Arkiv / Samhälle

rEVolution – Konferens i Amsterdam

Creative commons license

Igår gick konferensen rEVolution av stapeln i Amsterdam [1]. rEVolution är en årlig konferens som arrangeras av laddutrustningsföretaget EVBox, ett dotterbolag till det franska energibolaget Engie. Om jag tolkat det rätt var konferensen huvudsakliga syfte att främja ökat samarbete inom elektromobilitet samt att inspirera deltagarna till att förändring är möjligt. Detta speglades också i valet av talare samt präglade starkt de diskussioner som jag följe under konferensen.    

Talarna inkluderar en astronaut, en författare och grundaren till Hyperloop. Argumenten var övertygande men kanske inte vad vi normalt skriver om i OmEV. En del av detta finns med i dagens nyhetsbrev men fokus är som alltid på det som rörde energieffektiva fordon.  

Rymden, mänskligheten och dolda kostnader  

Ron Garan är en tvåfaldig rymdresenär som sedan dess har ägnat sin tid åt att berätta om den transformerande upplevelsen av att se jorden från ovan. En vacker men skör planet uppenbarar sig, interna (jordliga) konflikter upplevs som absurt givet jordens existens i ett oändligt universum. Bilden ”Earthrise” från Apollo 8 [2] gav oss jordbor en glimt av detta redan 1968. Ron påpekar också hur människans drivkraft att utforska rymden har lett till osannolika samarbeten. Internationella rymdstationen (ISS) är resultatet av samarbetet mellan 15 nationer. Samma typer av samarbeten bör kunna appliceras på att lösa jordens mest kritiska utmaningar, t ex klimatförändringarna. 

Babette Porchelijn har skrivit boken ”Hidden impact: Handbook for a better world” [3]. Sammanfattningsvis vill hon lyfta upp den dolda kostnaden av den rika världens konsumtion, där utsläppen ofta sker i fattiga länder eller i ”dolda” led i näringskedjan. Babette uppskattar att den dolda kostnaden i snitt uppgår till 80 %. Några fordonsrelaterade exempel ges: bilar avger större utsläpp av mikroplaster än hygienartiklar, om utsläppen av CO2 från produktionen av en typisk bil skulle klimatkompenseras motsvarar det planteringen av 1200 träd.

Hyperloop

En av konferensen mest hypade talare var Dirk Ahlborn, VD och grundare av Hyperloop Transport Technologies [4], som är ett av flera företag som jobbar med Hyperloop konceptet, en annan är Virgin [5]. Idén till Hyperloop förslogs av Elon Musk år 2012, som nu dock inte har en aktiv roll i utförandet. Hyperloop TT menar att detta är ett nytt (femte) transportsätt, där en kapsel transporteras i en vakuumtub i mycket höga hastigheter (1200 km/timmen). En hel del intressant delades med publiken:

 • En linje kommer att ha kapacitet för 164 000 passagerare per dygn (en avgång var 40:e sekund)
 • Systemet kommer att vara energipositivt då tuben kommer att täckas av solpaneler
 • Hyperloop TT ska kunna klara sig med privata investerare, dock kommer stater behövas för tillstånd och regleringar
 • Projektet drivs med öppna protokoll och nyttjar ett stort antal partners och medlöpare
 • Första linjen beräknas vara operationell inom fem år

Vägen mot 100 % elektrifiering av vägfordonsflottan

Konsultfirman McKinsey var på plats och höll en workshop kring vägen mot 100 % elektrifiering av vägtransporterna.

Efterfrågan på el förutspås fördubblas till 2030, dels på grund av ökad elektrifiering av transportsektorn men även från hushållen och industrin. I McKinseys prognos för laddbara fordon spås försäljningen nå 16 miljoner fordon år 2025, nå 50 % marknadsandel under slutet av 2030-talet och 60 % av fordonsflottan år 2050. Av de olika fordonsslagen spås stadsbussar ha snabbast tillväxt, cirka 80 % av den globala nyförsäljningen år 2025. I workshop uppmanades deltagarna att utmana detta med ett alternativt scenario där 100 % av vägfordonsflottan är elektrisk år 2050. Cirka hälften av deltagarna i seminariet trodde att ett sådant scenario är möjligt. McKinsey pekar på att totalkostnaden troligen kommer att vara positiv för BEV för alla typer av vägfordon runt 2025, vilket kan möjliggöra en snabb omställning.  

VW gruppens syfte med elektrifiering

Martin Roemheld som är chef för elektromobilitetstjänster på VW gruppen fokuserade i sin presentation på varför gruppen nu satsar på elektromobilitet. VW vill vara en del av lösningen inte problemet. OmEV har skrivit en del om VW gruppen tidigare, några saker är dock värda att nämna:

 • VW tror att BEV kommer få stort genomslag och högst marknadsandelar kommer att vara i Kina, följt av Europa och USA
 • Den elektriska drivlinans effektivitet är en viktig konkurrensfördel (en elbil kommer 4X längre än en dieselbil på samma mängd energi)
 • Modellen ID. kommer att vara CO2-neutral från produktionen, oundvikliga utsläpp kommer att klimatkompenseras
 • Gruppens nystartade el och laddningsbolag Elli kommer spela viktig roll i framtida kunderbjudandet 

Arrangörens sammanfattning

Dagens situation präglas av goda möjligheter för en snabb elektrifiering, vilket inte minst speglas i de satsningar som nu göras av både etablerade och nya aktörer på marknaden. Moderatorn Roger Atkins menar att framförallt tre händelser har tagit marknaden till där den är idag: 

 • Dieselgate
 • Mängden förhandsbokningar på Tesla Model 3
 • Kinas satsningar på elektromobilitet

Egen kommentar

rEVolution var en annorlunda konferens, lättsammare och mindre forskningstung än många andra konferenser jag har besökt t ex EVS eller våra nationella motsvarigheter. Även om de inspirerande talarna i många fall sparkade in öppna dörrar för en redan övertygad publik så tror jag att deras budskap är viktigt. I en nutid präglad av konflikt och separation (t ex Brexit och USA:s många handelskonflikter) är samarbeten viktigare än någonsin. Elektrifieringen av transportsektorn är i ett tidigt skede där samarbeten kan möjliggöra snabbare tillväxt. Ett exempel som nämndes flera gånger under dagen är behovet av öppna protokoll mellan olika laddningsoperatörer för enkel betalning. Ett annat kan tänkas vara samarbeten kring second-life/återvinning av batterier vars problematik Helena skrev om häromdagen.

Källor

[1] rEVolution 2019. länk

[2] NASA, Apollo 8: Earthrise. länk

[3] länk

[4] Hyperloop Transport Technologies. länk

[5] Virgin Hyperloop One. länk