Arkiv / Samhälle

Lärdomar från företagsanalyserna

Creative commons license

De äldre fordonsföretag är fortfarande stora. De har finansiella muskler, stora sammanlänkande produktionskedjor och brett tekniskt kunnande. De har också stor politisk makt baserat på vilken roll de har i många länders ekonomi.

En uppskattning för värdet av den globala försäljningen av fordon och service är 3 000 miljarder euro 2017 [1]. Det är ungefär fem-sex gånger mer än Sveriges BNP 2017.

Det är inte bara så att summa av affären är stor. De aktörer som sitter i toppen är också stora. T ex Toyotas omsättning är ungefär som halva Sveriges BNP [1].

Affären växer också. Automotive World uppskattar att försäljning från de europeiska, japanska, amerikanska och koreanska fordonstillverkarna var 1 572 miljarder euro 2017. Affären för dem var ca 900 miljarder euro 2009. Omsättningen har alltså växt ca 70% på 8 år. Räknat i antal lätta fordon per år så har marknaden vuxit från lite över 60 miljoner per år till mer än 90 miljoner per år. 2009 var finanskrisen år, så det var en svag försäljning då, men trenden har varit uppåt sen dess.

Europas bilföretag har sammanlagt störst omsättning. Deras omsättning var 660 miljarder euro. Det är mer än dubbelt så mycket i jämförelse med alla fordonsföretag i USA. Japans bilföretag hade en omsättning på ca 550 miljarder euro.

Problemen finns dock på sikt. McKinsey har gjort en uppskattning att fordonsindustrins omsättning kan vara 5 500 miljarder/år euro 2030. Den stora ökningen kommer dock vara i disruptiva affärsmodeller, som t ex  mobility as a service (MaaS) eller databaserade tjänster [7]. McKinsey gör också bedömning att vinsttillväxten kommer bestå till 80% av de nya megatrenderna autonoma, elektrifierade, delade och uppkopplade fordon [7]. McKinsey kan ha fel, men det fler som tror på detta.

För att hänga med krävs investeringar, utveckling och mycket annat. Det verkar dock som att vinstmarginalerna hos de flesta stora bilföretag är relativt god även med de större investeringar. Toyota har t ex en vinstmarginal på ca 8,2% och VW-gruppen på ca 6% 2017 [1]. Bilmärket Renault har vinstmarginal på ca 8% 2017. Det finns andra som ligger lägre, samt det finns företag som t ex Daimler som varnat för fallande vinsmarginaler på sikt.

Investeringar i eldrift är som sagt stora. Reuters uppskattade att den totala planerade investeringarna i elfordon och batterier från fordonsindustrin är ca 300 miljarder euro [8].

Den gamla fordonsindustrin satsar och är relevanta att fortsätta att följa.

Vi i Omev har gått igenom några av de största fordonsföretagens status och planer för eldrivna fordon under januari. De vi valt att inte skriva om är GM, Ford och PSA. Vi kanske kommer tillbaka dem. Tesla kommer vi kontinuerligt skriva om, men inte den här gången.

Nedan finns en genomgång av vad vi hittade, samt våra sammanfattande reflektioner.  

Sammanfattning avföretagsanalyser

Renault/Nissan/Mitsubishi

Omsättning: 255 miljarder EUR (Japanska Brutet räkenskapsår 3/17-3/18 för Nissan och Mitsubishi)
Antal sålda fordon: 10,76 miljoner (2018)
Elfordonsplaner: De ska tillsammans börja sälja 12 BEV modeller fram till och med 2022. Bilmärket Nissan vill sälja 1 miljon elektrifierade bilar/år 2022. Då ingår både hybrider och batterielbilar.

Toyota
Omsättning: 233 miljarder EUR (Brutet räkenskapsår 3/17-3/18)
Antal sålda fordon: 10,59 miljoner (2018)
Elfordonsplaner: 30 000 bränslecellsfordon per år omkring 2020, de ska sälja minst 1,5 miljoner hybrider/år 2020. De består huvudsakligen av hybrider som ej går att ladda externt. I början 2020-talet  ska Toyota ha 10 tal modeller som ska gå att köpa som batterielbil (BEV).
2030 har de som mål att:

  • sälja 5,5 miljoner elektrifierade fordon (HEV, PHEV, BEV eller FCV) per år.
  • 1 miljon per år av dessa ska vara BEV eller FCV.

VW-gruppen

Omsättning: 230,7 miljarder EUR (Brutet räkenskapsår 3/17-3/18)
Antal sålda fordon: 10,83 miljoner inkl. lastbilar (2018)
Elfordonsplaner: 2025 ska VW-gruppen ha 50 BEV modeller samt 30 hybridmodeller. De har också målet att sälja 2-3 miljoner e-cars/år 2025

Daimler
Omsättning: 164,3 miljarder EUR
Antal sålda fordon: 3,27 miljoner (2017)
Elfordonsplaner: 30 elektrifierade modeller (HEV, PHEV, FCV och BEV) till 2022, 10 BEV modeller, Försäljningsvolym 15-25% BEV 2025

Honda
Omsättning: 122 miljarder USD (Brutet räkenskapsår 3/17-3/18)
Antal sålda fordon: 5,2 miljoner (2018)
Elfordonsplaner: ⅔ av försäljningen i Europa 2025 (2030 globalt) ska vara hybrider, PHEV, BEV och bränsleceller.

