Arkiv / Samhälle

VW-gruppens nya mål för eldrift och växthusgaser

Creative commons license

VW-gruppen presenterade nya mål för eldrivna fordon igår [1]:

 • 70 modeller som BEV (batterieldrivna) senast 2028.
 • Under 2020-talet ska de kumulativt sålt 22 miljoner fordon från deras elektriska plattform.

VW-gruppen redovisade 2017 målet 50 BEV modeller till 2025 [2]

VW-gruppens CO2-mål

De redovisade också igår mål för växthusgaser [1]:

 • 2050 ska VW-gruppen vara växthusgasneutral från sina fordon, produktion och administration.
 • 2025 ska deras flotta släppa ut 30% mindre CO2 längs hela kedjan i jämförelse med 2015.
 • 2025 ska deras produktion ha hälften av CO2-utsläppen i jämförelse med 2010.

De arbetar med tre principer för reduktion av växthusgaser. Den första är egen effektiv CO2 reduktion, den andra är att byta till förnyelsebar kraft samt den tredje principen är kompensation för utsläpp som de inte själva kan reducera.

VW-gruppen mål är i linje med Paris-avtalet enligt dem själva.

VW-gruppens cell-leverantörer

De redovisade också vilka battericell-leverantörer som de ser som strategiska. De är LG Chem, SKI, CATL och Samsung.

VW-gruppen undersöker också möjligheten att aktivt ordna battericelltillverkning i Europa.

De undersöker också produktion av solid-state batterier [1].  

VW-chefens kommentarer

Herbert Diess sa flera intressanta kommentarer under presskonferensen:

 • ”In our view, there is no alternative to e-mobility over the next few decades” [3]. Han sa också “Exploring other options like carbon-neutral synthetic fuels for combustion engines or vehicles powered by fuel cells “only serves to delay” the change, he argues.” [7].
 • VW-gruppen måste spara för att ha råd med satsningarna på e-mobility.
 • Den här transformation kommer innebära VW-gruppen måste avskeda människor. Det behövs mindre antal anställda att bygga elfordon.
 • Elfordonsatsningen kommer göra att VW-gruppen blir ännu mera ett mjukvaruföretag. Mjukvaru-utveckling kommer vara cirka 50% av deras utvecklingskostnader 2030 [6].
 • Han sa också att “his plans to invest together with a potential partner in EV battery cell production are necessary because cells are NOT a commodity, he argues” [4].
 • VW måste sälja 200 000 laddbilar 2020 för att uppnå EU:s lagkrav CO2 [5].

Herbert Diess visade också i sin presentation [8] en prognos för marknadsandelar för olika drivlinor 2040 i EU:

 • 70% BEV (batterielbilar)
 • 10-20% Laddhybrider (med e-fuels)
 • 10-20 % FCV (bränseceller)

För Kina var andelen 85% BEV lite innan 2040 samt 10-15% bränslecellsbilar.

USA hade en marknadsandel på 60% BEV lite efter 2040.

Egen kommentar

VW-gruppen skruvar upp tempot.

Det är mjukvara, mjukvara och mjukvara. De som tror att elfordon är det fysiska förenklar för mycket.

Strukturomvandlingen, dvs mindre jobb i produktion och underhåll, hoppas jag verkligen att någon arbetar med i Sverige.

VW-gruppen måste spara för att orka med förändringen. Det är dyrt att förändra.

VW-gruppens mål för växthusgaser är också intressanta. Jag har inte skrivit om det innan, men har läst för ett tag sen att de kommer ställa krav på sina battericell-leverantörer att de måste köpa “grön” el. Det är en intressant utveckling för att minska CO2 -utsläppen från batteriproduktion [9].

Helt växthusgasneutral till 2050 är ett tufft mål.

Referenser

[1] Volkswagen plans 22 million electric vehicles in ten years. VW Pressrelease. 12 mars 2019. 
länk

[2] Volkswagen Group new Roadmap E: 50 BEV, 30 PHEV new Group vehicles by 2025, €50B battery tender; €20B capex earmark. Green Car Congress. 11 sep 2017. länk

[3] VW accelerates electric push with more models, more production. Automotive News. 12 mars 2019. länk

[4] Christian Hetzner. länk

[5] Christian Hetzner. länk

[6] Christian Hetzner. länk

[7] Christian Hetzner. länk

[8] Dr. Herbert Diess. CAPITAL MARKETS DAY 2019. Leading the Transformation  länk (pdf)

[9] Clean mobility starts with suppliers. VW. Feb 2019. länk