båtar år 2021 och ca 20 båtar i år [8]. Strategin är inspirerad av Tesla; börja i premiumsegmentet för att på sikt nå massmarknaden [8].

Ett annat företag värt att nämna är Orust E-boats AB [17]. Strana Electric Boats är en del av Orust e-Boats AB [18].

Det danskägda familjeföretaget Rand är ett annat bolag som satsar stort på elmotorbåtar. Rands båtar kommer i en hel palett av olika drivlinor; el, bensin, diesel och hybrider erbjuds [9]. Rands sex modeller har också ett stort spann av storlekar, från 5,35 meter upp till 11,3 meter. Priserna börjar på ca 37 000 Euro ex moms för den minsta modellen. Huvudleverantör av elmaskiner är Torqeedo (mer om dem nedan) och de större batteripacken levereras av BMW med en kapacitet på upp till 40 kWh [9]. Räckvidden är upp till 140 nautiska mil (260 km) för den mindre modellen vid låg fart. Vid högre marschfart för de större modellerna förkortas räckvidden ner till 30 nautiska mil (56 km) [9].

Som bekant är motståndet för en båt i vatten betydligt högre jämfört med en rullande bil på en vägbana. Detta faktum blir extra kritiskt för eldrivna båtar då räckvidden blir låg vid högre farter. Att minska motståndet och därmed energiförbrukning är därför ett högprioriterat område inom elbåtsutvecklingen.   

Elbåtar som använder hydrofoil  

Ett sätt att minska motståendet i vatten är hydrofoil, som ibland beskrivs som ett mellanting mellan en båt och ett flygplan. Det finns två typer av hydrofoil: helt nedsänkt och ytskärande [10]. Den gemensamma nämnaren är att ”vingar” under skrovet lyfter upp farkosten över vattenytan vid en viss hastighet. Hydrofoil har revolutionerat tävlingssegling och är populärt inom vind och kitesurfing. Ett flertal elektriska hydrofoilbåtar är under utveckling.

Det svenska företaget Candela startades 2014 och utvecklar en elektriskt hydrofoil byggd i kolfiber (7,7 meter lång) [11]. Minsta hastighet för att ”foila” är 17 knop och högst energieffektivitet nås i marschfart mellan 19 – 23 knop. Räckvidden uppges vara minst 50 nautiska mil (92 km) i foilande fart. Den låga energiförbrukningen i högre farter uppges vara en av de stora fördelarna med Candela och hydrofoiling generellt [12]. Priset är satt till 245 000 Euro ex moms.

I kategorin ”nöjesfordon på vatten” har Slovenska Quadrofoil lanserat en tvåsitsig elektrisk hydrofoilfarkost. Toppmodellens 7,4 hk elmotor och två 5,2 kWh batterier ger en räckvidd på upp till 80 km och en toppfart på 21 knop. Priserna börjar på 26 000 Euro ex moms [13].

Ovan båtar är inriktade på fritidsbåtsmarkanden, där båten främst är tänkt för privatbruk. Andra företag har valt att designa sina elbåtar/farkoster som ett alternativ till traditionell kollektivtrafik eller taxi. Den franska bolaget SeaBubbles (med en svensk VD och medgrundare) utvecklar ett transportsystem bestående av fyrsitsiga eldrivna hydrofoilfarkoster; ”The Bubble”, som ska transportera människor i en taxilikande tjänst på vatten. Batteriet är på 20 kWh och räckvidd i 12 – 13 knop hastighet uppges vara 20 nautiska mil (37 km) [14]. Den andra delen i systemet är ”The Dock” vilket kan beskrivas som en flytande station för påstigande och avstigande resenärer. ”The Dock” ska vara självförsörjande på el via sol, vind och vatten [15]. Förra året fick SeaBubbles en investering på 140 miljoner kr och tester ska inledas i Paris under 2019 [14]. 

Komponenttillverkare

Motorbåtar har generellt sett längre livslängd än t ex bilar. Motorn kan dock bytas ut en eller flera gånger under båtens livslängd. Under senare år har elektriska drivlinor börjat säljas även för eftermarknaden. Den största globala tillverkaren är tyska Torqeedo som erbjuder kompletta elektriska drivlinor som både utombordare (1 – 80 hk) och inombordare (34 – 134 hk) [16]. Dessa drivlinor kan monteras i nya båtar samt för eftermontering. Torqeedo har även samutvecklat marina versioner av elbilsbilbatterier tillsammans med BMW [16].

Egen kommentar

Marknaden för elmotorbåtar har många likheter med marknaden för elbilar för cirka 10 år sedan. Ett antal mindre start-ups tävlar om ledartröjan (vilket år 2019 betyder att bli Tesla för båtar) medan de etablerade aktörerna än så länge är frånvarande. Jag lyckades inte hitta en enda elektrifierad båtmodell hos Brunswick som är världens största tillverkare av fritidsbåtar.

Prisskillnaden mellan konventionella bränslebåtar och elektrifierande båtar är fortfarande stor. I samma storleksklass som X-Shore båtarna kan man köpa en välutrustad 300 hk motorbåt (t ex Uttern) för under 700 000 kr, dvs mindre än 1/3 av priset jämfört med X-Shore. Elbåtar kan dock ge bränslebesparingar på upp till 90 %, minskat behov av service och underhåll bör också det innebära minskade driftskostnader. Det skulle vara mycket intressant att se en jämförelse av totalkostnaden (TCO) mellan elbåtar och bränslebåtar.

Den marina elektrifieringen verkar gå snabbt framåt, inte minst på grund av framsteg i bilindustrin som historiskt har varit en viktig systerindustri till den båtindustrin. Tidigare konverterades bilmotorer till marint bruk (t ex Volvo Penta). Nu ser vi konverteringar av elbilsbatterier för marint bruk som i fallet Torqeedo och BMW. Nya typer av material och skrov t ex hydrofoil är också intressanta, som kan visa sig vara lämpliga i kombination med eldrift. En ännu olöst fråga är hur laddning av elbåtar ska ske i större skala. Det finns anledning att återkomma till elbåtar och laddning i framtida nyhetsbrev.

Källor

[1] Båtbranschens Riksförbund. länk

[2] GrandView Research. länk

[3] USCG Boating. länk

[4] Nya Satsningen ska få båtägare att skippa bensinaren och byta till elmotor. Mest Motor. länk

[5] Stöd i miljöarbetet. Naturvårdsverket. länk

[6] Amsterdam to ban petrol and diesel powered boats. IBInews. länk

[7] X-Shore. länk

[8] Konrad Bergströms X-shore ska bli mycket större än Zound. Breakit. länk

[9] GoElectric. länk

[10] Hydrofoil-craft. Sciencedirect. länk

[11] Candela speedboat. länk

[12] Candela electric hydrofoiling speedboat. Björn Nyland. länk

[13] Quadrofoil. länk

[14] Svensk bakom svävande eltaxi. Båtnytt. länk

[15] länk

[16] länk

[17] Orust E-boats AB

[18] Strana Electric Boats