Hyundai/Kia
Omsättning: 118 miljarder EUR (2017)
Antal sålda fordon: 7,2 miljoner fordon (2017)
Elfordonsplaner: 2025 har Kia/Hyundai målet att sälja 44 hybrid/el/bränslecellsmodeller. De har redan målet att ha 23 hybrid/el/bränslecellsmodeller till 2020. Nyligen har Hyundai-gruppen satt upp målet att sälja 1,67 miljoner hybrid/el/bränslecellsfordon per år 2025. De har också nyligen bestämt sin strategi för bränsleceller. De ska satsa 6,7 miljarder USD till och med 2030. Målet är att sälja 500 000 bränslecellsfordon per år 2030 [16].

FCA
Omsättning: 111 miljarder EUR
Antal sålda fordon: 4,42 miljoner (2017)
Elfordonsplaner: 9 miljarder USD i investeringar i elektrifiering, år 2022 beräknas 20% av försäljningen vara hybrider, PHEV och BEV och 40% är mildhybrider.

BMW
Omsättning: 99 miljarder EUR (Brutet räkenskapsår 3/17-3/18)
Antal sålda fordon: 2,46 miljoner (2017)
Elfordonsplaner: 2025 ska BMW ha 25 elektrifierade modeller varav 12 BEV (batterielbilar). BMW kommunicerar att de kommer sälja 15-25% laddbara personbilar 2025

(Observera att det finns ett fel i texten om BMW. De har målet att ha 500 000 laddbara bilar på vägarna 2019. I texten står det 2018.)

Reflektioner från redaktion

Baserat på de senaste veckornas företagsanalyser så är det helt klart att elektrifieringen kommer, dock först på allvar om några år. 2021 – 2022 är när den stora massan av elektrifierade bilar ankommer till bilhandlarna, i alla fall om man ska tro de planer som är presenterade av fordonstillverkarna (mildhybrider och hybrider är undantaget).

De flesta företag vi har analyserat har redan eller kommer inom kort att lansera en eller ett fåtal av sina modeller som BEV eller PHEV. Det kommer dock att vara begränsad elektrisk konkurrens på många marknader/bilklasser de närmsta åren.

En ny bil tar i genomsnitt två till fyra år från koncept till försäljning. Bland annat beroende på hur många av komponenterna som finns i lagerhyllorna. Det känns därför inte som ett orimligt antagande att flertalet av de bilar som kommer ut i handeln 2022 fortfarande är på ritbordet (eller i datorn). Beslut om produktion har därmed helt nyligen tagits. Det skulle vara intressant att analysera närmare vad det är som har gjort att de flesta stora fordonsföretag nu väljer att satsa stort på elektrifieringen. Kina är troligen en stor del av förklaringen, vilket också är tydligt i och med att många bilmodeller (framförallt BEV) endast kommer att säljas i Kina. Frågan är hur stor vikt kinesiska regleringar och konsumenter har haft i fordonsföretagens beslut, jämfört med andra faktorer?

Något som var återkommande i analysen var betydelsen inte enbart av elmodeller utan hela plattformar/arkitektur som lämpar sig för elfordon. Huvudexemplet är VW-gruppens MEB-plattform.

Toyota, Hyundai/Kia och Honda är de som är mest positiva till bränslecellsfordon, men även Audi, BMW och Daimler har med bränsleceller i sina planer.

Vår januariserie slutade med en poddintervju med Martin Sköld, som är docent på Handelshögskolan i Stockholm. Det var mycket relevant som han berättade för oss. Några lärdomar var betydelse av att studera inte bara företaget utan vilka leverantörer de har. Han lärde också ut betydelsen av skalfördelar, men också betydelsen av variation i kunderbjudandet.

Ett speciell frågeställning var hur många kundvariationer av fordon kommer behövas om vi huvudsakligen åker i robottaxis/delade fordon.

Referenser

[1] World Car Manufacturers. 2018 Edition. Automotive World. länk

[2]  The automaker data book – Q4 2018. Automotive World. länk

[3] Deep Focus: Europe’s auto industry and the global electric vehicle revolution. 8 jan 2019. Bruegel. länk (radio)

[4] Is the European automotive industry ready for the global electric vehicle revolution? Bruegel. länk

[5] EU Industrial R&D Investment Scoreboard 2015.

[6] Renault-Nissan group pips VW to become top-selling carmaker in 2017. Reuters. 30 jan 2018. länk

[7] A long-term vision for the European automotive industry. McKinsey. 2019. länk  

[8] A Reuters analysis of 29 global automakers found that they are investing at least $300 billion. Reuters. 
länk

[9] Renault-Nissan group sold most cars last year, but VW’s No.1 including trucks. Reuters. 30 januari 2019. 
länk