Arkiv / Samhälle

37,5 % reduktion av koldioxid för personbilar till 2030 i EU

Creative commons license

En kompromiss är antagen. EU-parlamentet och medlemsländer är överens om nya CO2-krav för personbilar och lätta lastbilar i EU.

  • 37,5% minskning av g koldioxid/km från avgasröret 2030 i jämförelse med 2021 för personbilar.
  • 31% minskning för lätta lastbilar till 2030.
  • Samt både personbilar och lätta lastbilar ska minska med 15% till 2025.

Det finns ett antal detaljer i kompromissen [5].

  • Det ska finnas krav på att mäta utsläppen i verklig trafik, men de kommer införas först 2030.
  • Malusen är borttagen om bilföretagen inte säljer tillräckligt med zero and low-emission vehicles. Parlamentet hade förslag att det borde införas ett straff om bilföretagen inte säljer tillräckligt med sådana fordon. Straffet är borttaget.
  • Möjlighet att nå målen genom att sälja laddhybrider är på något sätt begränsad. 
  • De finns också en begränsning att nå målen genom att sälja zero and low-emission vehicles till de länder som har få sådana fordon nu. Det finns något sorts bonussystem om bilföretagen säljer i de länderna.

En uppskattning att den här lagstiftning kommer garantera att 2030 kommer minst en tredjedel av nya personbilar vara batterielektriska eller drivna med bränsleceller [5].  

VW tog konsekvenserna direkt. De meddelade att de troligtvis måste göra om sina produktionsplaner för att nå målen [3].

Branschorganisationen för fordonsföretagen ACEA ansåg att  

“ Delivering a 37.5% CO2 reduction from cars and 31% from vans might sound plausible, but is totally unrealistic based on where we stand today. Industry deplores that these 2030 targets are driven purely by political motives, without taking technological and socio-economic realities into account.”

Miljöorganisationen Transport&Environment ansåg att målen var otillräckliga för att nå klimatmål [5].

Rent formellt ska kompromissen bli godkänd av EU-parlamentet och Europeiska rådet.

Egna kommentarer

EU styrmedel är hårda. Nationella mål är lite vekare. Den här lagstiftningen kommer styra mycket.

Jag har tyvärr inte hittat själva texten med kompromissen. Det är lite otydligt vad som menas med att t ex sälja laddhybrider inte gynnas lika mycket med någon sorts begränsning.

Det är nog många bilföretag som får titta på sina produktionsplaner igen.

31% reduktion för lätta lastbilar är nog ett tufft krav. Jag antar att utvecklingen av eldrift för de fordonen kommer gå fortare.

Referenser

[1] Europe accelerates the transition to clean mobility: Co-legislators agree on strong rules for the modernisation of the mobility sector. DG Clima. 18 december 2018. länk

[2] European auto industry faces tough CO2 emissions reduction target for 2030. Automotive News. 17 december 2018. 
länk

[3] Volkswagen may have to step up electric car plans to meet EU CO2 targets. Reuters. 18 december 2018. länk

[4] Auto industry reacts to deal on CO2 targets for cars and vans. ACEA. 18 December. 18 december 2018. länk

[5] EU gives boost to affordable cleaner cars, but deal is not good enough for the planet. Transport & Environment. 18 december 2018. länk

[6] EU agrees on 37.5% CO2 reduction for cars by 2030. Euractiv. 18 december. länk

[7] Carmakers say new EU emissions targets are ’totally unrealistic’. CNN. 18 december. länk

[8] EU agrees deal to cut greenhouse emissions from cars. Reuters. 17 december 2018. länk