Global EV Outlook 2019

Creative commons license

Cirka fem miljoner laddbara bilar fanns i världen efter 2018. Ökningen under 2018 var två miljoner [1,2]. Allt enligt Global EV Outlook 2019, som IEA släppte igår.

Global EV Outlook (GEO) är en årlig rapport som IEA publicerar. Resultaten tas fram med hjälp av medlemmarna i Electric Vehicles Initiative (EVI). Sverige är medlem i EVI. GEO är en gemensam insats från många experter runt omkring i världen.

Normalt sätt publicerar de rapporten, så den är möjlig att ladda hem, men den verkar inte finnas på IEA:s hemsida just nu.

Men det finns rikligt med information i deras Read the Highlights. Det mesta av informationen är beskrivningar och sammanställningar av olika frågeställningar om elfordon. Jag väljer dock att fokusera på rekommendationer om vad nationer bör göra just nu

GEO 2019 har rekommendationer till nationer om elfordon

För att skapa optimala förhållande för mycket försäljning av elfordon i ett land krävs ett paket av åtgärder

 • Nationer som håller på att ta fram styrmedel för försäljning av elfordon bör samtidigt ta fram en vision och mål för försäljning och laddningsstandarder.
 • Upphandling är bra metod för att kick-starta försäljningen, samt också få igång en laddinfrastruktur.
 • Ekonomiska styrmedel är effektiva för att få igång försäljning av elfordon och mer laddinfrastruktur.
 • Det är ofta effektivt att samtidigt arbeta med regelverk, som t ex tillgång till bussfiler för elfordon.
 • Det är nödvändigt för utrullningen att det finns en tillräcklig publik och privat laddinfrastruktur.
 • För att skala upp försäljningen behövs också styrmedel som ökar utbudet av elfordon. Styrmedlen kan var bränsle-ekonomistandarder, mandat för nollemissionsfordon eller stora statliga upphandlingsprogram.

Ta hänsyn till långsiktiga effekter av elfordonmed avseende på skatter

 • Nationer bör redan nu börja arbeta med att ändra sin beskattning av transportsektorn.
 • De bör successivt öka beskattningen av fossila bränslen.
 • Nationer bör parallellt arbeta att införa med platsspecifik och avståndsbaserad beskattning. Beskattningen bör täcka kostnad för t ex väginfrastruktur, samt beskatta kostnader för utsläpp och trängsel.

Maximera växthusgasnyttan med elfordon

 • Nationer bör arbeta parallellt med att minska utsläppen av elproduktion med att öka försäljningen av elfordon.
 • Prioritera möjligheter för elfordon att öka flexibilitet i elsystemet. Det kan öka användning av förnyelsebar kraftkällor och minska totalkostnaderna för elsystemet. Det är viktigt att myndigheter aktivt arbetar så att de här nyttorna med elfordon blir förverkligade.

Öka stödet till att utveckla leverantörskedjor för batteri-industrin

 • Nationer bör arbeta med att minska investeringsrisken för att bygga upp leverantörskedjor för batterier. Det är därför viktigt att det finns tydliga signaler att laddinfrastruktur kommer bli utbyggd samt styrmedel som t ex försäljningsmandat finns.
 • Nationer bör också ha samtal med nyckelaktörer i industrin. Baserat på samtalen bör nationer satsa riktat på forskning och utveckling. Nationer kan också öka stödet till utbyggnad av batterianläggningar med krav på att hållbara material köps in.
 • Det är också viktigt att investeringar sker i akademin och andra lärcentrum så att det finns tillräckligt många anställningsbara personer längs hela leverantörskedjan.

Öka uppmärksamheten på tillgång till råvarorna

 • Nationer bör mer uppmärksamma tillgången till de råvaror som behövs till batterier.
 • Det är viktigt att de råvarorna tas fram hållbart.
 • Nationer och andra bör arbeta med spårbarhet.
 • Bindande regelverk bör tas fram för hållbara leverantörskedjor för mineraler och råvaror.
 • Nationer och andra bör också arbeta med end-of-life management.

Vilka frågeställningar innehåller GEO 2019

GEO 2019 innehåller rekommendationer till nationer, men också mycket annat.

Ni kan läsa Executive Summary här.

De sammanställer också mer detaljerat:

I är har de speciellt jämfört elfordon med andra drivlinor med avseende på livscykelutsläpp.

Referenser

[1] Global EV Outlook 2019. Scaling up the transition to electric mobility. IEA. 2019. 27 maj. Read the Highlights. länk

[2] Global EV Outlook 2019 launched at Clean Energy Ministerial. IEA. 2019. 27 maj. IEA. Pressrelease. länk