Kina: Kvantitet för kvalitet?

Creative commons license

Med en närmast explosionsartad tillväxt de senaste åren står Kina numera för över hälften av världens försäljning av laddbara personbilar [1]. Kraftfulla regleringar har varit en drivande kraft, t ex är det idag nästan omöjligt att erhålla ett tillstånd att köpa ett konventionellt bränslefordon i Peking [2]. Inhemska tillverkare (över 500 st totalt, varav cirka 100 gör personbilar) dominerar marknaden för så kallade New Energy Vehicles, vilket innefattar PHEV, BEV och bränslecellsbilar (majoriteten av försäljningen är dock BEV) [2]. Kina är därmed klart världsledande i frågan om kvantitet, men hur ligger det till med kvaliteten på de laddbara personbilar som byggs och säljs i Kina? I en nyligen publicerad artikel i Bloomberg lyfts obekväma bekymmer upp för den kinesiska elbilsindustrin [2].

Den kinesiska elbilsindustrin – Kvantitet före kvalitet?

Majoriteten av BEV-flottan i Kina består av så kallade ”micro-EVs”: små bilar med låg toppfart, producerade av både mer välkända (t ex BYD) samt ett stort antal mindre okända inhemska tillverkare/fabriker/verkstäder [3]. Andel mikrobilar har dock minskat på senare år men utgjorde ändå 37 % av försäljningen år 2018 [3]. Feng An som är en expert på den kinesiska elbilsmarknaden beskriver de senaste åren som en ”guldrush”. Under föregående år grundades cirka 40 nya elfordonstillverkare, ofta med stora stöd från den kinesiska staten. En miljard dollar per bolag är inte ovanligt [3]. Det totala statliga och regionala stödet för New Energy Vehicles och dess tillverkare har uppgått till cirka 60 miljarder dollar mellan 2009 och 2017 [4]. Resultatet är en enorm överkapacitet. Enligt en uppskattning kommer det att finnas kapacitet i Kina för att producera 20 miljoner BEV:s år 2020, tio gånger mer än den kinesiska statens försäljningsmål [5].

Enligt Feng An har de kinesiska tillverkarna varit väldigt framgångsrika på att pressa priser på bland annat batterier, men ligger ännu långt efter t ex de koreanska och japanska tillverkarna i fråga om kvalitet [4]. Det omfattande tillverkningsstöden håller nu dock på att trappas ner [5]. Detta kan leda till mängder av konkurser bland kinesiska tillverkare och samtidigt öppna dörren för utländska modeller och tillverkare [3].

Kinesiska BEV-ägare är generellt missnöjda med sina bilar, hela 70 % uppger att de ångrar sitt köp [6]. Huvudorsaken är en kortare räckvidd i verklig körning jämfört med uppgiven räckvidd. 57 % uppger även att de har sett klara försämringar av batterikapaciteten under ägandet [6]. 43 % har haft problem batteriet eller drivlinan [6].

Problemen verkar vara så omfattande att de har fått smeknamnet ”Quality-gate” [2]. Totalt återkallades närmare 136 000 så kallade New Energy Vehicles under 2018 [2]. Återkallningarna är precis som kundernas missnöje främst relaterat till batteriprestanda. I 40-talet allvarliga fall har batteriet och bilen spontant tagit eld [2]. Det har även rapporterats om fel i motorer, växellådor och dålig lukt(!). Sammantaget är felen betydligt vanligare bland kinesiskt tillverkade New Energy Vehicles jämfört med motsvarande inhemska förbränningsmotorbilar [2].

Elektriska skåpbilar har tagit fart i Kina, men även de har haft vissa kvalitetsproblem. Hittills under 2019 har tre elektriska skåpbilar av märket BJEV tagit eld, vilket har lett till att åtminstone en logistikfirma har slutat använda modellen [7].

Höga chefer på den kinesiska premiumtillverkaren Nio (som numera är på listade på Nasdaq) har manat kinesiska BEV-tillverkarna att fokusera på att förbättra kvalitén på deras produkter för att kunna stå på egna ben när statliga subventioner minskar [8]. En rapport om New Energy Vehicles från Center for Strategic & International Studies [9] påpekar att vissa produktkvalitetsförbättringar har gjorts för New Enegy Vehicles. Dock är kvalitetsnivån ej ännu i paritet med utländska tillverkare eller för den delen med kinesiska förbränningsbilar.

Trots den något bleka bilden för kinesiska ”New Energy Vehicles” i frågan om kvalitet så sker snabba förbättringar i den kinesiska bilindustrin generellt. De kinesiska tillverkarna hade år 2017 endast 13 fler fel per hundra bilar jämfört med de västerländska, år 2000 var skillnaden 396 per 100 bilar [10].    

Egen kommentar  

Kina är som alltid spännande, jag lärde mig också mycket av att skriva detta nyhetsbrev även om tillgången till information är något begränsat. Den kinesiska strategin för ”New Energy Vehicle” har varit minst sagt aggressiv. En typ av strategi som vi har sett tidigare i Kina för t ex solcellsproduktion och som inte är helt oproblematisk.

Det snabba tillflödet av nya oreglerade tillverkare/modeller har dels skapat en överkapacitet men också allvarliga kvalitetsproblem med missnöjda kunder och återkallningar som följd. Nu har jag inte gjort en direkt jämförelse med andra marknader, men det är tydligt att de få rörliga delar i den elektriska drivlinan inte per automatik innebär hög tillförlitlighet.

Det verkar behövas en klar förbättring i att kvalitetssäkrad produktionen, i styrning av batteriet samt kommunicera mer realistiska räckviddssiffror. Vissa analytiker ställer sig frågande om kinesiska elbilstillverkare verkligen kommer att ”ta över” den globala elbilsmarknaden, då produkterna lider av undermålig kvalitet. Istället kan det öppnas en möjlighet för utländska tillverkare att sälja sina elektrifierade bilar i Kina. Det byggs också en del utländskt (helägda) elbils-och batterifabriker i Kina (t ex Tesla) vilket kan vara ett tecken på att dörren håller på att öppnas för utländska aktörer.

Jag har tyvärr inte lyckats hitta information som visar på skillnader mellan olika kinesiska tillverkare, som t ex Consumer Report och J.D. Power gör för alla modeller i USA. Skulle vara intressant att veta om även de större tillverkarna som BYD, Geely och CATL (batterier) har liknande problem som den kinesiska elbilsmarknaden i stort.

Källor

[1] Total world plug-in vehicle volumes, EV Volumes, 2019. länk

[2] Quality issues plague Chinas electric car industry, Bloomberg, 2019. länk

[3] Reality Chinese electric cars surprise, InsideEVs, 2019. länk

[4] Chinas yanking away the safety net from electric car makers, Quartz, 2019. länk

[5] China too many electric cars, InsideEVs, 2019. länk

[6] Battery quality afflicts China’s electric car buyers, ECNS, 2019. länk

[7] Electric Vehicles from Chinease car maker BJEV are catching fire, Quartz, 2019. länk

[8] Electric startup calls for focus on quality despite rosy sales forecast, China Daily, 2019. länk

[9] Chinas risky drive New Energy Vehicles, CSIS, 2018. länk

[10] Chinese cars narrow quality gap, The Telegraph, 2018. länk