Norsk data och analys av snabbladdning

Creative commons license

Norge hade 500 snabbladdarstationer och 1 000 snabbladdare i början av 2018. De har utöver det cirka 50 Tesla Supercharger stationer [1]. Norge hade också cirka 140 000 batterielbilar (BEV) i slutet av 2017.

De har mycket data hur snabbladdare blir använda.

I en rapport från TØI har data från de två största snabbladdaroperatörerna blivit analyserade. Datan innehåller de flesta snabbladdtransationerna från perioden januari 2016 till februari 2018. Data från Teslas Superchargers är ej med.

De har också kompletterat med en enkät till 3659 elbilsägare och 2048 bensin/dieselägare. Frågorna handlade mest om långa resor och snabbladdning.

Rapportens mål är att undersöka hur, hur mycket och var snabbladdare blir använda. De skulle också försöka förstå hur viktiga snabbladdare är för mer användning av batterielbilar.

Rapporten är datatung, så jag rekommenderar att ni laddar hem och läser den själva. Den finns att ladda hem här (Charging into the future – Analysis of fast charger usage).

Siffror om snabbladdar-användning (ej Tesla Supercharger) i Norge

Under 2017 var medeleffekten som blev använd från snabbladdarna 30,5 kW. Detta trots att de flesta snabbladdarna max klarar 50 kW.

Anledningen är att en del laddar över 80% SOC (State-of-Charge) och då går laddeffekten mer. Det beror också på laddning under kalla perioder, men också att en del BEV-modeller har begränsade kylsystem för batterierna.  

Elbilsägarna snabbladdade i medel 20,3 minuter samt i medel var den överförda energin 9,6 kWh.

BEV-flottan (utan Tesla) hade i medel en batteristorlek på 26 kWh, samt av den kan 15,5 kWh effektivt snabbladdas.

Elbilsägarna snabbladdade i medel 13 till 19 gånger per år.

Energimängden som blev snabbladdad i Norge är då 13-19 gånger/år*flottstorlek*9,6 kWh.

Flottstorleken av BEV var 98 000 under 2017. Då har de räknat bort Tesla och Renault. Renault-bilarna kan ej snabbladda med DC, samt de har ej data för hur Tesla-bilarna snabbladdas på Superchargers.

Slutsatsen är att ca 4-6% av den tillförda energi till BEV:ar i Norge är från snabbladdare.

Enkätsvar om snabbladdning

Det verkar finnas olika användargrupper för snabbladdning.

10% består av en grupp som de kallar super-users. De använder snabbladdare mer än 32 gånger per år och i många olika områden.

Det finns också en grupp på ca 30%, som enbart använder snabbladdare 1-2 gånger per år.

Snabbladdarbehovet ökar under fredagar och lördagar.

Det verkar också som snabbladdarna nära städer är mer använda.

Köer uppkommer vid de mest använda snabbladdarna. Köerna är störst 15-17 på vintern och 14-16 på sommaren.

Det verkar också som elbilsägarna accepterar köer (upp till 20 minuter) vid snabbladdningsstationerna. Det ska inte tolkas som de gillar det, men de är realistiska.

Det verkar också som elbilsägarna gör mindre långresor än de som äger bensin/dieselbilar.  

Rekommendationer på förbättringar

Biltillverkarna bör göra fordon som kan bli laddade med mer effekt över större SOC-fönster. Det skulle innebär att färre snabbladdare behövs.

Mätningar bör göras av laddeffekt vid olika temperaturer. Datan bör ingå vid godkännandeprocessen av fordon.

BEV ägare bör få bättre kunskap om hur snabbladdning fungerar. Försäljare och andra aktörer bör informera om att det i dagsläget blir lägre laddeffekter ovan 80% SOC.

Ett förslag är att att snabbladdning automatiska bör avslutas vid 80% och elbilsföraren måste göra något för att laddningen ska fortsätta.

Större densitet av snabbladdare längs med lederna kan göra att behovet att ladda över 80% minskar för att elbilsägarna vågar åka vidare. Det bör statliga finansiärer ta hänsyn till.

Offentliga finansiärer bör ta hänsyn till användningen av snabbladdare är olika i olika regioner.

För att få upp användningen av snabbladdare i glest befolkade områden kan det vara extra viktigt att satsa på flottor. De är extra bra för flottorna kan använda snabbladdarna under vardagar, men snabbladdning från genomresande är mest under peak perioder som t ex fredagar och lördagar.   

De anser också att det är viktigt att myndigheterna ser till att de bästa laddplatserna blir tillgängliga för lösningar, som alla elbilsägare kan använda.

Större batterier i elbilarna som kommer och att flera enbilshushåll kommer ha BEV i framtiden kommer göra att fler långresor görs. Det kommer leda till större efterfråga på laddare längs de större lederna.

Egen kommentar

Det finns mycket mer fakta och lärdomar från rapporten. Jag har gjort ett urval.

De har mycket data.

Jag undrar vad resultaten blir om fem år. Elbilarna kommer ha längre räckvidd i medel. Ser fram emot att läsa uppföljaren om fem år.

Referenser

[1] Charging into the future – Analysis of fast charger usage. Erik Figenbaum. TOI. 2019. 
länk

[2] Huritgladere bør bygges tettere for å gi optimal lading. TOI. 17 feb 2019. länk