Elbilstaxi – Historia, nuläge och drivkrafter

Creative commons license

Traditionell taxi och olika ”ride-haling” tjänster som Uber, står för en signifikant del av körsträckorna och därmed utsläppen i världens städer. I USA närmar sig ride-hailing spårbunden och busstrafiken i antal gjorda resor [1]. Elektrifiering av taxi och ride-hailing är därmed ett högprioriterat område för både myndigheter och företagen själva. Dagens nyhetsbrev ämnar ge en överblicksbild på elbilstaxi globalt men också beröra olika drivkrafter, regleringar och incitament som kan påverka en eventuell övergång till elbilstaxi.

Elbilstaxi är mer än 100 år gammalt

Elbilstaxi är ej en ny företeelse, kring år 1900 fanns det elbilstaxi i drift i bland annat USA, Storbritannien och Tyskland [2]. I New York utvecklade pionjären William C. Whitney ett system för batteribyten och drömde om ett integrerat och elektrifierat transportsystem utan privat bilägande [3]. Inte helt olikt nutidens visioner om Mobility as a Service (MaaS).

I likhet med marknaden i stort gick taxi över till förbränningsmotorer. Taxis intensiva användning och långa årliga körsträckor har dock inneburit en öppenhet för nya typer av drivmedel och drivlinor. T ex har Toyota Prius opererat i taxi åtminstone sedan år 2000 [4] och andra hybrider har genom regleringar tagit en stor andel av taxiflottan i New York [5]. I Sverige var taxi tidiga med etanolbilar och under senare år har även elbilstaxi testats i mindre skala, främst genom Tesla Model S.

Låga marknadsandelar för elbilstaxi men det finns undantag

Längre räckvidd och investeringar i laddinfrastrukturen har gjort det teoretiskt möjligt med elbil i taxiverksamhet. Marknadsandelen är dock låg. Till och med i Norge utgjorde elbilstaxi endast 1,3 % av taxiflottan i slutet av 2018 [6].

Det finns dock ett antal städer som har sett en snabb tillväxt av elbilstaxi. Amsterdam byggde redan år 2014 upp en elbilstaxiflotta bestående av 167 Tesla Model S [7] som sedan succesivt har ökat. Förra året stod elbilar (främst batterielbilar) för ca 70 % av alla taxiresor från Amsterdams flygplats Schipol [8] och elbilar utgjorde 18 % av alla taxibilar i staden [9]. Även i London har elektrifierade taxibilar introducerats, till skillnad från Amsterdam är huvuddelen laddhybrider istället för batterielbilar. Geely ägda LEVC producerar modellen TX (med teknik från Volvo) som är en nytolkning av den klassiska London Black Cab. TX har ett 31 kWh batteri, en räckvidd på upp till 13 mil (NEDC) och klarar snabbladdning både via CHAdeMO och CCS [10]. Det ledande landet är dock Kina där två städer helt har gått över till elbilstaxi, Taiyuan och Shenzhen [11]. I Shenzhen (12,5 miljoner invånare) är numera 99 % av stadens ca 22 000 taxibilar elbilar, såklart till största del levererade av BYD som huserar i Shenzhen [12].

Regleringar/styrmedel 

Med syfte att öka andelen elektrifierade taxibilar har London bland annat valt att genomföra följande [13]:

  • Endast typgodkänna bilar för taxi om de har möjlighet att köra utsläppsfritt (max 50g CO2/km)
  • Individuella taxilicenser godkänns ej för dieselbilar
  • Enskilda taxiåkare har möjlighet att få upp till 7 500 Pund i bidrag vid köp av taxibil med möjlighet att köra utsläppsfritt

Dessa styrmedel gäller dock inte för ride-hailing.

Amsterdam har målsättningen att alla taxis ska vara utsläppsfria år 2025, ett antal styrmedel har därför implementerats [14]:

  • Prioritering vid populära knutpunkter, på vissa platser är endast lågemissionstaxi tillåtna
  • Miljözon i hela innerstaden där dieselbilar äldre än 2008 ej har tillträde
  • Dedikerade snabbladdare för taxi
  • Gratis parkering vid alla laddare

Ride-hailing omfattas inte av ovan styrmedel, nationella regler har företräde.

