-35 procent CO2 för lastbilar i EU till 2030?

Creative commons license

Miljökommittén i EU-parlamentet röstade igår om koldioxidkrav för lastbilar och bussar i EU [1].
De gjorde kraven svårare jämfört med EU-kommissionens första förslag [2].
Miljökommittén i EU-parlamentets förslag för lastbilar
Kraven på nya lastbilar är:

  • 35% reduktion av CO2/fordonskm 2030 i jämförelse med 2019. Det kan jämföras med kommissionens förslag på 30%.
  • 20% reduktion av CO2/fordonskm 2025 i jämförelse med 2019.

Det finns också krav på försäljning av zero- and low-emission vehicles:

  • 5% marknadsandel 2025.
  • 20%  marknadsandel 2030.

Definition på low-emission vehicles är ett fordon, som släpper ut 50% mindre CO2 per km i jämförelse med ett referensfordon. Det borde innebära i praktiken att det måste vara batteridrift, bränslecellsdrift eller elvägar. Det kanske går med laddhybrider med större batterier för några driftsfall.
Kravet är inte satta för alla sorters tunga lastbilar t ex sopbilar är inte med i kraven just nu.
Krav på stadsbussar – ZEV
Det finns också krav på bussar:

  • 2030 ska 75% av alla nya stadsbussar vara noll-emission.
  • 2025 ska 50% av alla nya stadsbussar vara noll-emission.

Krav på test i riktig trafik
2020 ska kommissionen tagit fram en metod, som ska testa utsläpp i riktig trafik. Tester ska genomföras av tredje part [1].

Ska undersöka om det ska bli krav på att redovisa produktionsutsläpp av fordonen
Kommissionen får kravet på sig att undersöka fram till 2022 om tillverkare ska rapportera livscykelanalys-utsläpp av fordonen.
Måste finnas stöd för arbetare i sektorn att klara förändringen
Miljökommittén förstår att det kan innebära stora förändringar för de som arbetar i sektorn. Det är därför viktigt att EU hjälper till för de anställda att lära sig nya kunskaper, så de klarar omställningen. Det är speciellt viktigt att europa tillverkar batterier [1].
ACEA och CELAP: Kraven är för hårda
ACEA (Fordonsbranschen EU-organisation) kommenterade förslaget med att det är för svåra krav [3].
ACEA har drivit linjen att kraven skulle vara [4]:

  • 7% reduktion till 2025.
  • 16% reduktion till 2030.

Argumentet som är använda är bl a de största utsläppen kommer från fjärrtransporter och de är svåra att elektrifiera [4].
De är också speciellt oroliga för kraven till 2025 eftersom de lastbilarna är redan är under planering hos lastbilstillverkarna [3].
ACEA är också kritiska till att ett malus blir infört om lastbilstillverkarna inte säljer tillräckligt många zero- and low-emission vehicles .
Även CLEPA anser att kraven är för hårda [5]. CLEPA är branschorganisationen för leverantörerna.
Miljökommittén: Röstade nej till att inkludera en biobränslefaktor
Det fanns ett förslag att inkludera en Carbon Correction Factor (CCF) i lagstiftningen.
CCF innebär att om biobränsle används i bränslemixen som fordonen använder, så borde kravet på utsläpp från avgasrör skrivas ner [6].
Det förslaget blev nedröstat av Miljökommittén.
Christofer Fjellner: “Ödesdagar för svensk lastbilsindustri”
EU-parlamentariker Fjellner har gjort en analys av styrkor och svagheter med förslaget. Det var innan omröstningen hände, men eftersom de flesta av förslagen gick igenom så ni kan läsa hans kritik ändå här.
Nästa steg är att Parlamentet och medlemsländerna ska bestämma sig
Parlamentet ska rösta om förslaget från Miljökommittén i november.
Medlemsländerna ska också bestämma sig vad de anser.
Egen kommentar
20% till 2025 och 35% till 2030 är svåra krav.
Jag lyssnade på en hög chef från Daimler för cirka 2 veckor sedan. Han sa att 15-20% till 2030 klarar de med förbättrad dieselteknik. Men om kravet blir 30-35% måste de ha eldrift med batterier eller bränsleceller.
Samt han sa också att de måste ha det för fjärrtransportbilar eftersom det är den stora volymen av lastbilar. Det kommer inte räcka med att enbart elektrifiera stadstransporter.
Krav på 50% elbussar till 2025 (eller bränslecellsbussar) för försäljningen till stadstrafik i EU är ett hårt krav. Det gäller i medel för alla länder i EU. Det innebär att för ett land som Sverige kommer antagligen försäljningen bli mer.
Sannolikheten att kraven från Miljökommittén kommer minska efter att parlamentet och medlemsländerna har bestämt sig är nog mycket stora. Skillnaden mellan ACEA:s önskemål och Miljökommittén är för stora.
Till skillnad från lagstiftning för personbilar, så kan den här lagstiftningen påverka prisbilden för produktion av många varor i EU. Det argumentet kommer bli använt.
Jag är också nyfiken på hur lagstiftningen kommer ta hänsyn till hur elvägar fungerar. Testerna är per fordon och utsläppen för elvägar är beroende på val av hur mycket laddning det är per väg?
Referenser
[1] Environment Committee MEPs push for cleaner trucks and electric buses. 18 oktober. Parlamentet pressrelease. länk
[2] Reducing CO2 emissions from heavy-duty vehicles. EU-kommissionen. 17 maj. länk
[3] Truck CO2 standards: European Parliament vote highly alarming, says industry. ACEA. länk
[4] Fact sheet: future CO2 standards for heavy-duty vehicles. ACEA. länk
[5] Environment committee demands targets for decarbonisation of trucks beyond feasible levels. CLEPA. länk
[6] Carbon Correction Factor Called for by European Energy and Transport Associations. NGVA. länk
[7] MEPs ramp up ambition of EU’s first ever truck CO2 standards. Transport & Environment. länk
[8] EU lawmakers back 35% CO2 cut for trucks by 2030. Euroactive. 
länk

[9] Ödesdagar för svensk lastbilsindustri. Fjellner. länk