Arkiv / Fordon

Elcyklar – vad händer?

Creative commons license

Elcyklar blir allt vanligare i Sverige. Mer än 100 000 blev sålda under perioden 1 september 2017-31 augusti 2018 [1]. Försäljningen har ökat de senaste åren. T ex var försäljningen 67 500 2016-2017 [2]. Det innebär att i Sverige var elcyklar 19 procent av nyförsäljningen av cyklar 2017/2018.

Elcyklar blir inte bara fler utan de cyklar som blir sålda är också dyrare [1]. Cykelbranschen förklarar den stora ökningen av antal, men också att svenskarna köpte dyrare elcyklar med elcykelpremien [1].

Elcykelpremien heter egentligen Förordning (2017:1317) om bidrag till privatpersoner för inköp av eldrivna cyklar, mopeder, motorcyklar och utombordsmotorer [3]. Premien gick därför inte bara till elcyklar, men i praktiken gick de mesta pengarna till inköp av elcyklar.

Premien blev införd 1 februari 2018. Premien var 25% av elcykelns pris. Maxbeloppet var dock 10 000:-. 368 miljoner blev utdelade till inköp av elcyklar under 2018 [4].

Elcykelpremien är numera avslutad [4] och hur mycket försäljningen kommer bli påverkad återstår att se.

Elcykelpremien var kontroversiell

Elcykelpremien har varit politiskt kontroversiell. Slöseriombudsmannen från Skattebetalarnas Förening har sammanfattat kritiken i en debattartikel [5]. Argumenten är:

  • Försäljningen ökade även innan premien infördes.
  • Det verkar som premien har gjort att extra dyra elcyklar köps. Extra dyra cyklar ger inte mer klimatnytta.
  • De analyser som gjorts på miljönytta är för dåligt underbyggda. En viktig faktor är vilken resa som ersätts. Det kan vara så att andra cykelresor eller bussresor ersätts och då är det ingen miljönytta.

En annan kritik mot elcykelpremien är att den enbart gynnar storstadsbor Det argumentet går att diskutera [6].

Naturvårdsverket har gjort en utvärdering av premien [2]. De 3 främsta anledningarna till att personer köpte elcykel var minskad ansträngning/ökad bekvämlighet, större möjlighet att nå olika platser samt miljöintresse.

Naturvårdsverket gjorde också en utvärdering av vilka resor som elcykelresor ersatte. Deras bedömning var att ungefär hälften av elcykelanvändningen ersätter bilåkning och den andra hälften kollektivtrafik, vanlig cykel, gång och annat [2].

Det finns också forskare som anser att elcykelpremien är ett effektivt klimatstöd [7].

Flera länder i Europa har stöd för inköp av elcyklar och försäljningen ökar

Sverige är inte det enda land som har haft offentlig stöd till inköp av elcyklar [8,9]. Stöden är ofta inte enbart på nationell nivå, utan det finns också stöd som är regionala eller för enskilda städer.

Argumenten för att elcyklar ersätter bilresor kan bli sammanfattade till att [9]:

  • Det finns flera studier som visar att elcykelresor i medel är längre än vanliga cykelresor,
  • Elcykel gör det enklare att åka i backar,
  • Det är möjligt att ha med med tyngre last ombord på en elcykel och
  • Äldre åker gärna elcykel, men är mer tveksamma till cykel.

Alla de här argumenten kommer från lobbyorganisationen European Cyclists’ Federation, men argumenten verkar delvis ha stöd i den vetenskapliga litteraturen.

Bland annat stödsystem för inköp gör att försäljningen av elcyklar ökar snabbt i några länder i Europa. En miljon elcyklar blev sålda under 2018 i Tyskland [10]. Försäljningsökning i Nederländerna var 38% 2018 i jämförelse med 2017 [11]. Marknadsandelen i Belgien för elcyklar är nästan 50% 2018 [12].

EU har infört skyddstullar på elcyklar från Kina

Något som påverkar elcykelmarknaden mycket i Europa är att EU infört skyddstullar på elcyklar som importeras till EU från Kina. De sammantagna tullarna ligger på 25 till 85 procent från den 19 januari 2019 [13-15].

Olyckor och träningseffekt 

Några av argumenten för elcyklar, som t ex högre hastighet och fler äldre som använder cykel, kan vara skäl att fundera kring olycksrisker med elcyklar. Det verkar också som det sker en ökning av antal olyckor med elcyklar i Sverige [16]. Det är också så att det finns många fler elcyklar i Sverige, så ökningen är inte så underlig. I en norsk studie kom de nyligen fram till att det finns inget som tyder på att elcyklar ökar olycksrisken [17].

En annan frågeställning är om elcyklar inte minskar de positiva hälsoeffekterna med cykling. En nyligen publicerad vetenskaplig studie baserad på enkäter i sju europeiska städer visade att elcyklister får ungefär samma träning som vanliga cyklister. Orsaken är att elcyklister åker längre. En annan fördel är att äldre åker elcykel, samt att det är vanligare att byta bort bilresor till elcykelresor än till cykelresor [18].

Referenser

[1] Ny statistik från Cykelbranschen: Över 100 000 elcyklar sålda i Sverige. 2 oktober 2018. länk

[2] Nationellt cykelbokslut 2018. Trafikverket. länk

[3] Förordning (2017:1317) om bidrag till privatpersoner för inköp av eldrivna cyklar, mopeder, motorcyklar och utombordsmotorer. länk

[4] Statistik på utbetalningar som gjorts under 2018. Pengarna för bidrag till privatpersoner för elfordon och eldrivna utomhusmotorer är nu slut. Naturvårsverket. 2019. länk

[5] ”Elcykelbidraget är miljöpolitik för den som gillar att spendera andras pengar”. SVT. länk

[6] M-ledamot har mestadels fel om att elcykel-bidrag gynnar storstadsbor. SVT. 19 juni 2018. länk

[7] Forskare: ”Sluta förlöjliga stödet till elcyklar”. Ny Teknik. 21 aug 2018. länk

[8] The Case for a UK Incentive for E-bikes. Paper 2 in a series to develop the evidence base on the contribution of the bicycle industry to Britain’s industrial strategy. Carey Newson and Lynn Sloman July 2019. länk

[9] Holger. H., (2017) ELECTROMOBILITY FOR ALL Financial incentives for e-cycling, European Cyclists’ Federation (ECF). länk

[10] One Million E-Bikes Sold in Germany in 2018; Up 36 Percent!. Bike Europe. 21 mars länk

[11] Dutch Bike Market Turning Exclusively Electric. Bike Europe. 11 Juli. länk

[12] Market Report Belgium: E-Bikes Keep Growing. Bike Europe. 11 Juli. länk

[13] EU to hit Chinese e-bikes imports with tariffs. Reuters. 2019. länk

[14] EBMA APPLAUDS NEW EU COM TRADE DEFENCE MEASURES AGAINST ILLEGAL SUBSIDIES AND DUMPING OF CHINESE E-BIKES. länk

[15] Definitiva skyddstullar för elcyklar införs. Kommerskollegium. länk

[16] Allt fler elcyklister i olyckor. Allt om elcyklar. 22 maj 2019. länk

[17] Miniscenario: Økt omfang av elsykler. TOI. 2018. länk

[18] Study finds that e-bike riders get as much exercise as riders of regular bikes. Treehugger. 9 augusti 2019. länk