Arkiv / Samhälle

Introduktion till Horizon Europe 2021-2017

Creative commons license

Teknikskiften pågår. Energisystemet och mobilitet är under förändring. Samhällen vill också styra förändringen, så mål för klimat, hälsa, leveranssäkerhet och tillgänglighet ska uppnås. Målen måste också nås fort.

Det går dock för långsamt. De globala utsläppen av koldioxid från fossila bränslen ökade med 1,7% 2017 och verkar öka med 2,7% 2018 [1].

Teknikskiftet kommer också skapa vinnare och förlorare. Tre viktiga delar för att klara skiftet är investeringar, innovationer och forskning/utveckling (FoU).

EU vill driva utvecklingen, men investeringarna i det nya är antagligen för liten och FoU nivån är inte tillräcklig. Europeiska investeringsbanken uppskattar att investeringarna är ca 100 miljarder EUR/år för liten för att EU ska nå sina klimatmål [2].

När det gäller forskning och utveckling, så lägger EU som enhet cirka 2% av BNP på forskning och utveckling. Det är mindre än Sydkorea (4,2%), Japan (3,5%), USA (2,8%) och ungefär samma som Kina [5].

EU har speciellt ett problem att företagen i EU lägger för lite på FoU i jämförelse med konkurrentländerna [5].

Det politiska systemet i EU är väl medveten om utmaningarna och försöker arbeta med lösningar. Ett verktyg är flerårsbudgeten, som ska vara för åren 2021-2027 i EU [6-8].

Ett prioriterat område är forskning och utveckling. EU samlar mycket av sina satsningar på forskning och utveckling i ramprogram. Den nuvarande ramprogrammet heter Horizon 2020 och löper fram till 2020.

Nästa ramprogram heter Horizon Europe och är en del av förhandlingarna om hur nästa flerårsbudget ska se ut .

Horizon Europe kommer antagligen vara världens största satsning på forskning och innovation, samt mycket av medlen kommer gå till projekt som är relevanta för oss på OmEV att bevaka. De flesta som arbetar med FoU inom eldrivna fordon kommer nog höra Horizon Europe många gånger de närmsta åren.

Dagens nyhetsbrev är snabb genomgång av diskussioner om Horizon Europe.

Förhandling pågår om Horizon Europes budget

Den nuvarande ramprogrammet Horizon 2020:s budget är 80 miljarder euro.

Det låter mycket, men är relativt lite av alla forskning och utvecklingssatsningar i EU.

EU:s medel var cirka 10% av alla publika medel, som satsas på FoU i EU. Medlemsländernas forskningsfinansiärers medel samt de medlena som universitet själva har är större [4].

Företagen satsar nästan tjugo gånger mer på FoU än EU.

Därför är det viktigt att förstå att EU:s ramprogram handlar mycket om att koordinera och samla ihop de medlen som satsas av medlemsländerna och företagen.

Kommissionen vill att EU ska satsa ännu mer koordinerat och ännu mer på FoU. De har därför lagt ett budgetförslag på Horizon Europe på 97,6 miljarder euro [9-11].

EU-parlamentet har granskat förslaget och vill att budget ska ökas till 120 miljarder euro för Horizon Europe i jämförelse med kommissionens förslag på 83,5 euro räknat i 2018:s prisnivå [8].

Horizon Europe är dock del av hela förhandlingen om EU:s flerårsbudget. Det finns givetvis många frågor kring hela budgeten. Storbritannien är på väg ut och det pågår diskussioner att länder som inte följer EU:s värderingar till exempel när det gäller domstolars oberoende eller pressfrihet kan få indraget stöd. Det finns också försök att minska jordbruksstödet och de regionala stöden. Det finns också en debatt att ta bort rabatten som t ex Sverige får på medlemsavgiften [6].

Horizon Europes budgetnivå kommer bli påverkat av alla de här diskussionerna.

Relevanta nyheter och mål i Horizon Europe

Det finns bara ett sektorsövergipande mål i Horizon Europe. det är att kommissionen har ambitionen att 35% av alla medel i Horizon Europe ska ha med med klimatfrågor att göra.

En ny del är också EU-omfattande forsknings- och innovationsuppdrag (missions). Det handlar om EU ska ha några få uppdrag, som mer har karaktären av en månladdning. Det innebär att det ska vara tydligt om de blir klara, samt att de kräver kompetens och satsningar från många aktörer. Det kommer finnas något uppdrag, som har med transporter att göra.

Ramprogrammen var från början mer orienterade mot grundforskning, men har successivt blivit mer och mer fokuserade på innovation. Det gäller också förslaget för Horizon Europe. En ny del är ett europeiskt innovationsråd (EIC). Målbilden är att det ska finnas en en gemensam kontaktpunkt för att lovande, banbrytande teknik med hög potential ska kunna nå ut från laboratorierna till marknaden, och för att hjälpa de mest innovativa nystartade företagen att utvidga sina idéer. Det nya innovationsrådet ska bidra till att identifiera och finansiera snabba, riskfyllda innovationer med stor potential för att skapa helt nya marknader.

