Laddinfrastruktur i Kina och USA

Creative commons license

De två största marknaderna av laddbara bilar är Kina och USA. Laddbara bilar behöver laddinfrastruktur. De två länder har olika laddinfrastruktur än så länge.

Forskare från Columbia University har gjort en jämförande analys mellan ländernas laddinfrastruktur.

Rapporten heter “Electric Vehicle Charging in China and the United States” och finns att ladda hem här (88 sidor).

De har intervjuat 50 aktörer från Kina och USA, samt gjort en litteraturgenomgång.

En av författarna är David Sandalow. Han har haft ledande ställningar på Department of Energy och varit nära USA:s regering. Jag har hört honom presentera USA:s åsikt om elfordon många gånger under åren. Numera arbetar han bl a inom akademin.

De stora slutsatserna

Laddinfrastruktursindustrin är en dynamisk sektor. Det sker mycket experiment både i Kina och USA. Systemet är inte stabilt ännu.

Det finns lite överlapp mellan industriaktörer i Kina och USA. Det är två skilda utvecklingsspår.

Staterna i USA och Kina arbetar olika. I Kina är staten drivande och styrande. I USA finns i princip ingen styrning från staten. Däremot är delstaterna ofta aktiva med styrmedel.

Kina har valt en standard för sin laddning. Den heter China GB/T.

USA har flera standarder. De flesta intervjuade aktörer anser dock inte det vara ett större problem för utvecklingen.

I Kina är nätbolagen mer aktiva i att bygga ut laddinfrastruktur. Det gäller speciellt längs med motorvägarna. I USA är bilföretagen mer aktiva aktörer att bygga ut laddinfrastruktur.  

Det finns många affärsmodeller och nya partnerskap som blir testade i båda länderna.

Författarna anser att:

  • I USA bör staten ta ett större ansvar.
  • I Kina bör de mer aktivt arbeta med marknadsmekanismer för att t ex få bort byggande av laddinfrastruktur på platser där de inte behövs utan enbart blir byggda p.g.a. av subventioner.
  • Kina och USA bör ha mer utbyte för att lära sig vilka affärsmodeller som fungerar.

Utvalda detaljer

I Kina är det några städer som har tagit en ledande ställning att bygga ut laddinfrastruktur. Beijing, Shanghai och Guangdong provinsen har 40% av alla laddpunkter i Kina.

De är ofta trånga städer med sina problem. I t ex Beijing så finns uppskattningen att endast 40% av hushållen har tillgång till en dedikerad p-plats, som gör det möjligt att bygga hemmaladdning.

Det tar lång tid att bygga en hemmaladdare i Beijing för processen med tillstånd är långsam. Det kan ta åtta månader innan en hemmaladdare än installerad.

Ett extra stort problem är kostnaden för land i Kinas städer. En av de intervjuade i rapporten uppskattar att kostnaden för den publika laddaren är endast 10% av kostnaden för marken.

I USA arbetar många elbolagen redan nu eller planerar att införa speciella eltaxor för laddning till elfordon. Det är för att flytta laddning till önskvärda timmar på dygnet.

Både kinesiska och amerikanska aktörer är skeptiska till att mobila laddstationer kommer bli något annat en nischprodukt för att ladda fordon vid bärgningsbehov.

Det finns tester att använda privata laddplatser i delningstjänster. Den mest kända i USA är PlugShare.

I Kina verkade de vara mer skeptiska till att dela privata laddplatser. Argumenten emot var 1/andra bilar än EV kommer stå där 2/svårt att ta tillräckligt bra betalt 3/mer underhållsbehov för privata laddplatser.

I Kina verkar de hålla ner priset på publik laddning för att stödja framväxten av mer elbilar. Det gör det dock svårt att gå med vinst. De flesta kinesiska aktörerna verkar vara överens om att systemen ej går med vinst idag. Kinesiska elbilsägarna har också reagerat negativt när priser för laddning har gått upp.

Kinesiska staten funderar på att som styrmedel subventionera själva laddningen istället för byggandet av laddstationerna.

Det är betydligt vanligare i USA att affärer erbjuder laddning utan kostnad. De vill att kunderna ska komma till dom och de använder kalkyler som visar hur mycket en kund spenderar per minut de är i en affär under tiden de väntar på att deras bil laddar.

Egna kommentarer

Läsvärd rapport, som innehåller mycket mer än jag valt att lyfta.

De har b la med uppskattningar på hur många laddpunkter som finns.

De har också gjort sammanställningar av prognoser både för laddbara bilar och laddinfrastruktur.

De har också med beskrivningar av vilka styrmedel som finns i varje land, samt de verkar ha insyn hur diskussionen pågår för att utveckla styrmedel.

Europa/Sverige borde benchmarka sig med hjälp av datan i den här rapporten.

Det är fascinerande hur olika USA och Kina har det. Anledningarna är många, men styrmedel och industristruktur är två viktiga.

Min gissning att styrmedel kommer förklara många år framåt.  

Referens
[1] Electric Vehicle Charging in China and the United States. Columbia University. 12 februari 2019. länk (pdf)