I Shenzhen som styrs i en annan politisk kontext än t ex Amsterdam och London togs helt enkelt ett politiskt beslut om en total elektrifiering av stadens taxiflotta som sedan genomfördes. Ett tillägg är att från och med första augusti förra året är batterielbil krav för att erhålla en ridehailing licens [15]. Staden har dock hjälpt till genom att investera i över 5 000 snabbladdare och över 5 000 destinationsladdare i bostadsområden [15].

Incitament från företag

Ett antal privata laddningsrabatter finns bland annat i London, i dessa erbjuds eltaxiförare starkt rabatterad publik laddning via vissa laddoperatörer [16]. Uber har lanserat en egen incitamentsmodell i London för sina förare för att öka andelen elbilar i sitt system. Modellen kallas för Clean Air Plan och funkar som en form av sparande för att köpa/leasa en elbil [17]. Ca 1,1 kr per km läggs på priset på alla Uberkörningar som sker i Londons innerstad, tillägget är öronmärkt för framtida köp/leasing av en elbil. Varje enskild förare bygger på så sätt upp en elbilspott. För de som kör elbil i Uber blir elbilstillägget en ökad intäkt.

Egen kommentar

Taxi tillsammans med ride-hailing blir en allt större del av trafiken i städerna och tros också spela en nyckelroll i att fylla mobilitetsbehovet i scenarios med lägre andel privatägda bilar. Taxis väg mot elektrifiering är därmed väldigt intressant att följa, vilket dock är svårt då taxi inte får särskild mycket uppmärksamhet i media eller i forskningen. Det som skrivs rör ofta Amsterdam, London eller Kina, vilket också speglar dagens nyhetsbrev.

Förutsatt att laddinfrastrukturen och räckvidden är tillräcklig så passar sig taxi synnerligen bra för eldrift, långa körsträckor ökar betydelsen av driftskostnader som generellt är fördelaktiga för batterielbilar. Den potentiella marknaden för publik laddning av elbilstaxi verkar vara lockade för laddoperatörerna, vilket skulle kunna förklara de generösa rabatter för att locka taxikunder som erbjuds i London. De olika styrmedel och privata incitamenten verkar emellertid välbehövliga då marknadsandelarna fortfarande är låga för elbilstaxi, till och med i elbilslandet Norge.

Källor

[1] Presentation av Lewis Fulton (UC Davis) på ITRL CIT19, 14 juni 2019

[2] An illustrated history of the electric taxi. Citylab, 2019. länk

[3] The electric taxi company you could have called in 1900. The Atlantic, 2011. länk

[4] Toyota Prius: Tough enough to be a taxi. Green Car Reports, 2009. länk

[5] NYC taxi mpg requirements also cut pollution, study finds. Green Car Reports, 2019. länk

[6] Skippertak for el taxi, Elbil24.no, 2019. länk

[7] Tesla taxi fleet in Amsterdam is being updated. Electrek, 2017. länk

[8] Tesla vehicles have completed 70% of the 1 million taxi rides. Electrek, 2018. länk

[9] Amsterdam to become model city for electric taxi fleet. New mobility news, 2018. länk

[10] British airways introduces LEVC TX plug-in taxis at Heathrow. Inside EVs, 2019. länk

[11] Giving up gas: China’s Shenzhen switches to electric taxis. PHYS.org, 2019. länk

[12] Shenzhen is living the electric taxi dream. Asia Times, 2019. länk

[13] Emission standards for taxis. Transport For London. länk

[14] Policy: Taxis. City of Amsterdam länk

[15] Shenzhen to register only EVs as online ride-hailing taxis. China Daily, 2018. länk

[16] Grants & incentives for electric taxi drivers. LEVC. länk

[17] Clean Air, Uber. länk