Arkiv / Samhälle

Analys av World Energy Outlook 2018

Creative commons license

Stater bestämmer vår globala energiframtid enligt International Energy Agency (IEA) [1-5].
Stater står för mer än sjuttio procent av alla investeringar i energi framåt. Nationerna antingen äger företagen som gör investeringarna eller styr investeringar med regleringar som garanterar inkomster. 
Det finns energiutmaningar för staterna att hantera.
Det var IEA:s huvudbudskap när de släppte sin World Energy Outlook förra veckan.
Ni får idag ett urval av slutsatserna från rapporten. 
Växthusgaserna ökar igen globalt
De globala CO2 utsläppen från energiomvandling låg på samma nivå under tre år.
2017 bröts trenden. Utsläppen ökade med 1,6%.. 
2018 verkar de öka igen [4].
Inga fler fossila kraftverk utan CCS om nå 2 graders målet
“We have no room to build anything that emits CO2 emissions” sa Fatih Birol, som är chefen för IEA [7].  Det är det som krävs för att vi ska hålla oss under 2 graders målet. 
Anledningen är att världen har en koldioxidbudget på ca 590 gigaton koldioxid fram till 2040. 
Befintliga investeringar i t ex kraftverk, lastbilar, bilar och industrianläggningar förväntas släppa ut 550 gigaton de närmsta 22 åren. 
Det innebär att de investeringarna världen gör framåt kan max släppa ut 40 gigaton, som ungefär är lika mycket som ett års utsläpp 2017. 
Ett alternativ är att försöka göra så att den befintliga inte släpper ut så mycket som t ex att fånga in koldixoxid och lagra den. Ett annat alternativ är att skapa negativa emissioner, som t ex att använda biobränsle och fånga in den koldioxiden. 
En positiv nyhet är att 2014 verkar världen nått peak kol
IEA arbetar med olika scenarios för att gissa framtid. 
Ett av scenarierna är new policies scenario (NPS). Det är situation där IEA tar med beslutade styrmedel, men även det länderna har sagt att de ska göra.
I NPS verkar det som kol 2014 hade sin största användning och den energikälla efter det kommer minska globalt.
Det är liknande vad BP visade i sin energianalys nyligen [11].
Kina efterfrågar mycket naturgas
2017 var EU den största importören av naturgas.
Men Kina kommer öka sin efterfråga och kommer enligt IEA importera ungefär lika mycket naturgas som EU 2040.
Nästan 80% av den globala ökningen av import av naturgas kommer bli såld som flytande naturgas (LNG).
Oljemarknaden är skakiga, men IEA tror att USA kan öka sin produktion
Oljepriset har ökat till över 80 USD/fat. Det är första gången på nästan fyra år.
Den ökade priset har tyvärr gjort att en del länder som t ex Indien, Thailand och Indonesien har minskat sina ambitioner att ta bort subventioner till bensin och diesel [7].
Framåt som tror IEA på ökad efterfråga på olja. Det landet som kommer öka sin produktion mest är USA i IEA:s NPS scenario.
USA står då för ca 75% av ökningen av oljeproduktion till 2025. USA har 2025 20% av den globala oljeproduktion. 
IEA varnar dock att det kommer krävas mer investeringar i oljeproduktion för att klara av efterfrågan.
Oljeanvändning till personbilar når sin topp 2030, men oljeanvändning ökar ända fram till 2040
I NPS scenariot så är oljeanvändningen ca 95 miljoner fat per dag 2017. Den kommer öka till 105 miljoner fat per dag 2040. 
Kina blir den största användaren av olja ca 2030.
IEA har i sitt NPS scenario ett antagande att det finns 300 miljoner elbilar på marknaden 2040. De sparar in ca 3,3 miljoner fat per dag. 
Mer energieffektiva personbilar sparar in ungefär tre gånger så mycket.
Personbilar står för ca 25% av oljeanvändningen globalt 2017. 
Lastbilar kommer öka sin oljeanvändning globalt med ca 4 miljoner fat/dag till 2040. 
IEA har också räknat med ett mer positivt scenario för bl a elbilar, som de kallar Sustainable Development Scenario (SDS). Då finns då 900 miljoner elbilar på vägarna 2040, 25% av busarna är elbussar och 20% av lastbilar drivs med el.
Då minskar oljeanvändningen med 25 miljoner fat/dag fram till 2040 i jämförelse med 2017.
Mer variabel elproduktion kommer kräva mer arbete med flexibilitet
IEA har gjort en special analys av utvecklingen av kraftproduktion.
De har budskapet att när vi når höga nivåer av solkraft och vindkraft, så måste vi arbeta med alla verktyg för att hantera variationen. Det krävs investeringar i kraftverk, nät, lagring och demand management.   
Egna kommentarer
IEA har fått kritik att de inte gör bra prognoser för framtiden för förnyelsebar kraft [12]. Speciellt att de inte tar med att det historiskt har varit en exponentiell tillväxt av vindkraft och solkraft.
IEA brukar försvara sig med att de inte gör prognoser utan scenarier samt att staterna har satsat ännu mer på styrmedel än vad de har haft med i sina Outlooks.
IEA har hur som helst inte alltid rätt.
En bra cirka beräkning är att 100 miljoner elbilar är ungefär samma sak som att ca 1,1 miljoner fat olja/dag inte används. 
Om någon undrar så är det ganska viktigt att arbeta med att minska utsläppen från den befintliga infrastrukturen, fordonen och kraftverken. Det kommer inte räcka att bara köpa nytt utan att få bort eller ändra det gamla.
Staterna står för 70% av investeringarna. Det är sant. Det är dock så att någon måste köpa också. Det är lätt att glömma bort att efterfrågan också måste finnas. 
Referenser
[1] World Energy Outlook 2018. IEA. länk
[2] World Energy Outlook 2018. IEA. Presentation. Youtube (ca 1 timme). 13 November 2018. länk 
[3] World Energy Outlook 2018. Presentation Powerpoint (19 bilder). 13 November 2018. länk
[4] World Energy Outlook 2018. Executive Summary. länk (pdf)
[5] Need to know: Five takeaways from IEA’s World Energy Outlook 2018. 13 November 2018. Business Green. länk 
[6] Global coal use may have peaked in 2014, says latest IEA World Energy Outlook. Carbon Briefing. länk 
[7] World has no capacity to absorb new fossil fuel plants, warns IEA. The Guardian. länk
[8] Clean Energy Is Surging, but Not Fast Enough to Solve Global Warming. Ny Times. länk
[9] Despite Climate Pledges, Global Energy Emissions on the Rise. US News. länk
[10] Gloomy Prospects in IEA’s Latest World Energy Outlook. GTM. länk
[11] Analysis: BP Energy Outlook sees coal demand peaking for first time. Carbon Brief. länk
[12] Better Predictions in Renewable Energy (by Auke Hoekstra). Länk