Kommissionen vill också rationalisera antalet partnerskap som EU samprogramerar eller samfinansierar med parter såsom industrin, civilsamhället och finansieringsfonder.

Kommission vill också hittar bättre samordning med med strukturfonderna och sammanhållningsfonden. Ett förslag är att projekt som fått bra granskningsbetyg i Horizon Europe, men ej fått stöd för att det var för många sökande, ska kunna få extra hjälp att kunna få medel via någon EU-fond.

Jag tänkte hålla kolla på diskussionerna om Horizon Europe för att undersöka vad som är relevant för FoU om elfordon.

Men om ni verkligen vill höra mer om diskussionerna om Horizon Europe är ett förslag att ni åker på Transportforum och lyssnar på sessionen 
European Transport Research and Innovation – why Swedish participation?

Tid för sessionen: 10 januari kl 09:00 – 10:30
Plats: Lokal Operan , Konsert och kongress

Program
EU’s Next Research and Innovation Programme “Horizon Europe” – latest news, transport relevance, and possible Swedish impact
Gwendolyn Schaeken VINNOVA, (15 min)

How to increase influence for the future European transport research and innovation agenda – views and perspectives of European Technical Platforms  Xavier Aertsens ERTRAC and Fernando Liesa ALICE

Swedish transport initiatives in European research and innovation – any benefits? Mats Rosenquist Volvo and Dan Andersson Chalmers

Referenser

[1] Le Quéré, C., Andrew, R. M., Friedlingstein, P., Sitch, S., Hauck, J., Pongratz, J., Pickers, P. A., Korsbakken, J. I., Peters, G. P., Canadell, J. G., Arneth, A., Arora, V. K., Barbero, L., Bastos, A., Bopp, L., Chevallier, F., Chini, L. P., Ciais, P., Doney, S. C., Gkritzalis, T., Goll, D. S., Harris, I., Haverd, V., Hoffman, F. M., Hoppema, M., Houghton, R. A., Hurtt, G., Ilyina, T., Jain, A. K., Johannessen, T., Jones, C. D., Kato, E., Keeling, R. F., Goldewijk, K. K., Landschützer, P., Lefèvre, N., Lienert, S., Liu, Z., Lombardozzi, D., Metzl, N., Munro, D. R., Nabel, J. E. M. S., Nakaoka, S.-I., Neill, C., Olsen, A., Ono, T., Patra, P., Peregon, A., Peters, W., Peylin, P., Pfeil, B., Pierrot, D., Poulter, B., Rehder, G., Resplandy, L., Robertson, E., Rocher, M., Rödenbeck, C., Schuster, U., Schwinger, J., Séférian, R., Skjelvan, I., Steinhoff, T., Sutton, A., Tans, P. P., Tian, H., Tilbrook, B., Tubiello, F. N., van der Laan-Luijkx, I. T., van der Werf, G. R., Viovy, N., Walker, A. P., Wiltshire, A. J., Wright, R., Zaehle, S., and Zheng, B.: Global Carbon Budget 2018, Earth Syst. Sci. Data, 10, 2141-2194, https://doi.org/10.5194/essd-10-2141-2018, 2018. länk

[2] Jacques Delors Institute. (2017). Making the Energy Transition a European Success: Tackling the Democratic, Innovation, Financing and Social Challenges of the Energy Union. Retrieved from länk

[3] EIB Investment Report 2018/2019: Retooling Europe’s economy. 28 November 2018. European Investment Bank. länk (Huvudsakligen baserat på kapitel 4 sid 151 och framåt).

[4] Funding Innovation to Deliver EU Competitive Climate Leadership. European Climate Foundation. 19 November 2018. länk (pdf)

[5] Investing in the European future we want Report of the independent High Level Group on maximising the impact of EU Research & Innovation Programmes. Juli 2017. länk

[6] EU:s budget. Europaportalen. 22 November 2018. länk

[7] A modern budget for a Union that protects, empowers and defends: Questions and Answers. 2 maj 2018. länk

[8] Long-term EU budget: MEPs lay down funding priorities for post-2020 budget. European Parliament. 14 nov 2018. länk

[9] EU budget: Commission proposes most ambitious Research and Innovation programme yet. 7 Juni 2018. länk

[10] Horizon Europe Framework programme for research and innovation 2021–2027. Briefing. EU Legislation in Progress 2021-2027 MFF. European Parliament. länk

[11] LIVE BLOG: Reactions to Horizon Europe. Science Business. 7 dec 2018. länk

[12] Research ministers agree outline deal on Horizon Europe. 1 dec 2018. Science Business. länk

[13] Public R&D expenditure falls in several member states. Science Business. 22 november 2018. länk

[14] COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT IMPACT ASSESSMENT Accompanying the document Proposals for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL establishing Horizon Europe – the Framework Programme for Research and Innovation, laying down its rules for participation and dissemination. 7 Juni 2018. länk

[15] Powerpoint Presentation: Horizon Europe. European Commission. länk