Arkiv / Fordon

Elbussar i Europa – försäljning

Creative commons license

Europeiska Miljöorganisationen Transport & Environment har sammanställt statusen för elbussar (BEV – battery electric vehicle) i Europa. De har bl a räknat TCO (Total-Cost-of-Ownership).
De har också gett förslag på vad städer och EU bör göra för att gynna elbussar (BEV).
Rapporten finns att läsa här (pdf). Jag fokuserar på försäljningsanalysen, men TCO- och policyanalysen var också intressant.
Ca 1000 elbussar (BEV) beställda i Europa 2017, ca 9% marknadsandel BEV för alla stadsbussar
Det är en ökning från 2016 då 400 elbussar (BEV) blev beställda dvs ökningen är mer än en dubblering.
T&E redovisar att det är en marknadsandel för stadsbussar i Europa på ca 9%. För att räkna marknadsandel använder de att ca 11 900 stadsbussar blev sålda i Europa 2015 [5]. 
Marknaden för stadsbussar i Europa varierar dock i litteraturen. McKinsey gör en bedömning att marknaden i Europa är ca 13 000 per år 2017 [7]. I annan studie jag hittade var marknaden ca 16 300 per år 2010, varav ca 7 5000 var 12 meter bussar [6]. 
T&E bedömer att i mitten av 2018 fanns ordrar på ca 1600 BEV-citybussar.
T&E:s analys visar att det i dagsläget rullar ca 1600 BEV stadsbussar i Europa. 
BEV dominerar ordrarna
T&E har också gjort en sammanställning för ordrar för stadsbussar med olika typer av eldrivlina 2017. De totala mängden ordrar var 1140 stycken. 
83% var BEV
8% var trådbussar
8% var laddhybrider
1% var bränslecellsbussar. 
Nederländerna har flest BEV bussar, Sverige på 8 plats
De skiljer mellan länderna i Europa vilka som har samt beställt många stadsbussar me eldrivlina. 
T&E  har lagt ihop alla elbussar som rullar och de som kommer att rulla snart baserat på ordrar som finns. De har bara redovisat i en graf, som jag läst av, så det är nog oexakt. Jag tolkar det också som det har inkluderat laddhybrider och trådbussar. 

  • Nederländerna – 420 totalt (300 rullar nu)
  • UK  – 405 (295)
  • Frankrike – 345 (120)
  • Polen – 345 (160)
  • Tyskland – 250 (100)
  • Italien – 220 (130)
  • Tjeckien – 205  (110)
  • Sverige  180 (50)
  • Norge 165 (20)
  • Spanien 100 (60)

Italien, Polen och Tjeckien utmärker sig med att de har och köper många trådbussar i relation till BEV.
Jag är dock lite osäker om T&E verkligen har med alla trådbussar i den totala flottan. Det känns lite i så fall. Jag hittade någon uppgift att 2011 fanns det nästan 6 000 trådbussar som rullade i Europa [8]. Det finns också en lista på alla trådbuss system i Europa här. 
Laddinfrastruktursval – Pantografssystem dominerar just nu
60% av alla ordrar 2017 av laddhybrider och BEV stadsbussar hade pantograf system. 40% kunde enbart bli laddade via en laddport. 
T&E gör dock analysen att när batterierna sjunker ännu mer i pris kommer fler och fler av stadsbussarna enbart bli laddade på natten.
T&E använde en analys från Bloomberg New Energy där batteripack till elbussar 2018 kostar ca 333 €/kWh, men 2030 kan kosta ca 85 €/kWh (scenario stor efterfrågan). 
Leverantörer av elbussar
Enligt uppgifter från busstillverkarna har T&E gjort en sammanställning av försäljning. 
BYD har sålt och har ordrar på totalt ca 600 BEV i Europa.
VDL har sålt och har ordrar på ca 500 BEV stadsbussar.
Solaris har sålt och har ordrar på ca 333 BEV stadsbussar. 
Iveco, Volvo och Scania har försäljning av BEV stadsbussar. Daimler börjar sin försäljningen i slutet av året, samt MAN börjar 2019. 
VD för MAN Truck & Bus tror mycket på eldrift i urban miljö. Nyligen sa han “Cities all over Europe will only buy electric buses from 2025 onwards –  and I am very sure of this” [8]. 
Egna kommentarer
T&E skriver 1 av 10 stadsbussar är BEV nu. Och de vill ha fler så de har många policyförslag i sin rapport. Policy för stadsbussar får jag återkomma till annars blir dagens text för lång. 
Nederländerna verkar ha störst försäljning i absoluta tal. De nederländska delstaterna har ju ett mål att 2025 ska alla deras nya bussar vara nollemission [11], så det kanske inte är så underligt.
Det verkar vara lite olika siffror för hur många stadsbussar som säljs i Europa. Det har antagligen med definitioner att göra. Vad är egentligen en stadsbuss? 
Jag skulle gärna vilja ha lite bättre siffror och analyser för trender för trådbussar. Får nog återkomma till det någon gång. 
För bränslecellsbussar, så finns det ju flera projekt på gång. Det finns ett nyligen startat projekt där 600 bränslecellsbussar ska rulla i Danmark, Storbritannien och Lettland, varav ca 200 i Danmark från 2020 och framåt [10]. 
Referenser
[1] Just one in 10 urban buses sold in Europe now fully electric – analysis. Transport & Environment. Pressrelease. 8 November. länk
[2] Electric buses arrive in time. Marketplace, economic, technology, environmental and policy perspectives for fully electric buses in the EU. Transport & Environment. 8 November 2018. länk 
[3] The European electric bus market is charging ahead, but how will it develop? MCkinsey. Juni 2018. länk 
[4] ACEA. What are buses. länk (pdf) 
[5] Analysis of the bus and coach market for Chinese OEMs. 2015. Frost & Sullivan. länk (pdf)
[6]  Urban buses: alternative powertrains for Europe. 2012. sid 14. länk
[7] Fast transit: Why urban e-buses lead electric-vehicle growth. McKinsey. länk   
[8] Trolley Marketing Symposium Push forward your trolleybus system-Development and Trends. 2011. länk 
[9] “We are on the brink of radical change” – Joachim Drees, MAN Truck & Bus. Fleet Transport. 21 maj 2018. länk 
[10] Storsatsning på bränslecellsbussar. Bussmagasinet. 4 oktober 2018. länk
[11] Fuel cell bus joint procurement clusters FCH JU Stakeholder Forum. 2017. 
länk

[12] Dutch public transport switches to 100 percent emissions-free buses. 15 april 2016. länk